HVEM ER DET NU, DER ER KLIMATOSSERNE? [6:6]

Johannes Krügers debatbog om klimaet er en moppedreng på 380 sider og udgivet under Jakob Haugaards motto: “Enighed gør stum, uenighed gør os klogere. Foto©JørgenKoefoed.

GEOLOGEN Johannes Krüger udgav i 2021 bogen
32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE

PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR.

Her er hans konklusion på påstanden:
HAVSTIGNINGEN ACCELERERER???!!!

HAVSTIGNINGEN er en af de mest frygtede følgevirkninger af global opvarmning, fordi den vil berøre millioner af mennesker i verdens kystegne. Klimamodellerne forudsigelser om altødelæggende havstigninger forårsaget af menneskeskabt global opvarmning har verden over skabt en katastrofestemning, og det bål har ikke mindst USAs tidligere vicepræsident Al Gore båret ved til gennem sin omfattende kampagne STOP GLOBAL OPVARMNING. Men den offentlige debat er præget af misinformation og en blind tillid til klimamodellernes scenarier.

KONKLUSION: Anvendelsen af sattelitter til måling af havspejlets niveau er problematisk og må siges, selv efter snart 30 års brug, fortsat at befinde sig i en indkøringsfase, hvorimod traditionelle vandstandsmålinger er mere brugbare i både regional og global sammenhæng. Mange forskers analyse af talrige tidsserier fra traditionelle vandstandsmålinger i alverdens havne, viser, at den nuværende globale havstigning generelt ligger i intervallet 1,0 til 1,5 mm/år, mens de meget usikre sattelit-målinger viser en stigning på 3,1 mm/år. I dag benytter IPPC de høje tal, givetvis fordi de harmonerer bedre med de skræmmebilleder, vi præsenteres for i nyhedsmedierne. De blev blandt andet benyttet på FNs konference i Madrid i december 2019. Dermed ignorerer IPPC de tusindvis af data fra traditionelle vandstandsmålinger, blandt andet fra PSMSLs og NOAAs databaser, der viser en beskeden stigning i det globale havspejl og en manglende accelererende havstigning […] Den påståede alarmerende af smeltning af Grønlands indlandsis og Antarktis afspejler sig ikke i øget havstigning ved kysterne […].

IPPC Intergovernmental Panel on Climate Change – FNs rådgivende klimapanel.
PSMSL Permanent Service for Mean Sea Level.
NOAA National Ocean and Atmospheric Adminstration.

HVEM ER JOHANNES KRÜGER?

JOHANNES KRÜGER er dr.scient. og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi, nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københvans Universitet med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu.

Modtog i 1996 Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs HANS EGEDE MEDALJE for sin forskning i det nordatlantiske område.

Udgav i 2021 bogen 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ – LÆS HVORFOR, HVIS DU TØR for at aflive nogle af de mange vedtagne ’klimasandheder’, der florerer ude i offentligheden, som i virkeligheden er myter.

Som han skriver på bagsiden af sin bog:

”Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klma, men som er ubekvemme for FN’s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilsand og en stemme i demokratiet”.

“Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.”

KLIMATOSSERNE [1:6] ­– HAVISEN I ARKTIS SMELTER I ET GALOPPERENDE TEMPO???!!!!
2. oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [2:6] – ER DEN GLOBALE OPVARMNING MENNESKESKABT???!!!
9 .oktober 2021

KLIMATOSSERNE? [3:6] – IIPCC’s KLIMAMODELLER KAN FORUDSIGE JORDENS TEMPERATURER 100 ÅR FREM???!!!
6. november 2021

KLIMATOSSERNE? [4:6] ­– FORTSAT UDLEDNING AF CO2 VIL FØRE TIL EN GLOBAL KLIMA-KATASTROFE???!!!
12. november 2021

KLIMATOSSERNE? [5:6] ­– KOSMISK STRÅLING OG SKYER HAR RINGE INDFLYDELSE PÅ DET GLOBALE KLIMA???!!!
20. november 2021