DANSKE POLITIKERE LYVER SOM BEKENDT IKKE, MEN MEGET AF DET DE SIGER PASSER BARE IKKE!

BORNHOLMS TIDENDE bragte for nogle uger siden et telegram fra Ritzau med rubrikken: ’Ja-partierne vil have dansk indsats mod migrant-strømme og pirateri’. Her fremgik det, at partilederne under den første partileder-debat på DR1 mente, at Danmark kun måtte/kunne deltage i bekæmpelse af menneskesmugling og pirateri, hvis vi afskaffede forsvarsforbeholdet.

Det er faktisk forkert.

Da jeg ikke på nogen måde kan forestille mig, at politikere lyver, må det skyldes uvidenhed omkring Danmarks rolle i disse sager.

Nogen husker måske fregatten Esbern Snares afværgelse af et piratforsøg i Guinea Bugten sidste år. Og lige nu deltager mindst 78 danske personer aktivt i Frontex’ arbejde ved Middelhavet voksende til 135 i 2027. De udsendte kommer fra Rigspolitiet, Forsvaret og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Vikar fra de danske søværn ved i kaj i Yalios på Symi. Foto©JørgenKoefoed.

Stella Polaris fra de danske søværn ved i kaj i Yalios på Symi. Foto©JørgenKoefoed.

Et klart eksempel viser ovenstående fotos. De er fotograferet sidste år i september på havnen på den lille græske ø Symi. De viser Søværnets Stella Polaris og Vikar, der i lang tid har været fast stationeret her. Hver dag, aften eller nat sejler de ud for at spotte illegale migranter på vej fra Tyrkiet til Grækenland.

Som skibenes øverstbefalende forklarede, skulle de ikke gribe ind, men blot kontakte den tyrkiske kystvagt, hvis migranterne befandt sig i tyrkisk farvand og kontakte grækerne, hvis de var i deres farvand. Herefter ville de respektive myndigheder sørge for, at migranterne enten kom tilbage til deres udgangspunkt eller blev ført til Grækenland.

Der er seks mand eller kvinder ombord på hvert skib: Fire fra Søværnet og to politifolk. De bliver udsendt for seks uger ad gangen og bliver indkvarteret på et hotel eller i et hus i byen. Som en af dem udtrykte: ”Det er ikke så dårlig, at være her på Symi – langt bedre end at blive sendt på piratjagt ved Somalia”.

De tolv danskere er populære på øen. Dels er de med til at beskytte Symi som turist-ø, men de skaber også omsætning i lokalmiljøet. Udover leje af tolv huse eller hotelværelser, fouragerer og lever de i byen som almindelige turister.

Nogen burde fortælle de uvidende politikere, hvad Danmark fx leverer i forbindelse menneskesmugling.

OVENSTÅENDE INDLÆG blev bragt i Bornholms Tidende 19. maj under rubrikken: “Det må skyldes uvidenhed’.

OG SÅ LIGE DENNE HER:

Jakob Ellemann-Jensen er noget uskarp i sine påstande om Danmarks forsvarsforbehold. Foto©JørgenKoefoed.

DEN GAMLE SOLDAT FRA BOSNIEN og PARTILEDER Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre er glødende tilhænger af EU. Således kunne han fortælle under EU-debatten på TV2NEWS 18. maj, at han de sidste 29 år har kæmpet for at Danmark skulle af med forsvarsforbeholdet. Hertil replicerede Morten Messerschmidt, at så har han åbenbart haft drømmen allerede inden, han blev myndig! Ja, humor er et udmærket våben.

Samme hr. Ellemann kunne ved 18.maj-mødet også fortælle, at selv om danskerne sagde ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet, ville Danmark aldrig komme til at deltage i en EU-aktion i fx Afrika, hvis man ikke ønskede det. Lige nu er der nemlig veto-ret mod det, man ikke ønsker. Ja, det er rigtigt. Men for et par uger siden kunne EUs kommissionsformand fru von der Leyen fortælle, at når EUs nye udrykningsstyrke [læs: hær] på 5.000 soldater blev dannet, skulle veto-retten afskaffes.

Det lyder jo ret rimeligt, da man ikke kan udsende sådan en multinational styrke med få dages varsel, hvis man først skal have accept fra alle 27 lande. Denne udtalelse trak hun imidlertid tilbage kort tid efter. Det skete formentlig, fordi vores egen Mette kunne fortælle hende, at Danmark 1. juni skulle stemme om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Derfor ville sådan en oplysning jo skabe et NEJ, så Mette opfordrede til, at EU holdt bøtte om dette tiltag EFTER 1. juni. Det er sket!

DIN BLOGGER krydser fingre for, at danskerne ikke lader sig lokke til JA-fadet, bare fordi Rusland har invaderet Ukraine. Det har ikke noget med Danmarks forbehold at gøre. Europas og dermed også Danmarks sikkerhed beror sig på NATO og ikke på en EU-hær, som en række europæere ønsker så brændende.