ÅRETS FØRSTE UDSTILLING PÅ GUDHJEM MUSEUM: SMÅ HUSE OG ANLÆG I NATUREN OG VED VANDET

Sådan kan en bænk også se ud. ‘Platform’ designet af MMARK ved Stadsgraven på Christianshavn i København. Foto©mmark.

Her er MMARKs forslag til en shelter. Foto©mmark.

DEN STÅR PÅ ARKITEKTUR, når Gudhjem Museum i eftermiddag slår porten op for årets første udstilling. Det er et resultat af et nyt samarbejde med Arkitektforeningen på Bornholm, som har inviteret MATTERS ARKITEKTER og MMARK ARKITEKT MAGNUS MAARBJERG til at udstille.

Udstillingens hovedtitel STEDETS POTENTIALER henviser det det allernyeste trend indenfor byggekunst – de såkaldte Tiny Houses.

I de senere år har der været voksende interesse for at opleve og opholde sig i naturen. Det har medført, at et stigende antal mindre bygninger og anlæg er blevet opført til brug for diverse naturoplevelser på land og ved vand, så som shelters, udkigstårne, bålhytter, saunaer og badefaciliteter med mere.

Interessen for naturoplevelser forventes at stige, derfor vil der komme et øget behov for faciliteter i naturen. Det er vigtigt, at der sættes fokus på, hvordan disse bygninger indgår i naturoplevelsen – uden at ødelægge naturen vel at mærke. Udstillerne vil inspirere til, at også bygninger i den lille skala opføres med visionær arkitektur.

I udstillingen indgår illustrationer, fotografier og modeller af arkitekternes værker samt en materialebank med byggematerialer og fremstillingsmetoder, der kan inspirere til god arkitektur.

UdstillingsFakta
STEDETS POTENTIALER
Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem.
Fernisage lørdag 5. marts 13:00-17:00.
Herefter åben onsdag til søndag 13:00-17:00.
Sidste dag søndag 3. april.
Der er lukket 26. marts på grund af et særarrangement.

Entré 50 kroner. Der kan betales kontant, med kort eller via Mobile Pay.
Der er GRATIS adgang for medlemmer af Gudhjem By- og Museumsforeningen. Man kan melde sig ind ved indgangen. Det koster 125 kr./år eller 250 kr./år for familie på samme adresse.

HVIS DU VIL VIDE MERE OM ARKITEKTERNE:

MATTERS ARKITEKTER har fokus på stedsspecifik arkitektur, der forholder sig til og vokser ud af konteksten. For MATTERS arkitekter, er det altid brugeren, identiteten, sanseligheden, oplevelsen og bæredygtigheden, der er omdrejningspunkt for projekterne. Uanset skala og type har alle projekter i deres optik et unikt potentiale for at danne platform for menneskelig aktivitet og meningsfulde relationer. MATTERS har modtaget priser i både internationale og nationale arkitektkonkurrencer og i 2016 modtaget Dreyers Fond for nyetablerede arkitektfirmaer. MATTERS blev grundlagt i 2014 af arkitekterne Lotte Rønne og Marie-Louise Holst. MATTERS er arkitektrådgivere på projekter på Bornholm: Trailercenter i Almindingen og 4KløverKlyngen samarbejdet.

MMARK ARKITEKT MAGNUS MAARBJERG – er optaget af at skabe meningsfulde og oplevelsesrige rum, der sætter sanserne i spil og gør indtryk, både i den lille og den store skala. Med arkitektonisk helhedsforståelse og forfinet sans for detaljen, tegner og bygger tegnestuen sanselige rum og stedbundne naturoplevelser, som er levende, overraskende og inspirerende. Magnus Maarbjergs maritime opvækst har – sammen med tegnestuens beliggenhed i et bådeværft i Københavns Sydhavn – medført en dybfølt interesse for mødet mellem landet og vandet, og maritim arkitektur er blevet en hjørnesten i det arkitektoniske virke. Tegnestuens tværfaglige arbejdsproces spænder over teoretiske forstudier, 1:1 bygge-og materialeeksperimenter til endelig konstruktion og projekterne er flere gange blevet fremhævet for deres høje æstetiske og håndværksmæssige kvalitet. MMARK er arkitektrådgivere på en stationér lille scene i Allinge.

DE PERMANENTE UDSTILLINGER:

Lokalhistorisk udstilling: HANDEL OG HÅNDVÆRK I BRØDDEGADE FRA 1890-1990, der vises i Stationsbygningen. En spændende udstilling, der fortæller Brøddegades historie i tekst og billeder, beboer for beboer, hus for hus.

I ’pakkerummet’ en udstilling om GUDHJEM-BANEN, der fyldte 100 år for et par år siden. I ’venteværelset’ der står som fra den gang, kan der også ses en 9 minutter lang film, der via en drone viser den vej, som banens damplokomotiv tilbagelagde fra Østerlars til Gudhjem.

I stationsbygningens er indrettet BIBLIOTEK med prøver på alle de mange bøger som kan købes på museet. Her hænger også Oluf Høst’ store maleri: ’Gudhjem set fra Bokul’, desuden vises en lang række af museets beholdning af HØST-SKITSER på en skærm.

SEJLADSEN TIL OG FRA CHRISTIANSØ er skildret i en udstilling i to rum i Stationsbygningen. Her er der plancher, der viser alle de skibe og sømænd, som har gennem de sidst mange år har været med til at opretholde livlinien til Danmarks østligste øer.

SKULPTUR- OG SOMMERFUGLE-PARK

PÅ AREALET foran Museet har der i flere år været opstillet otte større værker i granit – dog 1 styk i jern. Men nu er de syv skulpturer, som forrige år blev udlånt med forkøbsret af billedhugger Jun-Ichi Inoue’s enke blevet placeret ude i landskabet, og mon ikke man med lidt god vilje nu kan kalde de 15 værker for en skulpturpark?!

Desuden er der på det store naturareal ved museet blevet lagt grunden til en omfattende sommerfuglepark, som vil stå i fuldt flot, når temperaturen stiger. Der er også etableret en sø i den sydsøstlige del af parken, som vil øge biodiversiteten betragtelig. En plæneklipper vil sørge for nyslåede stier i arealet. Der er gratis adgang til museets store udendørsareal.