ÅH, DEN TRAFIK … DEN TRAFIK

Den midlertidige P-plads på Hotelgrunden tæt på Gudhjem er indtil videre kun tynd besat. Men forhåbentlig bliver der til næste år gjort noget seriøst ved skiltningen. Foto©JørgenKoefoed.

 KOMMENTAR FRA DIN BLOGGER:  Der er blevet talt om trafik-løsninger i Gudhjem under alle de byforeningsmøder, jeg har deltaget i med kommunen og de erhvervsdrivende gennem de sidste 15 år. Og der er ikke blevet rokket mange millimeter – bortset fra i år, hvor der efter hårdt pres fra Byforeningen er blevet etableret en midlertidig prøve-parkeringsplads på den såkaldte hotelgrund 200 meter syd for Dagli’Brugsen. Men den er ikke skiltet særlig tydeligt, og det er jo kun de bilister, der kommer sydfra, der har chance for at opdage, at det er muligt at undgå P-afgiften nede ved havnen.

Der er plads til omkring 500 biler, hvoraf der er blevet benyttet omkring 10%. Men efter at P-presset er blevet skruet op de sidste uger, blev der i sidste uge fx noteret op mod 120 biler. Det giver faktisk omkring 350 flere gående ned gennem byen.

Under Sol Over Gudhjem spurgte Din Blogger en af havnefrontens restauratører, om det ikke var dejligt, at bilerne var væk og gav plads til servering ude på gaden.

Svaret var noget i retningen af: ”Jo, men kun denne ene dag”.

Hmmm …

I følge en restauratør i Gudhjem er det bedre med busser, biler og motorcykler i et stort trafik-kaos … Foto©JørgenKoefoed.

… end en afslappet café-stemning på havnefronten uden motoriseret trafik. Her fanget under årets Sol Over Gudhjem. Foto©JørgenKoefoed.

Senere har jeg fået fortalt fra pålidelig kilde, at en af de andre større næringsdrivende ved havnen, har ytret sig om, at det var dejligt at så mange var begyndt at gå ned. Det gav mere omsætning, da gæsterne nu ikke skulle tænke på de dyre P-timer, og således kunne opholde sig længere tid i byen. Derover skrev kunstneren Flemming Møller, der har galleri på Brøddegade/Åbogade i et læserbrev 2. august i Bornholms Tidende blandt andet: “For første gang i årtier, og det er til glæde og gavn for både byen og turisten selv, at de kommer gående ned ad Brøddegade. Ikke nok med at jeg kan se det fra min udstilling i Figenhuset, andre forretningsindehavere siger det samme, her er altså flere sommer-besøgende i år end tidligere, der kommer gående ned ad Brøddegade. Den midlertidige P-plads oven for byen har derfor efter min mening haft sin fine virkning […] Fremadrettet må vi de næste årtier få etableret flere P-pladser ved alle tre indfaldsveje.”

Og tilføjer: “Nogle vil måske undre sig over, at jeg skriver årtier. Jeg gør det, for da jeg åbnede maleriudstilling i 1985, snakkede byen dengang om at begrænse bilkørsel i byen.”

Fantastiske udmeldinger, som Byforeningens Trafikgruppe har fremhævet igen og igen og igen … uden lydhørhed fra de bestemmende erhvervsdrivende ved havnefronten.

Man kan håbe på, at denne meget voldsomme trafik-sommer giver politikerne mod til fremover, at gennemføre radikale trafik-ændringer i de tre sommermåneder.

Der skal nemlig gås radikalt til værks, hvis trafikken skal standes ned gennem Gudhjem. Det er fint, at så mange nu parkerer oven for byen … men det sker formentlig i flere tilfælde først efter, at bilerne har været rundt i byen for en forgæves søgning efter en lovlig eller ulovlig parkering.

DET DER SKAL GØRES

Man kender det fra adskillige middelalderbyer i Frankrig [fx. Tour-Tour], Italien [fx. Siena] og Spanien [fx Frigiliana] – og selv i nogle af Sveriges små byer. Indgangsvejene er spærret med halv meter høje metal-søjler, der kan aktiveres ned i jorden af de bilister, der har ret til at køre ind i by-kernen. Faktisk findes disse bevægelige søjler sig også på den vej, der løber bag Operaen i København. Her er det kun rutebusserne, der har mulighed for at få gennemkørsel.

Det med skilte dutter ikke. Trafikanterne ser dem simpelthen ikke. Det ser man tydeligt på Kranpladsen, hvor ikke mindre end to skilte fortæller, at der kun er adgang for arbejdskørsel og for beboerne. Alligevel ses en en lind strøm af biler og især motorcykler ind på pladsen.

Der skal skrappere midler til.

Så op med søjlerne, og så kun fri passage til byen for dem der bor der og for alle mellem fra kl. 20 aften til 10 morgen.

Kranpladsen: Tydelig skiltning i højre side ved indkørslen. Foto©JørgenKoefoed.

Kranpladsen: Tydelig skiltning i venstre side af indkørslen plus tydelig henvisning til P-plads. Foto©JørgenKoefoed.

Kranpladsen: Trafikanterne skider højt og flot på skiltningen. Der køres flittigt ind på pladsen til stor gene for dem, der nyder havnemiljøet enten på bænkene eller på Provianten. Her har omkring en halv snes motorcykelister indtaget området. Foto©JørgenKoefoed.

Der er indkørsel forbudt for private biler og motorcykler her ved BAT-bussens holdeplads ved havnen, men … Foto©JørgenKoefoed.

… det afholder ikke en stor del af motorkøretøjerne, at se bort fra indkørsel-forbudt-skiltet. Foto©JørgenKoefoed.

Når der så en dag bliver råd til en mindre shuttle-bus [nej tak, ikke et legetøjstog] så de handicappede og de overvægtige kan få transport op og ned, vil der sprede sig en idyl og en fred i den spektakulære klippeby. Forretningernes omsætning vil stige, men det problem kunne vel afhjælpes af nogle højere skatter for de erhvervsdrivende, der insisterer på at holde overskuddet nede.

SIDSTE NYT: Det forlyder lige før at denne blog offentliggøres, at Byforeningen har været i kontakt med en busvognmand her på øen, som meget gerne vil investere i en shuttle-bus til 24 personer, som fra morgen til aften kan transportere turister ned og op af Gudhjem mod en mindre betaling, fx 10-15 kr. pr. tur startende fra Sannes Camping. Hvis politikerne tør sige ja til dette tilbud, kunne der blive mulighed for en næsten bilfri sommer i Gudhjem til næste år. Men det kræver selvfølgelig, at de erhvervsdrivende ved havnefronten giver politikerne lov – eller gør det???

HVAD TØR MORTEN RIIS?

Det bliver spændende om politikerne efter sæsonen tør tage fat om problemet. Bornholm har netop fået en ny vice-borgmester. Morten Riis fra den miljøkæmpende Enhedslisten vil sikkert gøre en helhjertet indsats for mindre trafik ned gennem Gudhjem [og de andre turist-byer] og ikke mindst få sat en stopper for den larmende, CO2-forurenende og helt overflødige turist-helikopter fra Aarhus, der nu søger om etablering af en heliport ved Baltic Sea Glass, så der kan komme endnu mere gang i onsdagens omkring 30 flyvninger over Gudhjem. Og mon ikke også at Enhedslistens mand, vil fortsætte den tidligere vice-borgmesters intensive kamp mod den udbredte ulovlige brug af helårshuse som ferieboliger?

Man kan sige meget om Enhedslisten, men kampen mod spekulanter og miljøet står højt på partiets liste. Hvor højt mon den står på Morten Riis’ liste?

Fortsat god sommer med masser røg, støj og møg – og røgede sild!

LOVLIGE FOTOS AF ULOVLIG PARKERING

Der er dobbeltstriber, derfor skal der være mindst 3 meter fra bil til opstregning. Her er der max 1 meter. Altså ulovlig parkering. Foto©JørgenKoefoed.

Flere ulovligt parkerede biler her på Nørresand. Foto©JørgenKoefoed.

Al parkering på Serpentinervejen er ikke tilladt. Blandt andet  fordi det både er forbudt at standse og parkere på en bakke og at blokere en cykelsti, som tilfældet er her. Foto©JørgenKoefoed.

Denne polske polak fra Polen parkerer fuldstændig ulovligt, selv om han er 100 meter uden for bygrænsen. Det er strengt forbudt at blokere en cykelsti – hvad enten man blot læsser af eller endnu værre parkerer. Men det ville også være ulovligt, at holde ved siden af cykelstien, da der skal være mindst 3 meter mellem bilen og midteropstregningen. Foto©JørgenKoefoed.

Hovsa! Cyklister på vej mod ensretningen her ved Nørresand. Men det er ikke blot de tohjulede. Flere bilister er også ligeglade med eller overser de mange skilte for ensretning. Hvornår mon der sker en ulykke? Foto©JørgenKoefoed.