AAMUNDS KOMMENTAR: OMERTA ELLER DØ

Den tidligere studenterskuespiller og nu succesrig forretningsmand – ASGER AAMUND – lagde denne kommentar på Facebook i sidste måned. Den handler om klimaet:

Himlen over Gudhjem: Solnedgang med passende mængder af CO2 eller …. Foto©JørgenKoefoed.

OMERTA ELLER DØ. ‘Omerta’ er mafiaens valgsprog. Det er en siciliansk vending og betyder tavshed, absolut tavshed eller døden for den, der taler over sig om broderskabets hemmeligheder. Omerta er også blevet nøglebegrebet i moderne tiders klimadebat. Har man kvalificerede indvendinger mod FN’s katastrofeevangelium eller Greta Thunbergs ’Untergangsbewältigung’ skal man tie helt stille. Ellers er man socialt landsforvist og udelukket fra at ytre sig i den offentlige debat. Det næst værste man kan være i dag, er racist eller islamofob. Det værste er at blive stemplet som klimaskeptiker eller klimafob. Heldigvis findes der kompetente forskere, der tør tage et opgør med myter, løgne og vrangforestillinger i klimadebatten, og som kan argumentere solidt og overbevisende for deres sag. En sådan fremtrædende videnskabsmand på klimaområdet er professor. Dr. techn. Johannes Krüger, som netop har udgivet bogen : 32 Myter Om Klimaet, Du Ikke Skal Hoppe På.

Her er nogle få perler fra Krügers opgør med myterne:

Påstanden om, at den globale temperatur er steget alarmerende siden 1975 og uden fortilfælde er forkert. IPCC  [FNs Klimapanel] hævder, at den globale temperatur nu er den højeste i 1000 år, er misvisende og med grove metodefejl. Påstanden er ifølge National Academy of Sciences det rene ’junk’.

IPCC producerer ikke klimaudsigter, men klimascenarier, som aldrig har formået at forudsige klimaforandringer. IPCC har ikke hidtil kunnet dokumentere, at CO2 styrer den globale temperatur. Tværtimod viser alle målinger fra dybdeboringer i arktisk og antarktisk is, at det er temperaturen, der styrer CO2 og ikke omvendt. De regeringer, der står bag oprettelsen af IPCC, støtter klimapanelet økonomisk og udvælger de forskere, der skal sidde i panelet og revidere rapporterne. Det resulterer i forskere med bestemte politiske holdninger, som har afgørende indflydelse på klimadebatten og klimapolitikken. IPCC sammenblander politik, videnskab og særinteresser til en farlig cocktail, som sluges råt af medier og politikere verden over. Til dato foreligger der ikke studier, der har påvist at hele eller dele af klimaændringen er menneskeskabt. IPCC spreder det falske budskab, at der er enighed blandt klimaforskere, at mennesket gennem udledning af drivhusgasser bærer skylden for nutidens klimaforandringer. Myten om 97 procent enighed blandt forskere er et falsum og et statistisk bedrag.

I sin hovedrapport fra 2013 måtte IPCC modstræbende erkende, at den globale opvarmning er fladet ud. Data fra satellitter og vejrballoner dokumenterer, at i perioden 1979 til 2016 er temperaturen steget 0,1 grad pr årti, hvilket ikke tyder på menneskeskabt indflydelse, men er naturlige udsving. Op gennem 1900-tallet er den globale temperatur steget mellem 0,4 og 0,7 grader, hvad der ikke er alarmerende.

TEMPERATUREN IKKE STEGET

Bortset fra et enkelt år (2010) er temperaturen ikke steget på Grønland de seneste par årtier. Vinterisen i Arktis har samme udstrækning som i i 1979 og ændrer sig inden for de normale historiske udsving. Isbjørnen er ikke et truet dyr. Bestanden er i vækst og tæller 30 000 dyr. Den største trussel mod bestanden er ukontrolleret jagt og for tyk havis, der holder sælerne væk.

Der er ikke tegn på øget havstigning i det 20. århundrede. Den nuværende havstigning andrager max 1,5 mm pr. år. Koraløerne i Stillehavet klarer sig fint og forsvinder kun gennem bevægelser i jordskorpen.

PRESSEN STØTTER KLIMAHYSTERIET

Medierne bringer kun stof, der understøtter klimahysteriet fra IPCC. DR, BBC og NRK har sat fuldt stop for ytringsfrihed i klimadebatten fulgt af Berlingske, Politiken og næsten hele Christiansborg.CO2 er en ufarlig og livsvigtig luftart, som er nødvendig for alt liv på Jorden. De seneste 30 år er Jordens grønne bladareal øget med to gange USA’s areal, hvilket skyldes det stigende indhold af CO2 i atmosfæren. En reduktion af menneskeskabt CO2 i atmosfæren vil ikke have indflydelse på klimaet.

Om et par årtier vil Jorden sandsynligvis bliv ramt af en ny ’ lille istid’ på grund af den faldende solaktivitet.

Til slut et godt råd: Læs professor Krügers bog, inden du bliver hjernevasket!

Johannes Krüger: 32 MYTER OM KLIMAET DU IKKE SKAL HOPPE PÅ. 280 sider. 149,95 kr. Udgivet på Saxo Publish.