KIG PÅ NORDEN [7]: TRAFIK OG POLITI

Nyhederne er hentet fra nyhedsbrevet NEWS ØRESUND.

NYE PERRONER BYGGES UNDER METROEN VED
KØBENHAVNS LUFTHAVN

Flere togpassagerer på tværs af Øresund og flere flypassagerer til Københavns Lufthavn betyder, at stationen i lufthavnen skal udvides. Foto©NewsØresund.

KAPACITETEN RÆKKER IKKE til fremtidens togforbindelse til og fra Københavns Lufthavn. Derfor planlægger regeringen en udvidelse af stationen i lufthavnen fra to til fire platforme, og at bygge et nyt parkeringshus til mere end 2.000 biler. Investeringen anslås at koste 2,5 mia. kr., og skal finansieres af indtægterne fra P-huset.

Lufthavnen investerer i øjeblikket     20 mia. kr. i en kapacitetsudvidelse, så man kan klare en stigning fra 30 mio. til 40 mio. årlige passagerer. Samtidig fortsætter togtrafikken over Øresundsbroen med at stige.

Alt i alt betyder det, at den nuværende kapacitet på togstationen ved lufthavnen ikke rækker.

Planen er at bruge godstogssporet, der kører uden om lufthavnen, og at bygge en ny station under metrostationen. Dermed skabes to nye passager-perroner parallelt med den nuværende station.

Når den nye station er klar, ændres trafikken så til, at tog i en retning stopper ved den nuværende station, mens togene i den anden retning stopper ved den nye station under metroen.

Projektet forventes færdiggjort inden 2025.

S-TOG TIL HELSINGØR

Kronborg er Helsingørs vartegn – og om føje år kan du komme dertil med S-toget og eventuelt køre videre til Helsingborg. Foto©ThomasRahbek/www.visitnordsjaelland.dk.

BYGGES KYSTBANEN mellem København og Helsingør om til trafik med S-tog, kan det indebære at Øresundstogene ikke kan køres gennem en fremtidig tunnel mellem Helsingborg-Helsingør og videre til København. Det mener Region Skånes tidligere regionrådsformand Henrik Fritzon, som pointerer at S-tog anvender en anden teknisk standard end de nuværende Øresundstog.

Henrik Fritzon fortæller: “Der har været diskussioner med tre forskellige danske transportministre, og det er blevet fremført, at S-tog på Kystbanen vil hindre, at Øresundstogene kan køres i en ringlinje rundt om Øresund, når HH-tunnelen er færdig. De tidligere ministre har svaret, at det ikke er aktuelt. Så jeg blev lidt bekymret over, at den nuværende transportminister tager spørgsmålet op igen”.

I august 2018 mødte Henrik Fritzon og Danmarks transportminister Ole Birk Olesen på Malmö Centralstation. De indgik en historisk aftale, som indebærer at Skånetrafikken i fremtiden overtager koordineringen af udbuddet på Øresundstogtrafikken, også på den danske side. Samtidig stopper Øresundstogene i 2022 med at køre på Kystbanen til Helsingør, og får i stedet Østerport som ny slutstation.

Der pågår stadig en statslig dansk-svensk undersøgelse af muligheden for at bygge en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, som skulle kunne være færdig omkring år 2030.

FLERE FLYTTER FRA DANMARK TIL SVERIGE

Hej dansker! Hvis du ikke har råd til en lejlighed i København, så flyt til en billig i Skåne!

DE SENESTE TO ÅR er flere flyttet fra Sverige til Danmark. Det har nu ændret sig – igen. I tredje kvartal 2018 flyttede 442 til Skåne mod 339 i samme kvartal 2017. Tallene er dog langt fra rekord-årene i midten af nullerne, hvor 1.228 danskere flyttede hinsidan. Det nye ryk kan skyldes, at den danske krone er blevet extra stærk over for den svenske. Således er ejendoms- og lejligheds-priserne i Skåne blevet særdeles fornuftige modsat de efterhånden temmelige barokke priser i København.

NU SKAL SVENSKERNE OGSÅ HAVE REJSEKORT

Nu vil svenskerne også have et Rejsekort ligesom danskerne. Foto©NewsØresund.

DEN NYE REGERING vil satse hårdt på at intensivere infrastrukturen. Blandt andet skal landets billetsystemer strømlines, så det er muligt at rejse landet rundt på ét og samme kort – altså en kopiering af danskernes rejsekort. I den forbindelse igangsætter regeringen næste år en undersøgelse, der skal se på, hvordan man kan realisere systemet, og efter planen skal det så indføres i 2022.

Andre vigtige infrastruktur-satsninger bliver blandt andet, at den nationale transportmyndighed ’Trafikverket’ får til opgave at drive nattog med daglige afgange til flere europæiske byer. I samme stil skal ‘Trafikverket’ gøre det enklere at bestille udlandsrejser med tog. Et andet punkt bliver – ligesom i Danmark – at stoppe salget af nye benzin- og dieseldrevne biler. Og så skal der ikke mindst afsættes 700 milliarder svenske kroner til investeringer i veje og jernbaner i hele landet. Blandt andet skal stambaner for højhastighedstog mellem Stockholm, Göteborg og Malmø samt de nærliggende regioner og byer langs strækningen sammenkobles. Fokus på infrastrukturelle satsninger understreges kun yderligere af, at der med Stefan Löfvens nye regering er kommet et eget ministerium for infrastruktur, hvor det tidligere lå under Erhvervsministeriet.

FLERE LADESTANDERE I SVERIGE

Den nye regering lægger op til større klimasatsninger herunder flere penge til ladestandere til el-biler. Foto©NewsØresund.

I REGERINGENS FORÅRSBUDGET lægges der op til større klimasatsninger, herunder flere penge til ladestandere til el-biler. Dermed bryder regeringens politik med den borgerlige finanslov, der blev stemt igennem i december under den stagnerede regeringsdannelse. Gennem ansøgninger til den svenske miljømyndighed ’Naturvårdsverket’ har det siden 2015 været muligt for svenskere, at ansøge om statslig bistand til oprettelse af ladestationer. Det er blevet til 3.207 ansøgninger til en samlet pris af godt 10 milliarder svenske kroner.

FLERE PENGE TIL POLITIET I MALMØ

Sverige må bide i det sure æble: Mere politi på gaden. Med indvandringen er kriminaliteten ikke alene vokset, men også blevet grovere.

DEN NYTILTRÅDTE indenrigsminister Mikael Damberg (S) har som førsteprioritet, at styrke politiet i Malmø grundet den relativt høje grad af kriminalitet i området. Men det er ikke blot et spørgsmål om mere politi, men et spørgsmål om større samfundsmæssige indsatser, siger ministeren, der fra sine nye i cheflokaler har oplevet kriminaliteten i Malmø på nært hold.

”Jeg har også oplevet Malmøs forskellige boligområder og set de store problemer, som ejendoms- og butiks-ejerne påvirkes af i de udsatte områder”, siger han til Dagens Nyheter og fortsætter: ”Ejerne tvinges blandt andet til at tegne dyre forsikringer samt at investere i forskellige sikkerhedsforanstalt-ninger – penge der altså kunne have været brugt bedre andetsteds”.

Ja, man må konstatere, at de barske realiteter endelig har åbent øjnene for de politisk korrekte socialdemokrater!

NY POLITISKOLE I MALMØ

Lovens lange arm kan snart strække sig lidt længere, efter der for første gang er blevet åbnet en politiskole i Malmø. Foto©NewsØresund.

MANDAG 21. JANUAR 2019 blev dagen, hvor 96 studerende for første gang indtog skolebænkene i Malmøs nye politiskole. Skolen er en del af Malmø Universitet, hvor undervisningen også vil foregå til at starte med indtil efteråret, hvor nye lokaler i Västra Hamnen – i den nordlige ende af byen – står klar.

“Skolen vil gøre, hvad den kan, for at sikre, at de studerende klædes godt på til livet som betjent, der i stigende grad præges af mere og mere kompleks kriminalitet”, mener Carolina Mellgren, docent samt ansvarlig for politiprogrammet på Malmø Universitet i en pressemeddelelse. Hun fortætter: ”Vi vurderer, at det er af største betydning, at vores fremtidige politibetjente opnår de rette kompetencer for at møde problemer, så som grov kriminalitet, der eksisterer her i Malmø og i resten af landet”.