7. CORONA-ÅBNING: I DAG ÅBNER ALT – UNDTAGEN DISKOTEKER + DØDSTAL VERDEN RUNDT

Folketingets partier har kort efter midnat natten til tirsdag 18. maj landet en aftale om yderligere genåbning. Aftalen betyder, at fra på fredag åbner Danmark helt – kun diskoteker er stadig lukkede.

UDDANNELSE OG AFTENSKOLER
Der åbnes for 100 pct. fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

IDRÆTS-, FRITIDS- OG FORENINGSAKTIVITETER
Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.

MUSIK-OG KULTURSKOLENE FOR PERSONER OVER 18 ÅR
Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.

INDENFØRSFACILITETER I FORLYSTELSESPARKER, ZOO mv
Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- og badelande mv.

ARBEJDSPLADSER
Gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser. Der gælder pr. 21. maj en anbefaling om 20 pct. fysisk fremmøde.

Herefter vil man tillade 50 procent fremmøde fra omkring 14. juni og 100 procent fremmøde fra 1. august.

FORSAMLINGER
Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer.

Kultur- og idrætsarrangementer kan afholdes med publikum i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum.

CORONA-PAS
Reglerne for gyldig dokumentation i corona-pas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende dokumentation for det, som corona-pas. Sundhedsmyndighederne fastlægger den konkrete tidsperiode.

Kontrollen med corona-pas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om corona-pas.

Du skal vise corona-pas ved indendørs servering på restauranter, barer, cafeer mv. Ved udendørs servering på restauranter, barer, cafeer mv., er det ikke nødvendigt at have corona-pas. Der gælder en general anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

I begyndelsen juni skal der udarbejdes en plan for udfasning af corona-passet.

MUNDBIND
I begyndelsen af juni fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind baseret på en forudsætning om, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle fra 16 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret.

DØDE med corona 20. maj 2021
[i parentes 5. maj / 28. april / 19. april / 12. april / 4. april 2021] – indbyggerantal i millioner.
Lande med BLÅT angiver et stigende dødstal i forhold til sidste måling.

Norge 7 [0/17/0/4/0] – 5,4 mio

Danmark 2 [1/2/4/3/1] – 5,8 mio

Bulgarien 37 [61/96/217/201/82] – 7,0 mio

Ungarn 52 [137/188/197/291/211] 9,8 mio

Sverige 48 [60/22/37/39/33] – 10,3 mio

Grækenland 53 [81/63/78/76/78] – 10,7 mio

Belgien 19 [45/36/35/30/39] – 11,6 mio

Rumænien 54 [94/150/149/113/97] – 19,2 mio

Polen 330 [954/636/101/60/204] – 37,9 mio

Spanien 66 [106/88/121/197/0] – 47,3 mio

Italien 149  [344/316/358/326] – 60,0 mio

Storbritannien 3 [6/6/29/15/10] – 65,1 mio

Frankrig 141 [257/315/447/385/157] – 67,1 mio

Tyskland 237  [285/263/301/296/50] – 83,2 mio

Tyrkiet 233 [336/341/341/243/185] – 84,3 mio

Mexico 104 [395/371/177/364/136] – 128,9 mio

Rusland 384 [329/380/339/270/350] – 145,9 mio

Brasilien 2.641 [2.966/3.163/1.346/1.480/1.240] – 212,6 mio

USA 664  [982/948/473/455/222] – 332,6 mio

Indien 3.880 [2.966/3.647/1.761/880/275] – 1,339 mia

 Verden 3.413.336 [3.223.800/3.147.016/3.029.811/2.944.771/2.845.625] – 7,7 mia