KINAs BRUTALE UNDERTRYKKELSE AF TIBET

DET ER I DAG NØJAGTIG 30 ÅR SIDEN, at Tibets åndelige eksil-leder Dalai Lama XIV modtog NOBELs FREDSPRIS. Det var ikke noget, undertrykkeren Kina var begejstret for. Kina har gennem over 60 år udsat Tibet for skånselsløs kolonisering og dets folk for store lidelser med det resultat, at tibetanernes unikke kultur er truet.

Verdenssamfundet har ind i mellem kommet med et lille bjæf, men de fleste lande har respekt for Kina. Det er selvfølgelig noget med handel og vandel til mange milliarder dollars. Og pengene styrer … ikke sandt! Hvad var det lige, der skete, da Kinas præsident Hu Jintao besøgte København i 2013? Her gjorde man alt for, at den gode kineser ikke skulle udsættes for demonstranternes tibetanske flag.

BOGEN OM DET TRUEDE TIBET

Journalisten Claude B. Levenson har skrevet en gribende og alarmerende bog om Kinas hårdhændede og undertrykkende fremfærd i Tibet. Foto©JørgenKoefoed.

Forfatteren og journalisten Claude B. Levenson er blevet kaldt for ’priviligeret vidne til tibetanernes ikke-voldelige politiske kamp’ og er personlig ven af Dalai Lama.

Hun har skrevet en biografi om Dalai Lama, som udkom på dansk på Forlagt Hovedland i 1989. I 2008 udkom hendes bog ’Tibet – La question qui dérange’ – på dansk TIBET – EN ANDERLEDES UDFORDRING. Denne gang også på Hovedland.

En foruroligende bog om, hvordan en supermagt uden nåde indlemmer en nabostat under dække af en ’fredelig befrielse’. Det skete i 1950, men som Erik Meier Carlsen skriver i et efterord. ’… men afgørende blev det, at hverken Storbritannien, Indien eller USA modsatte sig  Tibets indlemmelse i Den Kinesiske Folkerepublik. Det er en historisk kendsgerning, som ikke står til at ændre’.

Claude B. Levenson slutter sin bog med epilogen TIBETS FLAMME KAN IKKE SLUKKES. Bloggen bringer de sidste to afsnit fra denne epilog, som er skrevet kort inden OL fandt sted i Kina:

”Når det tibetanske spørgsmål forekommer så kompliceret, er det fordi dets mange facetter afspejler flere af vor tids store udfordringer: Sociale omvæltninger, menneskerettigheder, knægtelse af retfærdigheden og et folks fundamentale rettigheder, globalisering og modernisering, anarkistiske rovdrift på miljøet, udvikling af et moderne samfund og en fremtid med visse konturer.

Når Dalai Lama kalder det internationale samfund til hjælp, er det for at tage verdensopinionen som vidne. Og hvis ingen hører efter, er det fordi, det er mere bekvemt at glemme, at det er, når man vil undgå bølgegang, at man kan få fartøjet til at kæntre.

Tibet-spørgsmålet vil bevare sin relevans ud over De Olympiske Lege [8. – 24. august 2008. Red.], for Tibet angår ikke kun Kina – det angår også resten af verden, der nok har opnået sin uafhængighed, men hvor næppe noget land kan gøre krav på at være totalt uafhængig.

Man skal ikke tage fejl: Når der er uro på ’Verdens Tag’, slås der revner i det kinesiske imperiums panser, og selv om projektørerne i disse måneder er permanent rettet mod Den Forbudte By, så vil det også, når De Olympiske Lege er afviklet, fanfarerne forstummet, og undertrykkelsesmaskineriet har genoptaget sine rutiner bag lukkede døre og i isnende tavshed, være nødvendigt at forstærke agtpågivenheden.

Over for en økonomisk magt med stigende appetit på selvhævdelse viger demokratierne tilbage. Men også her burde man bekymre sig: Når et regime trækker blankt for at slå et folk ned, der gør krav på retfærdighed, er det selve demokratiets fundament, der trædes under fode. At foregive ikke at kunne se og bøje nakken er at sætte vores egen frihed på spil. Og mister vi først den, har prisen for vores tavshed været for høj.”

PS: Her i slutningen af 2019 har verdenspressen fokus på Hong Kong … og om føje år sikkert også på Taiwan. Mens den kinesiske tiger spiser sig mæt … kigger den øvrige verden sig velfornøjet ned i sin pengepung.

FAKTA OM NATUR-RESSOURCER OG RÅSTOFFER I TIBET
Vurderet af Beijing i februar 2007

DER VAR GJORT FUND svarende til en værdi af 128 milliarder dollars i diverse mineraler, fra en milliard tons jernmalm til 40 millioner tons zink og kobber, hvortil kommer betydelige reserver af bly, olie og naturgas og omkring 20% af Kinas vandkraft-ressourcer.

STØTTEKOMITEEN FOR TIBET
HVIS DU ØNSKER at støtte op om Tibets overlevelseskamp, kan du melde dig ind i Støttekomiteen via www.tibetkomite.dk