OST OG ØL – MEN ISÆR OST … OG NYE BORNHOLMSKE PROJEKTER

Gudhjem-boen Hans-Jørgen Jensen, som er sekretær ved LAG-Bornholm, har været ude og kigge på oste. Her er hans rapport, som den nogenlunde lyder, i det nyhedsbrev, som LAG udsendte for nylig:

For 10. gang var der oste-folkemøde i den italienske by Bra.

Der er smukt i norditalienske Bra – selv uden oste.

SOM LED I et analyseprojekt med titlen: ‘Udvikling af mejerisektoren på Bornholm’, drog biologen Thorkil Boisen og jeg til Bra i Italien for at deltage i dette års Cheese-festival. Oste-festivalen foregår hvert andet år og i år var 10. gang.

Man regner med at der deltog omkring 250.000!!! Set-up’et ligner til forveksling Folkemødet på Bornholm – temaet er bare ost!

Overalt sydede debatterne om, hvordan man fremstiller den bedste ost – hvordan love og regler forhindrer én i at lave den bedste ost eller heftige debatter om, hvilken ost der bare er den bedste. Det var ikke kedeligt!

I løbet af halvanden dag fik vi smagt ca. et par hundrede oste og deltaget i workshops lige fra EU’s bestemmelser over for små-skala-fødevareproducenter, til kobling og smagsnuancer mellem amerikanske rå-mælks-oste og varianter af håndbryggede øl!

Vi var der for at hente inspiration til et muligt kommende besøgs- og udviklingsmejeri i tilknytning til Bornholms Andelsmejeri. Noget kunne tyde på, at vi i Danmark over de kommende år vil se en bølge af mikro-mejerier blive etableret – på samme vis som mikro-bryggerierne stadig breder sig.

I Sverige er der angiveligt omkring 150 gårdmejerier, og foreningen ‘Norsk Gårdsost’ tæller 100 gårdmejerier! I Danmark har vi angiveligt kun godt en håndfuld.

NYE PROJEKTER SAT I GANG

Årets sidste ansøgningsrunde til LAG-Bornholm resulterede i en række spændende nye projekter:

  • Et tappeanlæg til bornholmsk kildevand.
  • Et par nytilflyttede iværksættere inden for frugtvin i form af cider og ‘rigtig’ vin.
  • En ny indendørs gokart-bane – uden støjgener.
  • Kraftigt opgraderede faciliteter samt øget synlighed for Trolling-fiskeri, som kommer til at styrke turismen uden for højsæsonen.
  • Baltic Yacht byder på nye og anderledes sejler-oplevelser omkring øens kyster.

Alle projekter der samlet bidrager til at skabe nye arbejdspladser på øen.

Dertil indstilledes to projekter, der understøtter forbedret livskvalitet i Nyker og Snogebæk. Nykers sidste dagligvarebutik lukkede for nyligt grundet den stadigt større konkurrence fra nye og flere discountbutikker på øen. Nu agter Nyker-boerne at oprette en høker efter forbillede fra Årsdale, hvor man med succes har drevet nærbutik passet af frivillig arbejdskraft de sidste fem år.

I Snogebæk vil de bygge sauna helt ude i vandkanten, så især vinterbaderne kan nyde godt af en ‘varm stue’, når de har været ude i det kolde vand.

LAG-Bornholm har indstillet projekterne til tilskud, og ansøgningerne ligger nu hos Erhvervsstyrelsen til såkaldt legalitetskontrol.

DU KAN OGSÅ SØGE PENGE

Næste ansøgningsrunde har frist til aflevering af ansøgninger mandag 8. januar 2018. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på LAG-Bornholms bestyrelsesmøde 22. januar 2018. Der går cirka fire uger i sagsbehandlingstid. Alle ansøgninger sker elektronisk via PROMIS. Find det via www.livogland.dk eller kontakt LAG-sekretær Hans Jørgen Jensen pr. tlf. eller mail: hjj@lag-bornholm.dk.

Se www.lag-bornholm.dk for yderligere oplysninger eller på facebook:
https://www.facebook.com/LAG-Bornholm-350231061808504/

DER MANGLER MARITIME ANSØGNINGER

2018 byder på tre ansøgningsrunder med disse deadlines: 8. januar, 20. marts og 16. august.

Det især er inden for ‘F-LAG – den maritime økonomi’, der mangler ansøgninger. Kender du nogen – eller går du selv med nogle ideer – der kunne tænkes at være jobskabende og relatere sig til fiskeri, havet eller de bornholmske havne – så tøv ikke med at rette henvendelse. LAG-Bornholm råder årligt over cirka 1.000.000 kroner, der meget gerne skal investeres i den maritime sektor.

[LokalAktionsGruppe-Bornholm har til opgave at yde støtte til projekter, der hovedsaglig øger beskæftigelsen på Bornholm. Pengene kommer fra EU, som igen tager dem fra de milliarder, som Danmark sender ned til Bruxelles].