SOM DET KAN SIGES [178] OM FORKERTE KLIMA-FATCS, OM CO2 … OG OM DRØMME

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Obama-regeringens tidligere viceminister for forskning, Steven E. Koonin, professor ved New York University, Center for Analyse af store Datamængder, i sin bog: UNSETTLED [UAFKLARET] udgivet sommeren 2021: Meget af det, befolkningerne og deres politikere ved om klimaet, er ganske enkelt forkert, og derfor bliver der taget forkerte beslutninger og skabt falske forhåbninger. Således vil Paris-aftalen fra 2015 sandsynligvis hverken reducere den menneskelige påvirkning af klimaet eller blot bremse væksten af påvirkningerne.

Steven E. Koonin i UNSETTLED: … mellem 30 og 50% af den CO2, vi udsender nu, vil fortsat være i atmosfæren om 100 år, og mellem 15 og 30% vil også være der om 1.000 år. For at standse stigningen i atmosfærens CO2-indhold skal hele kloden derfor helt holde op med at udlede CO2 … men udviklingen går den modsatte vej. Årsagen er den fortsatte vækst i verdensbefolkningen og verdensøkonomien, som frem mod 2050 vil kræve 50% mere energi, der til den tid stadig for 70%’s vedkommende vil komme fra fossilt brændstof.

Designeren bag tøjmærket (d)ivision Simon Wick til Fashion Forum: Min generation er blevet fodret med drømme om rigdom og succes.