AFBRYDENDE NYHED: FØRSTE-VIOLINISTEN SKAL I JORDEN PÅ FREDAG

Første-violinisten Jens Riis sammen med sin nodevender Pjok. Her fotograferet 7. august 2017 lige efter en havnesang. Foto©JørgenKoefoed.

DET ER NETOP blevet offentliggjort, at Jens Riis bliver bisat fra Mårum Kirke, Græsted, fredag 2. juni klokken 12:00.

Jens valgte selv døden, da han for omkring tre uger forinden sagde nej tak til yderligere dialyse-behandling, som han havde modtaget to-tre gange om ugen gennem flere år. Lægen gav ham herefter én uge, inden han ville dø – men den gamle Siriuspatrulje-kæmpe holdt et par uger længere. Jens blev 79 år.

VIOLINEN BRAST I TUSIND STYKKER EFTER MORGENSANGEN PÅ GUDHJEM HAVN
4. juli 2015

FØRSTE VIOLINISTEN PASSERER ET TREKVART ÅRHUNDREDE
26. december 2018

FØRSTE VIOLINISTEN OG PJOK I OLIE
28. december 2018

HVOR ER 1.VIOLINISTEN
13. september 2019

ENDNU ET PORTRÆT AF 1. VIOLINISTEN
21. juli 2019