8. CORONA ÅBNING: FAVEL TIL MUNDBINDET – BARE IKKE I LÆGENS VENTEVÆRELSE OG NÅR DU STÅR OP I OFFENTLIG TRANSPORT

SÅ BLIVER der atter lempet, og Danmark nærmer sig 100% normale tilstande fra 1. september – hvis der ikke kommer nye virusser snigende. Her er aftalen, der blev indgået i torsdags.

Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

  • Partierne er enige om, at restriktioner mv. ­– bortset fra coronapas – kan ophæves begyndende fra den 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021.
  • Partierne er enige om, at udfasning af restriktioner mv., som er aftalt i forbindelse med tidligere udmøntningsaftaler, fortsat følges, idet det lille indendørs forsamlingsforbud dog hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021, ligesom følgende restriktioner mv.udfases yderligere.
  • Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport, når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021.
  • Den fortsatte brug af coronapas indgår som en forudsætning for udfasning af kravet om mundbind/visir.
  • Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder. Corona-passets udfasning begynder fra den 14. juni 2021.
  • Åbningstiden på serveringssteder udvides fra 11. juni 2021 til kl. 24:00.
  • Samtidig åbnes der generelt (dvs. også i detailhandlen) for salg af alkohol indtil klæ. 24:00.
  • Pr. 1. juli 2021 udvides åbningstiden yderligere til kl. 02:00, ligesom forbud mod salg af alkohol lempes tilsvarende.
  • For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentligste sidder ned, ophæved arealkrav og afstandanbefalinger den 1. juli 2021. Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende åbnes pr. 1. september 2021 med krav om coronapas, men uden andre restriktioner.

Den 1. oktober 2021 ophæves kravet om coronpas.

Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra den 14. juni 2021.

Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på test og isolation ved symtomer, udluftning og hygiejne.

Udfasning af restriktionerne mv. indebærer, at dagtuilbud, grundskoler, herunder SFO, klubtilbud, efterskoler mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser samt de videregående uddannelser mv. vil have mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag fra den 14. juni 2021. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugentlige test .

2 test i grundskolen frem til og med september 2021. Ligesom for coronapasset gælder opfordringen ikke for personer, der tidligere har været smittet, eller som har opnået beskyttelse fra første vaccinestik.

En tilsvarende opfordring vil i samme periode gælde på efeterskoler, frie fagskoler samt folkehøjskoler, hvor der tidligere har været krav om test.

Der er enighed om, at opfordring til test ved fysisk fremmøde på arbejdspladser ligeledes følger coronapasset jf. ovenfor.

Ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og på visse botilbud mv. vil dog blive opfordret til test to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.

DØDE med corona 14. juni 2021
[i parentes 20. maj / 5. maj / 28. april / 19. april / 12. april / 4. april 2021] – indbyggerantal i millioner.
Lande med BLÅT angiver et stigende dødstal i forhold til sidste måling.

Norge 0 [7/0/17/0/4/0] – 5,4 mio

Danmark 1 [2/1/2/4/3/1] – 5,8 mio

Bulgarien ?? [37/61/96/217/201/82] – 7,0 mio

Ungarn ?? [52/137/188/197/291/211] 9,8 mio

Sverige 9 [48/60/22/37/39/33] – 10,3 mio

Grækenland 17 [53/81/63/78/76/78] – 10,7 mio

Belgien ?? [19/45/36/35/30/39] – 11,6 mio

Rumænien 30 [54/94/150/149/113/97] – 19,2 mio

Polen ?? [330/954/636/101/60/204] – 37,9 mio

Spanien 0 [66/106/88/121/197/0] – 47,3 mio

Italien 52 [149/344/316/358/326] – 60,0 mio

Storbritannien 8 [3/6/6/29/15/10] – 65,1 mio

Frankrig 34 [141/257/315/447/385/157] – 67,1 mio

Tyskland 8 [237/285/263/301/296/50] – 83,2 mio

Tyrkiet 75 [233/336/341/341/243/185] – 84,3 mio

Mexico 53 [104/395/371/177/364/136] – 128,9 mio

Rusland 393 [384/329/380/339/270/350] – 145,9 mio

Brasilien 1.129 [2.641/2.966/3.163/1.346/1.480/1.240] – 212,6 mio

USA 105 [664/982/948/473/455/222] – 332,6 mio

Indien 1.761 [3.880/2.966/3.647/1.761/880/275] – 1,339 mia

Verden 3.800.590 [3.413.336/3.223.800/3.147.016/3.029.811/2.944.771/2.845.625] – 7,7 mia