IKKE ALLE ER ENIGE I, AT KLIMAFORANDRINGERNE KUN ER MENNESKESKABTE

Rubrik på dr.dk: ‘Palmer i Arktis: Vi er på vej til at slå oldgammel klimarekord. For 56 millioner år siden var kloden syv grader varmere end nu’. OK, det har altså været varmere på et tidspunkt, hvor der ikke levede mennesker på Jorden. Foto©Pixabay.

PROFESSOR HENRIK SVENSMARK er klimaforsker på DTU SPACE. Han har gennem mange år stillet det kætterske spørgsmål: ”Er klimaforandringerne nu også menneskeskabte?”. Faktisk beskrev Bloggen for flere år tilbage Svensmarks ’Solteori’, hvor Svensmark påviser, at den vigtigste årsag til klimaforandringerne, er atmosfærens varierende indhold af vand.

Han har sammen den tidligere chef for DTU SPACE – afdøde Eigil Friis-Christensen – gennem mange år dokumenteret, at solens cyklus er årsag til svingninger i solpletternes antal og stråling fra solens magnetfelter, som er med til at påvirker skydannelserne.

Alle solbadere har oplevet køligheden, når en sky glider ind foran solen. Skyer er kort sagt effektive til at køle atmosfæren ned, men paradoksalt nok er Jordens skydække en af de faktorer, som man i dag har mindst styr på i kampen om at forstå klimaet.

NATURLIGE KLIMAFORANDRINGER

I en kronik i januar i Kristeligt Dagblad skriver Jens Morten Hansen, der er geolog og forhenværende direktør for Forskningsstyrelsen, at ingen forsker indtil nu har kunnet sondre naturlige klimaforandringer fra en effekt fra menneskeskabte CO2-udledninger.

Han fortsætter:

”Det lave CO2-niveau, som FNs klimpanel – IPCC = Integrated Pollution Prevention and Control– ønsker ligger tæt på grænsen for, hvor de vigtigste afgrøder kan vokse ordentligt. Det viser både velkendte og nye laboratorium-forsøg. Det var sandsynligvis det, der skete i 1400-1700-tallet, hvor Europa var præget af misvækst, sult, underernæring, modtagelighed for epidemier og massedød”.

Jens Morten Hansen fastslår at IPPCs opgave IKKE omfatter naturlige klimaforandringer, og har ifølge sin opgavebeskrivelse nærmest forbud mod at beskæftige sig med.

Den tidligere direktør for Forskningsstyrelsen beskylder hovedparten af journalister og klima-skribenter for at opføre sig som lemminger. De skriver af fra hinanden og undlader praktisk taget konsekvent at stille kritiske spørgsmål til de kendte klimaforskere verden over.

Han stiller spørgsmålet: Når vi nu har forskningsfrihed og en fri presse, hvorfor hører man så næsten aldrig til de mange, der forsker i naturlige årsager til klimaforandringerne? Og som mener, at nutidens klimaforandringer i overvejende grad er naturlige?

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Hvis nu det er rigtigt – det som alle danske politikere tror på – at den menneskelige CO2-udledning er skyld i de aktuelle klima-forandringer, hvorfor indsætter regeringen så atter en meget kraftig CO2-forurener i transporten mellem Sverige og Bornholm. Hvorfor var kravene så ikke til udbyderne – ud over billigere billetter – at transporten skulle være så CO2-neutral som mulig?

Formentlig fordi politikerne dybest set ikke tror på CO2-tesen. Men da der nu er skabt en slags konsensus mellem de mange velbetalte klimaforskere, politikerne og folket, tør man ikke gå imod det vedtagne. Så bliver man jo ikke genvalgt!

DE DYGTIGE TRÆER

Når man ved – og det er ALLE enige om – at især træer opsluger CO2 og omdanner den til O [ilt], hvorfor bliver man så ved med at fælde træer i et svimlende antal? På Bornholm besluttede kommunens grønne mand for et par år siden, at fælde et meget stort og flot kastanjetræ. Det voksede ved Sorte Odde i Gudhjem, men måtte dø, da en nabo klagede over blade på sin græsplæne. Ligeledes er det ikke længe siden, at vores kommunale politikere gav grønt lys til at fælde et stort og smukt lindetræ i en rundkørsel til fordel for en skulptur, der oveni er oplyst indefra, når mørket sænker sig? To bitte, bitte, bitte små tiltag som nu har øget CO2-mængden på Bornholm.

PLANT TRÆER, FOR POKKER!

Opfindere bakser lige nu med at konstruere maskiner, der kan opsuge CO2 fra atmosfæren og putte den i kamre under jorden. Hold da kæft for en fadæse!

Paris besluttede for nogle år siden, at plante og genplante 1 million nye træer i den stærkt CO2-forurenede storby. Australien har for få uger siden bekendtgjort, at man vil begynde at plante 1,2 milliarder træer. Løsning er så simpel, at de fleste stritter imod. Men plant træer og lad dem opfange CO2. Jo mere CO2 træerne lagrer, desto mindre CO2 er der i atmosfæren.

For få dage siden fortalte den britiske professor med speciale i økosystemer, Thomas Crowther, til den britiske avis ’The Independent’, at der er plads til at plante op mod 1,2 billioner (tusind milliarder) flere træer på jordkloden, end der er i dag. Det vil – ifølge hans beregninger – være nok til at udligne et årtis menneskeskabte udledninger af CO2.

DAT FLYVER GRØNT

I DATs flymagasin INFLIGHT fortæller flyselskabet om deres grønne profil, som er skabt med mangrove-træer. Foto©Inflight.

Danish Air Transport har også plantet træer. Det drejer sig om et 2.146 hektar [1 hektar = 100 x 100 meter] stort område i Myanmar, som er blevet tilplantet med mangrove-træer. Det er det træ, som er allerbedst til at opsuge CO2. Så meget, at 110% af den CO2, som DAT udleder ved deres indenrigsflyvning, bliver ædt op af træerne på den anden side af kloden.

Hvad venter de danske politikere på? Man kunne begynde at plante den dag i morgen. Det ville måske ikke kunne påvirke klimaet på vor klode, men kunne være med til at skabe ren luft at indånde. Noget som borgerne i fx Beijing og Delhi garanteret ville sætte stor pris på.

Læs eventuelt: Henrik Svensmark underbygger sin kontroversielle klimateori på:

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/svensmark-underbygger-sin-kontroversielle-klimateori