HVEM ELSKER EN NABO, DER HOLDER HAVEFEST HVER AFTEN HELE SOMMEREN?

Bornholms Tidendes chefredaktør Kristoffer Gravgaard beklager i en leder 9. juli – GUDHJEMS TAB AF THORBORG – at Gudhjems selvudnævnte bykonge – Martin Buch Thorborg – ikke har fået en spiritusbevilling  til sin udendørsbar MINIPENNY … og dermed ikke længere kan genere Gina Post og Peter Stange Jensen, hvis have støder lige op til baren – og dagen derpå bringes fake-news-historien ‘Nyheden om at et hotel-par åbner gårdhave for offentligheden bliver modtaget med begejstring i Gudhjem’.

Artiklen bygger på mere end 350 likes på Gudhjem-siden på Facebook. Sagen er bare, at Gudhjem-siden har flere tusinde medlemmer, hvoraf hovedparten ikke bor hverken i Gudhjem eller på Bornholm.

Thorborgs åbning af sin have til indtagelse af høker-bajere, har kun ét formål: Selv om bevillingen er afslået, SKAL naboen dæleme’ genreres alligevel.

Martin Buch Thorborg har ikke fået en bevilling til sin bar i sin private have i Brøddegade, men har så til gengæld åbnet op, så ‘folket’ kan strømme ind og drikke høker-bajere – og forsætte med at genere naboen! Foto©JørgenKoefoed.

Her er Thorborgs have, som han nu har åbnet op, så alle kan slå sig med med grill, pølser og høker-bajere – til glæde for naboen.  Foto©JørgenKoefoed.

NU MÅ JEG TAGE BLADET FRA MUNDEN

Af Gina Post, Åbogade 3, Gudhjem. Indlægget blev bragt i Bornholms Tidende 13. juli 2022 og bringes her med forfatterens tilladelse: 

Nu må jeg tage bladet for munden.

Egentlig havde vi valgt at tie det her ihjel, for det er svært at komme til orde, med folk som ikke fortæller hele eller kun dele af sandheden og overfor folk som kun har periferisk kendskab til den ene side af sagen, men nu må jeg i lyset af den sidste uges skriverier og forherligelse af familien Buch Thorborg, (selv i lederen i BH Tidende, som uden research skriver rosende ord om Thorborg og hvilken gave han er for Gudhjem), komme med vores version, så man kan få belyst sagen også fra vores side.

BYGNINGERNE I BRØDDEGADE

I 2016 købte vi min mands barndomshjem i Brøddegade i Gudhjem, efter min svigerfar var død og huset var blevet alt for stort for min svigermor. Huset trængte til grundig renovering mht. til nye tage på alle bygninger, mure, badeværelser m.m.

Huset som er en (1) matrikel indeholder to lejligheder, hvoraf den ene i mange år har været brugt til familiens gæsteafdeling og derudover er der en stor tilhørende forretningsbygning.

Efter vores overtagelse lejede vi den ene lejlighed ud til en helårsbeboelse, mens vi gjorde resten af huset i stand.

Da vi efter endt renovering og det sidste tag var lagt, kunne se at det var en stor mundfuld for os, valgte vi at sætte huset til salg, dog med den skriftlige aftale i købskontrakten, at helårsbeboeren kunne fortsætte sit lejemål indtil dette udløb – dette kom dog ikke til at ske, lejeren flyttede, da de nye ejere overtog.

KLAUSUL: INGEN BEVÆRTNING

Sådan ser klausulen i købskontrakten. Udsnittet tilsendt Bloggen af Martin Thorborg.

Inden huset blev sat til salg, besluttede vi os at søge servitut på forretningsdelen om at der ikke måtte drives beværtning da det støder op til vores hus i Åbogade (soveværelse, have) … man bor tæt i Gudhjem.

Da familien Thorborg meldte sig som potentielle købere igennem ejendomsmægler, gjorde vi opmærksom på dette, og fik det indført i købskontrakten, hvilket køberne var fulde af forståelse overfor.

De kom med ordene “vi elsker Gudhjem, vi elsker STILHEDEN og ROEN”. [De havde/har i forvejen et sommerhus i Gudhjem].
“Vi vil åbne en forretning med bornholmervarer og ha’ åbent hele året”.

Vi var glade og bød velkommen til, med en god mavefornemmelse over at det var pengestærke folk, der kom til øen, som havde rig mulighed for at holde og vedligeholde det store, gamle hus.

Butikken åbnede – dog med tøj og spiritus, men pæn butik.

MEN – så skete det, som vi nu opponerer imod. Familien Thorborg åbnede sammen med Penyllan Brewery fra Tejn, en bar i haven i helårshuset med kulørte lamper og det hele, og for turisten der kommer forbi sikkert et hyggeligt indslag, hvis man er tørstig og – indrømmet, det ser da meget hyggeligt ud, men jeg ved ikke hvor mange, der syntes, det ville være fedt, hvis naboen hver aften i sommersæsonen holdt havefest. Vi ved jo godt allesammen, at når sprutten går ind, så stiger lydniveauet drastisk og vores have støder som den eneste op til Thorborgs have. Ingen andre i den gade bliver berørt af det, da alt efterhånden er omdannet fra helårsboliger til erhverv.

BAD OM MINDRE STØJ

I begyndelsen måtte min mand kontakte dem for at få dæmpet en voldsom bas. Dette blev dog dæmpet, men med ordene
“at kunne man ikke tåle støjen, burde man flytte til et parcelhuskvarter”.

Min mand kontaktede dem tre gange ang. støj. MEN,  vi har aldrig meldt dem eller andre til politiet. Hvad vi derimod har gjort, og som er ganske naturligt, har vi kontaktet og søgt indsigt hos både kommune og bevillingsnævn/politi vedrørene, hvad man har lov til at åbne i et helårshus/have. Dette set i lyset af, at man i kommunen har en afdeling, som beskæftiger sig udelukkende med ulovlig brug af helårshuse.

REGLER FOR HELÅRSHUSE

Gudhjem nedre ligger i et A-område, og der må man næsten ingenting, når det gælder huse og forandring. Flere i byen har tidligere fået store bøder for at bruge helårsboliger til andet brug, og derfor stiller vi os undrende over, hvordan man pludselig kan få lov til det og hvordan brugerne/kunderne af en sådan bar, pludselig kan se igennem fingrene med det.

Vi er godt tilfredse med den nægtede bevilling, ikke kun for vores skyld – Man kan jo vælge at leve og sove med ørepropper, lukkede vinduer eller sælge – men for byens skyld. Hvis det danner præcedens, at man bare kan åbne en bar i ethvert hus, hos naboen, hos genboen og genboens nabo, hvor er Gudhjem så på vej hen? – og hvis én får lov, så kan alle vel få lov. Og hvorfor er det, at Hr. Thorborg ikke bare flytter sin bar til et af sine hoteller, som jo har erhvervsstatus+

HÆNGT UD SOM BROKKEHOVED

Med det sagt så kan jeg se på diverse medier, hvordan, især min mand bliver hængt ud som et BROKKEHOVED –  “en som er udenfor pædagogisk rækkevidde” – og meget andet grimt.

Det er svært at være vidne til, især når de fleste her i byen, kender min mand for hans rolige gemyt. Han kunne ikke krumme et hår på noget eller nogens hoved. Han er yderst fredsommelig og temmelig rummende. Han er medejer af en gammel, kendt turistvirksomhed her i Gudhjem de sidste 25 år med en del ansatte – spørg dem om han er et vanskeligt brokkehoved.

STOP FOR TURIST-BARER I PRIVATE HAVER

Vi har på ingen måde noget imod turister eller musik på havnen om sommeren i de etablerede erhvervsvirksomheder, men at begynde at omdanne helårshuse på stribe til turistbarer – ja, så må vi se os nødsaget til at opponere.

Nu har så hr. Thorborg i ren provokation over for os, valgt at åbne sin helårshave for folket “og tá endelig øl med” . “God stil”, som mange skriver og klapper i hænderne. Håber da så, at hr. Thorborgs generøsitet også gælder hans have i Skodsborg.

Vi ønsker ikke at være lyseslukkere og ønsker hermed familien Buch Thorborg held og lykke med deres mange hotelprojekter fremover.

Gina Post
Åbogade 3
Gudhjem