SKONNERTEN LIVET SØGER USÆDVANLIG SKIPPER

LIVET besøgte Gudhjem fem dage midt i juni. Her fotograferet i Nørresand Havn. Foto©JessPedersen.

SKONNERTEN LIVET er et af de bedst sejlende oceangående sejlskibe under dansk flag. Skibet fungerer som skole og opholdssted for op til tre unge mennesker med forskellige udfordringer.

Skipper søges til togt 2020/2021 med påmønstring i august og afmønstring ultimo juni 2021. Der vil være mulighed for 4 ugers ferie.

STILLINGSBESKRIVELSE
Du har sejlskibserfaring, og at du kan håndtere en tomastet gaffelrigget skonnert på 21 meter under alle tænkelige forhold og under sejlads worldwide.
Du skal som minimum være i besiddelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad, heraf skal seks måneder være udenfor kystfart og et gyldigt sundhedsbevis.
Det er en klar fordel, at du har interesse for og indsigt i mekaniske, elektriske og tekniske installationer ombord.
Ud over de maritime kompetencer forventer vi, at du kan se dig selv i en hverdag, hvor det at føre skibet er én ting, men hvor det væsentligste, er, at hverdagen fungerer for både besætning og de unge.

Som fører på Livet har du friheden til i store træk at beslutte, hvor I sejler.

PROJEKT LIVET
Skonnerten Livet er et danskbygget sejlskib af stål, som har sejlet i Europa og Caribien siden byggeåret 1985. Siden 2019 har skibet fungeret som projektskib for udsatte unge, med henblik på, at styrke de unges personlige kompetencer, samt muligheden for en afsluttende 9. klasses eksamen. Vores unge er alle mellem 14-17 år. Udover skipper er der en styrmand og en folkeskolelærer ombord
Skonnerten Livets kerneopgave er, at understøtte den unges potentiale for mest mulig positiv indflydelse på eget liv.
Skibet er underlagt Søfartsstyrelsen og de sociale myndigheder.
Skibet er drevet og ejet af Jacob Ravnsbæk og Jess Pedersen.

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningsfrist: 11. oktober 2020.
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt.
Der afholdes løbende samtaler.
Ansøgning sendes til: skonnertenlivet@gmail.com
Kontakt eventuelt Jess Pedersen for uddybende spørgsmål på telefon 6162 1888.

Se eventuelt mere på:
facebook.com/SkonnertenLivet
instagram på @skonnertenlivet
www.skonnertenlivet.dk

Læs også annoncen på jobnet.dk: ID 516 88 81

LIVET forlader Nørresand Havn 15. juni 7:45. Foto©JørgenKoefoed.