DE SEGNEFÆRDIGE HAVNE

Et par kraftige orkaner mere vil formentlig nedbryde dele af molerne her på Gudhjem Havn. Foto©JørgenKoefoed.

Ole Hertz og Hans-Martin Bloch fra Havnebrugerrådet for havnene i Gudhjem slog alarm i TV2/Bornholm allerede i marts 2014, men Kommunen reagerede ikke på det. Foto©JørgenKoefoed.

I november 2016 mente havnekoordinator Jakob Jensen, at den beskyttende rundbue burde fjernes fra scüttewallen ved ydermolen på Gudhjem Havn. Desuden blev stenene lufttryk-spulet med det resultat, at de flotte granit-blokke blev meget riflede af den hårde behandling. Det startede med et par meters prøve, så man kunne tage stilling til det endelige udseeende. Siden er der intet sket med dette projekt. Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjem Havn ser noget miserabel ud med huller og nedbrud overalt. Det har Kommunen set gennem fingre med i rigtig mange år. Fotos©JørgenKoefoed.

FOR OVER ET ÅR SIDEN bevilgede Kommunalbestyrelsen tre-kvart-million gode danske kroner til en hårdt tiltrængt reparation af havnene i Gudhjem og på Nørresand. De er simpelthen ved at brase sammen flere steder. Men den ’sygemeldte’ havnekoordinator Jakob Jensen brugte hele balladen og lidt til for en gennemgribende reparation af den meget forældede havneport i havnen i Gudhjem.

Men noget er sket.

Hans-Martin Bloch og Jørgen Jespersen fra Gudhjem By- og Mindeforening var til møde med Kommunen i Tejn 23. august, hvor der blev diskuteret havnepolitik og -administration for Gudhjems havne. Det skete på baggrund af det forslag, som Gudhjem By- og Mindeforening havde udarbejdet og forelagt kommunen [se forslaget længere nede i artiklen].

På mødet fik Byforeningen lovning på, at de bevilgede 750.000kroner, vil blive frigivet og reparationsarbejdet sat i gang ’så snart som muligt’.

Formanden for Byforeningen Jørgen Jespersen fortæller, at der desuden havde været en positiv snak om udleje af havnearealer og hvilke krav, man bør/skal stille. Og om opdatering af gamle lejekontrakter. Formentlig på baggrund af den pinlige sag om den famøse ’Pølsebod’, der pludselig blev bygget op foran Den Sorte Café uden, at hverken Byforeningen eller Kommunen vidste noget om det.

Kommunen siger, at de vil komme med et udspil i efteråret.

 

FOR DE SÆRLIGT INTERESSEREDE
Gudhjem By- og Mindeforenings synspunkter og prioriteringer vedrørende
de kommunale havne i Gudhjem – 22. august 2018:

GUDHJEM HAVN er den eneste indenskærshavn i Danmark. Det giver et et helt særligt miljø, som ikke findes andre steder. Havnen er opbygget i lokale stenmaterialer og har i stort omfang undgået overgang til nyere anlægsmaterialer.

Havnen er samtidig byens centrum. Vi har ikke noget torv eller en samlingsplads andet steds i byen. Topografien gør også, at havnen er det naturlige samlingspunkt både for os lokale og for turister og andre besøgende. Alle turister, der besøger Gudhjem – og det gør de fleste – kommer ned på havnen. Det er formentlig et af de allermest turist-intensive steder på Bornholm.

BYENS OVERBELASTEDE CENTRUM

Derfor er hovedparten af de turistmæssige aktiviteter i byen samlet omkring havnen: Cafeer, restaurant, kiosker, isbutikker og markedsalg af forskellig slags. Og vi oplever et fortsat pres for at udnytte bygninger og arealer på havnen til nye, lignende formål.

Samtidig er havnen trafikhavn (heldigvis kun for gående!). Øens næststørste målt i passagertal! Christianøfarten er et vigtigt aktiv for byen og for havnen. Og lystbåde flokkes om sommeren. Den er – sammen med det smukke bymiljø– med til at skabe de rammer, der trækker folk til.

MEN havnen er i en meget dårlig tilstand. Der er et stort efterslæb med hensyn til vedligeholdelse af moler og bygværker. Reparation er yderst påkrævet. Vi mener, at havnen er den havn på Bornholm, der har størst reparationsbehov. Kommunens havnekoordinator har for nylig i Tidende udtrykt det således: ’Gudhjem Havn er ved at skvatte sammen!’

Havnens særlige karakter af indenskærshavn må ikke ødelægges med dækmoler eller andre ydre anlæg.

INDEN MOLERNE SKYLLES VÆK

Der bør sættes massivt ind med reparation af moler og anlæg; i første omgang bør den såkaldte schüttewall (dækmolen) istandsættes og genskabes (også med top). Jernforstærkning udvendig bør også genskabes. Hvis ikke denne reparation gennemføres inden for de nærmeste år, bliver havnekoordinatorens udsagn til virkelighed!

Derfor bør der være et realistisk budget for de kommende år baseret på en langtidsplan for havnens reparation og vedligeholdelse. Det er der ikke idag. Spørgsmål: Hvornår kommer den reparation af moleværker i gang, som kommunen sidste år særligt afsatte 750.000 kr. til?

De offentlige arealer på havnen bør fastholdes som offentlige. Der er udlejet tilstrækkeligt til restaurationer, cafeer og andre turistorienterede salgsaktiviteter på havnen. Derfor bør kommunen ikke udleje yderligere havnearealer til private formål. Vi har simpelthen brug for de offentligt tilgængelige havnearealer, som udgør vores ’torv’ eller ’centrum’. Se hvordan det er hele sommeren. Folk overalt. Og de åbne arealer sikrer udsyn over hav og klipper og smukke huse.

Kommunen skal sikre sig bedre styr på, hvordan de udlejede arealer ’møbleres’ og hvordan bygninger fremtræder. Øget tivolisering er ikke acceptabel. Selvfølgelig kan der blive tale om nye, rekreative aktiviteter rettet mod havn og hav, men de skal indpasses med stor omhu.

Vi foreslår derfor, at alle de eksisterende lejeaftaler gennemgås og genforhandles, med henblik på at kommunen får fuld indseende med hvordan bygninger og arealer anvendes og hvorledes de fremtræder og ’møbleres’. Denne opgave foreslås varetaget i samarbejde med kommunens planafdeling, som har design- og kvalitetsekspertise.

Vi anmoder om, at Havnebrugerrådet inddrages løbende og ikke bare holder to møder årligt Dagsorden og referat fra møder bør forbedres. Ofte har vi fået upræcise og misinformerende referater.

Trafik og parkering er en særlig problemstilling, som kræver et nyt tankesæt. Det ser vi frem til med den kommende trafik- og parkeringsstrategi for Gudhjem, som kommunen har under udarbejdelse.

NØRRESAND HAVN

Idyllisk ser det ud på Nørresand Havn, når både sne og vind har lagt sig. Foto©JørgenKoefoed.

Nørresand Havns moler er fyldt med større og mindre huller. Her er der virkelig noget at tage fat i for en god orkan fra nordøst. Fotos©JørgenKoefoed.

Nørresand Havn og området omkring er et helt andet miljø. Et fristed om sommeren under turismens store pres på Gudhjem Havn. Utrolig smuk natur. Havnen har også et stort behov for reparation af havneværkerne, som er vigtigere end nye rekreative tiltag i havnen.

Vi støtter Flådeselskabet Atlantens bestræbelser på at fastholde det særlige miljø. Her skal bestemt ikke ske tivolisering, tak! Et nyt skur til et og andet havneformål kan formentlig indpasses – nok mest nænsomt i forlængelse af det eksisterende ’Atlant-skur’, mens Nørresan Café, der er fint indpasset i miljøet, dækker det kulinariske behov!

Ingen nye cafeer eller restaurationer, tak!