HUNDEOVERFALD ER BLEVET TIL EN STRAFFESAG

Majko blev overfaldet og bidt af Thor 3. januar 2023 og måtte efterfølgende sys sammen hos dyrlægen. Foto©VernerJensen.

Gilbert blev overfaldet af Thor 11. februar 2023. Foto©AnniMøller.

SOM DET VIL VÆRE læserne bekendt, skete der et drabeligt overfald lørdag 11. februar ved havnen i Gudhjem. Det var ulvehunden Thor, der var løbet hjemmefra og havde fået færden af golden retrieveren Gilbert, der var ude og løbe med Anni Møller. Thor sprang op på ryggen af Gilbert for at bide den ihjel. Heldigvis er Anni hundetræner, og vidste hvordan man pacificerer en blodtørstig hund. Efter tre spark i hovedet og et i bugen trak Thor sig tilbage. I mellemtiden kom MayoKo løbende fra sin bagerforretning og fik fat i Thor og førte den hjem til den tidligere reklamefotograf Claus Sonne, der ejer den glubske hund.

Tirsdag 3. januar sprang Thor i struben på Verner Jensens Majko – en Bichon Havanais. Han havde den i snor ved benzintanken på Helligdomsvej. Verner stod med ryggen til, da han pludselig hørte et højt hyl fra sin hund. Thor havde fat i struben på Majko. Byens japanske bager MayaKo havde den i snor, men havde ikke kræfter til at holde Thor tilbage. Verner fik sparket den blodtørstige hunden væk, og blev ved den lejlighed bidt i hånden. Majko kom til dyrlægen og MayaKo betalte regningen.

NUL AKTINDSIGT TIL BLOGGEN

De to overfald blev anmeldt til politiet, men anmelderne har ikke siden hørt noget om sagens  gang. Derfor søgte Din Blogger aktindsigt i de to voldssager. Det skete 23. februar. Svaret indløb i fredags [17. marts], og det blev til et afslag.

Årsagen til afslaget var først og fremmest, fordi hundesagerne åbenbart var blevet til en straffesag, som var under efterforskning. Derudover var afslaget også begrundet med, at Bloggen ikke er tilsluttet Pressenævnet!

Nederst i denne blog gengives den fulde ordlyd i afslaget fra Bornholms Politi ved anklagerfuldmægtig Mads Berggren Larsen.

BORNHOLMS TIDENDE GÅR IND I SAGEN

Bornholms Tidende giver den hele armen – og forsiden – omkring sagen med Gudhjems farlige overfaldshund. Foto©JørgenKoefoed.

I Tidendes Weekendudgave 18. marts har 60-årsfødselaren  og journalisten Anette Vestergaard ikke alene et helt opslag om sagen inde i avisen, men også hele forsiden med rubrikken: ULVEHUNDEN THOR SPREDER FRYGT med et dronefoto af Gudhjem med et indsat foto af den omtale ulvehund.

Ud over de to aktuelle hundesager er der også sket overfald tidligere. For tre år siden blev Gina Post overfaldet under en spadseretur i ‘Skotland’ – et område lige syd for Melsted Badehotel. Hun blev ikke bidt, men Thor sprang op på ryggen af hende og holdt fast et stykke tid. Der sket ikke skade ved denne lejlighed – bortset fra at Gina fik jaget en alvorlig skræk i livet. Det gjorde der til gengæld i 2020, da postbudet Kim Olsen blev bidt i begge lår, da han skulle aflevere en pakke til hundens ejer. Ved begge disse episoder fortæller ofrene, at Claus Sonne hverken undskyldte eller tog sig af de overfaldne.

Både Anni Møller, Verner Jensen og Bloggen har forgæves prøvet at få fat i Claus Sonne. Det er til gengæld lykkedes Tidendes journalist, som citerer hundeejeren med disse ord: “Det, der er sket, det er at en person har luftet hunden, og status er, at når hun har lukket den ind i gården bagefter, så har hun ikke lukket lågen ordentlig. Det har resulteret i dette sidste her, som jeg ikke engang var ordentlig bekendt med. Den var kommet op at toppes, men jeg kender ikke engang historien selv”.

Ejendommeligt at Claus Sonne ikke er bekendt med de mange overfald. Heller ikke det, der fandt sted 3. januar, hvor Verner Jensens hund blev skambidt og måtte til dyrlægen. Det var Gudhjems japanske bager MayaKo, der også ved denne lejlighed gik tur med Thor. Eller rettere: Thor gik tur med MayaKo. Det var også hende der betalte dyrlægeregning, åbenbart uden at fortælle Claus om overfaldet.

Men da der åbenbart er en igangværende straffesag mod Thors ejer, er det extra ejendommeligt, at Claus Sone ikke kender noget til sagen. De implicerede i de mange overfaldssager er uforstående over for, at politiet ikke griber ind og enten afliver ulvehunden eller i det mindste påbyder den mundkurv, når den færdes uden for matriklen. Deres indtryk er, at den person hos politiet,  som har med hundesagerne at gøre, af en eller anden grund hverken ønsker Thor aflivet eller stækket på anden måde. Gudhjems beboere – mennesker som hunde – skal åbenbart finde sig i at blive overfaldet, hvis det passe den tjekkiske ulvehund, der ifølge Dansk Kennel Klub er en krydsning mellem en tysk schäfer og en karpatisk ulv.

Hvad er grunden?

Gudhjem-boerne – og Bloggen – må afvente udfaldet af den igangværende straffesag.

Her finder du de to tidligere blogs om Thors adfærd:

GUDHJEM KORT&GODT [20]: HUNDEDRAMA IGEN OG NOGET MED KUNST OG LIDT MERE
13. februar 2023

FARLIGT FOR HANHUNDE AT BEVÆGE SIG I GUDHJEM
26. februar 2023 

POLITITES BEGRUNDELSE FOR AFSLAG PÅ AKTINDSIGT

Bornholms Politi, Anklagersøjle
Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne
Tlf. 56901448 – Fax 56901400
Journalnr.: 2200-10170-00100-23
Dato: 15. marts 2023
Sagsbehandler: 45222
Id-nr: 070245-0225
Jørgen Koefoed, Kirkestien 1, Gudhjem, 3760 Gudhjem

Afgørelse om aktindsigt
Ved skrivelse af den 23. februar 2023 har du anmodet om aktindsigt.

I den anledning skal jeg meddele, at Bornholms Politi ikke har fundet grundlag for at imødekomme din anmodning om aktindsigt.

Jeg forstår din anmodning sådan, at du ønsker følgende oplyst:

1. Hvilket materiale politiet har på to konkrete hændelser hhv. den 3. januar 2023 og den 11. februar 2023 vedrørende hunden Thor i Gudhjem, og

2. Hvad politiet i den forbindelse har gjort for at få stoppet hunden.

Din anmodning vedrører en igangværende straffesag og er dermed omfattet af reglerne i retsplejeloven. Det følger af retsplejelovens § 41 d, stk. 1, at den, der har en individuel, væsentlig interesse et konkret retsspørgsmål, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en straffesag, i det omfang dokumenterne har betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål.

Det følger derudover, at der er en videre adgang til aktindsigt for medier omfattet af medieansvarsloven, og hertil knyttede medarbejdere i medfør af retsplejelovens § 41 f. Det fremgår af din anmodning om aktindsigt, at du er medlem af Dansk Journalistforbund og du har samtidig i anmodningen oplyst, at aktindsigten skal anvendes til løbende, at skrive om sagen på din blog.

Det fremgår af medieansvarslovens § 1, stk. 1, nr. 3, jf. § 8, stk. 1, at internet baserede blogs kan være omfattet af medieansvarsloven såfremt bloggen er anmeldt til pressenævnet. Du har ikke i anmodningen oplyst navnet på din blog eller hvor bloggen kan findes.

Bornholms Politi lægger dog til grund, at den blog du referer til er www.lisahoyrup.dk/jk hvor du ses at blogge, samt at have omtalt nærværende sag, som det ses ved et opslag dateret den 26. februar 2023.

Denne blog ses ikke at være registreret hos pressenævnet, hvorfor Bornholms Politi lægger til grund at du ikke er omfattet af den udvidede adgang til aktindsigt for massemedier i retsplejeloven.

Vi finder derfor ikke, at du har en sådan særlig interesse i sagen, at du kan meddeles aktindsigt, på trods af at du er medlem af Dansk Journalistforbund. Såfremt bloggen du referer til er registreret hos pressenævnet bedes du oplyse dette til Bornholms Politi og redegøre nærmere herfor.

Vi finder endvidere ikke, at der er grundlag for at meddele dig aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, jf. retsplejelovens § 41 h, hvorefter der kan gives aktindsigt i videre omfang end fastsat i §§ 41 a – g, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.

Vi har ved vores afgørelse lagt vægt på, at der er tale om personoplysninger i en igangværende straffesag. Der er ikke angivet oplysninger i sagen der gør, at hensynet til meroffentlighed i nærværende sag bør veje tungere end hensynet til parternes private forhold.

Vores afgørelse kan påklages til Statsadvokaten i København, hvis adresse er Kampmannsgade 1, 1604 København V.

Fristen for indsendelse af klagen er 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Mads Berggren Larsen
Anklagerfuldmægtig