HVEM ER DET NU, DER ER KLIMATOSSERNE? [4:6]

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

GEOLOGEN Johannes Krüger udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR.

Her er hans konklusion om påstanden FORTSAT UDLEDNING AF CO2 VIL FØRE TIL EN GLOBAL KLIMA-KATASTROFE:

KONKLUSION: Et øget CO2-indhold i atmosfæren har yderst ringe indflydelse på jordklodens klima. Mange forskere mener, at klodens klima først og fremmest er bestemt af naturgivne processer og svingninger, såsom Milankovitch-svingninger, kosmisk stråling og Solens aktivitet, atmosfærens indhold af vanddamp og skydannelsen samt tyngdepåvirkningen fra solsystems øvrige planeter og Månen.

Alarmer om tipping point, hvor opvarmningen løber løbsk, er der ikke nogen videnskabelig dækning for på den måde, som kloden og atmosfæren er udformet.

HVEM ER JOHANNES KRÜGER?

JOHANNES KRÜGER er dr.scient. og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københvans Universitet med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu.

Modtog i 1996 De Kongelige Danske Geografiske Selskabs HANS EGEDE MEDALJE for sin forskning i det nordatlantiske område.

Udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR for at aflive nogle af de mange vedtagne ’klimasandheder’, der florerer ude i offentligheden, som i virkeligheden er myter.

Som han skriver på bagsiden af sin bog: ”Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klma, men som er ubekvemme for FN’s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilsand og en stemme i demokratiet”.

“Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.”

KLIMATOSSERNE [1:6] ­– HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO???!!!!
2. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [2:6] – ER DEN GLOBALE OPVARMNING MENNESKESKABT???!!!
9. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [3:6] – IIPCC’s KLIMAMODELLER KAN FORUDSIGE JORDENS TEMPERATURER 100 ÅR FREM???!!
6. november 2021