AFFALDSFORSØG I GUDHJEM TIL FORÅRET [2.UDGAVE]

I 2032 slutter BOFA med at afbrænde affaldet på Bornholm. Foto©BOFA.

I 2032 ER DET SLUT med affald, der blot bliver brændt af på Bornholm. Til den tid skal alt genanvendes. Ganske nødvendig da man ved samme lejlighed lukker ned for forbrændingsanlægget ved Rønne. Det er simpelthen slidt ned og i disse tider ville det være fjollet at investere i et nyt, mener værkets direktør Jens Hjul-Nielsen.

Nu er parolen hos BOFA, at alt affald skal behandles som en ressource – alt hvad der bliver smidt ud, skal recirkuleres. Det blev diskuteret på et stor-møde på Christiansborg 11. november under parolen:
BORNHOLM VISER VEJEN:
På vej mod verdens første samfund uden affald.

Derfor skal affaldet – lige fra det organiske til det mere håndfaste som fx møbler og tøj – genanvendes eller omdannes til brugbar energi.

WASTEMAN I GUDHJEM

Gudhjem er blevet udpeget som forsøgsområde for affaldssortering. Foto©JørgenKoefoed.

Starten på dette nye affaldseventyr er faktisk allerede så småt begyndt. Projektet hedder WASTEMAN og Gudhjem er en af de byer, der er udtaget til en forsøgsordning, som måske skal vise vejen for resten af landet og Europa – hvordan private husstande kan være med til at sortere deres affald til videre forarbejdning … og altså ikke som affald.

Det startede med et orienteringsmøde i Affaldstårnet hos BOFA 22. oktober. Her kunne informationsmedarbejder Brian Johansen og projektmedarbejder David Andreas Mana-Ay  Christensen fortælle om planerne, hvor først og fremmest Gudhjems beboere ville blive inddraget.

Der blev orienteret om, at der formentlig skulle etableres en række miljøstationer rundt om i byen. Dette ville indebære, at al affald skulle afleveres på en af disse stationer, og det var slut med private affaldsbeholdere.

Din Blogger spurgte ind til, om det gjaldt alle – også handicappede og gangbesværede. Det blev der svaret ja til.

HVOR SKAL AFFALDET AFHENTES?

Men andre toner lød fra Leif Olsen (SF) under den byvandring i Gudhjem, som BOFA havde arrangeret for interesserede borgere nogle dage senere.

Her fortalte Flemming Willum fra Byforeningen, at hr. Olsen over for ham havde fastholdt, at selvfølgelig skulle den nu mere detaljerede affaldssortering stadig foregå og afhentes privat hos borgerne.

Flemming Willum blev ved samme lejlighed interviewet af DR/Bornholm. Her sagde han som privatperson blandt andet:

”Vi bor i en historisk by. Vi har nogle pittoreske havne, gadeforløb, huse og det skylder vi at tage hensyn til. Og det jeg tænker på her er, at man jo ikke stiller eller hænger sit snavsede vasketøj til skue for andre. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener, at den affaldssortering, der skal finde sted, ikke gør at vi får affaldsbeholdere ud på gader og stræder. Det kan hverken borgere eller turister være tjent med.

Vi skal forsætte med at have en ordning, hvor affaldet bliver afhentet på de enkelte matrikler. Som jeg forestiller mig det, så har man to containere. Én med fx tre rum: Ét til restaffald, ét til ren plastemballage og så ét til metal. Så har vi den anden container. Den kunne være opdelt i to rum. Det kunne være til papir og som i dag til pap.

Derudover kunne man have et antal miljøstationer. Gerne der hvor vi henter varerne. Her i byen er det så ved Dagli’Brugsen og hos Spar-købmanden. Her kunne man så – ligesom sommergæsterne – sortere sit affald. Man afleverer ren plastic. Men afleverer papir og pap, som man gør det i dag. Og her har man allerede flaskesortering.

Sådan mener jeg, det bør foregå.”

HVAD SIGER PROJEKTLEDEREN

Bloggen har henvendt sig til projektmedarbejder David Christensen for at høre, hvor langt man er nået i beslutningen omkring, hvor affaldet skal afhentes.

BLOGGEN: David, der har været forskellige udmeldinger om, hvor det sorterede affald skal afhentes. På hver matrikel som nu eller på miljøstationer rundt om i byen? Kan du svare på det?

DAVID CHRISTENSEN: Ja, planen er lige nu, at der under forsøgsordningen [Wasteman] oprettes miljøstationer rundt i Gudhjem, og det er her, beboerne fremover skal aflevere deres affald. Men det er altså kun under forsøgsordningen.

BLOGGEN: Nuvel! Hvorfor siger SF-politikeren Leif Olsen så det modsatte?

DAVID CHRISTENSEN: Det må være fordi, han ikke har sat sig ind i forsøgsordningen. Hvad der kommer til at gælde for den endelige affaldsordning fra 2021 for hele Bornholm er op til politikerne. Det har jeg slet ikke mandat til at udtale mig om.

BLOGGEN: BOFA og projektet Wasteman har jo holdt forskellige møder med byforeningsfolk og beboere omkring den fremtidige affaldsløsning. Er det noget, der bliver opsummeret, så borgerne kan få et overblik over, hvordan sagerne står nu?

DAVID CHRISTENSEN: Ja. Vi afholder et borgermøde tirsdag 7. januar – formentlig på Gudhjem Museum.

BLOGGEN: Og hvad kommer der så til at ske fremover?

DAVID CHRISTENSEN: I april, maj og juni vil vi lave en forsøgsordning. Den kommer kun til at omfattet en lille del af Gudhjem. Her vil vi afprøve de ideer, man er kommet frem til.

BLOGGEN: Kan du sige hvilken del af byen, der bliver involveret?

DAVID CHRISTENSEN: Jeg kan sige så meget, at det bliver ikke i parcelhus-området, men i den gamle bydel.

DEN MYSTISKE BIO-KASSE

Skal alle huse på Bornholm udstyres med sådan en ‘madkasse’? Foto©JørgenKoefoed.

Der er ophængt en såkaldt Bio-Kasse på Den Sorte Café ved havnen i Gudhjem. En større halvrusten metalkasse med låg i top og bund. Ved kassen forkynder et skilt følgende:

Bio-Kasse til huset.
Prototypen på en udendørs skraldespand til individuelle husstande.
Bio-Kassen er en kompakt mini-skraldespand kun til madaffald,
der monteres på husfacaden, ved hegn eller i indkørslen til din bolig.
Der lægges vægt på et minimalistisk og æstetisk udtryk
tilpasset Gudhjems hustypologier.
Bio-Kassen afhentes [læs: tømmes] en gang om ugen.
Affaldstyper: Madaffald.

Din Blogger ved ikke om denne ’mad-kasse’ er en vits eller ramme alvor. Havde nogen virkelig forestillet sig, at alle de pittoreske og bevaringsværdige huse i Gudhjem skulle forsynes med sådan en metal-kasse, som på varme sommerdage vil få hele byen til at stinke som en losseplads????

Bloggen har ladet spørgsmålet gå videre til projektmedarbejder David Christensen. Her er hans lidt svævende svar.

DAVID CHRISTENSEN: Den Bio-Kasse, der i øjeblikket hænger på Den Sote Café er bare en idé. Vi kan godt se, at det er et problem med de bevaringsværdige huse og ikke mindst, når sommersolen står og bager på ’madkasserne’. Så jeg ved ikke, om de bliver en del af forsøgsordningen.

Som sagt: Vil du have indflydelse eller bare give din mening til kende, så mød frem på borgermødet 7. januar 2020 – formentlig på Gudhjem Museum.

Læs mere detaljeret om projektet på nedenstående adresse:
https://bofa.dk/bornholm-viser-vej/