ÅRETS TRADITIONSRIGE NYTÅRSHILSEN FRA DEN FRA ATS KENDTE KØDGROSSERER K. SPANGENBERG FRA KULHUSE, REGIMENTSCHEF FOR 1. RULLEPØLSEKOMPAGNI, REJSENDE JOURNALIST OG ÆRET MEDLEM AF EVENTYRERNES KLUB

K. Spangenberg, Kulhuse … journalistisk cigarryger og kødgrosserer med mere mener atter noget om året der gik.

Kære venner og bekendte i såvel den indre som ydre periferi – endda den alleryderste!!! Kære kolleger blandt journalister, eventyrere, rejsevenner, Skånevenner (utan förskoning!), Ældreråd – og godtfolk. Hilsen til dem, der inviterer og inviteres. Men også til dem, der inviteres og sjældent inviterer igen. Endelig (ikke at forglemme) Den Ukendte Soldat, hvis navn desværre aldrig nævnes. I hvert fald ikke af ham selv!

Vigtigst af alt op til årets to store højtider er vel at afgive den traditionelle hilsen, som i al sin enkelthed lyder:
En GLÆDELIG JUL *) og et GODT NYTÅR ønskes alle I, der bor i lejlighed, i villa, i rækkehus, bræddehytte, bivuak, i telt eller på slot. Er du hjemløs, gælder hilsenen også dig!
Her burde mit jule- og nytårsbrev slutte med punktum og lidt fyrværkeri og balfaldera. Hvor festligt! Men tiden er ikke til skæmt. Tiden er alvorlig!
[*) GOD JUL ønskes før jul, GLÆDELIG JUL når det er jul!]

MASSER AF OVERTRO
Det snart forgangne 2021 har været et sjældent dramatisk og uforudsigeligt år med ganske mange emner på dagsordenen. Nævnt i flæng: Pandemien med dens evige mutationer, klimakrisen, Rigsret, ikke-integrationsvillige udlændinge, veganere, feminister, #metoo, det identitetspolitiske begreb woke, vaccinemodstandere – og en del mere, som af pladsmangel udelukkes.

Jeg kan i mit 82 år lange liv ikke huske, at verden før har været så fuld af overtro, kvaksalveri og konspirationsteorier som nu. Nogle mennesker mener at vide ‘noget’ med overordentlig stor sikkerhed i modsætning til de ansvarshavende myndigheder, der snyder og bedrager os – mener konspirationsteoretikerne. Tilliden til autoriteter, institutioner og ledende politikere er drastisk faldende. TRUMPISMEN – som fænomenet vel kunne kaldes – breder sig som ukrudt i den offentlige debat.

Ingen modtagere af denne hilsen er enige i alt og alting, og sådan skal det heller ikke være. Jeg udtrykker meget personlige meninger. F.eks. om udlændingepolitikken, så den springer vi over. Partiløs, som jeg er, ved jeg godt, hvor jeg bør stemme, hvis kun denne sag stod på stemmesedlen. Det gør den heldigvis ikke.

KØDGROSSERERNES MARERIDT
Veganerne vil over tid forbyde os at spise kød til fordel for de sunde gulerødder. Jeg vil imidlertid kæmpe for min ret til en god steg og frikadeller, som vor mor lavede dem. Gulerødder til kaninerne! De skal også leve.

At jeg er for, at alle skal vaccineres imod pandemiens svøbe, kommer næppe heller som en overraskelse.

Derimod er jeg ikke overvældende tilhænger af udskejelser i regi af #metoo, som udarter til nypuritanisme og folkedomstol. Talte vi om vold og voldtægter, så er jeg med, men det drejer sig om seksuelle krænkelser, der skete for et eller to årtier siden! Og konsekvenserne for de udhængte mænd er katastrofale: Tab af job og ære!

Jeg tror, jeg kan sige mig fri for nogensinde at have krænket nogen kvinde – jeg er nemlig alt for genert. Men jeg har heller aldrig spurgt om lov. Tværtimod har jeg fået lov! Venter man længe nok, kan man være heldig at blive fundet, skrev afdøde Frederik Dessau. Så jeg har været heldig uden at skulle optræde som liderbasse, – det var, hvad Politiken i 2005 kaldte forfatteren Jørgen Leth.

DEN OPSKRÆMMENDE KLIMAKRISE
Oven i noget, der ligner Egyptens ti plager, rider Klimakrisen både ungdom og ubefæstede voksne sjæle som et mareridt.

Krisen er åbenbart så skræmmende, at klimaangste unge fylder gader og torve med deres papskilte og i dybeste alvor mener, at jordens undergang er så nær, at den kan ske i morgen. Eller senest i overmorgen.

Lydige mod deres guru – en svensk skolepige, der opfordrede til ‘Skolstrejk’ – kræver de handling her og nu af Danmarks og alle de rige landes regeringer.

Spørgsmålet er, om de har taget i betragtning, at deres egen overdådige velfærd med SU og fredagsbar slutter brat, såfremt deres krav blev efterkommet – her og nu!

KLIMAET (med versaler) er den ny tids religion. For mig personligt er det ganske klart, at klimaet (ikke at forveksle med vejret) er under forandring. Jeg tror blot ikke, at det er noget, som menneskene kan ændre på – og slet ikke med fokus på den dybere årsag til alle klodens samlede problemer: Overbefolkningen!

Da jeg fødtes i 1939, udgjorde menneskene 2-2½ milliard af klodens levende individer. I dag nærmer vi os 8 milliarder!

Medier og politikere er blevet forført til i ramme alvor at tro, at vi mennesker kan skrue op og ned på den globale temperatur ved at manipulere med CO2-udledningen.

Hvorfor er vi så skråsikre, at flertallet tror, at CO2 er hovedårsagen til klimaets forandringer?

Er det FN-organet IPPC´s ildevarslende rapporter, som påstås at være objektive og sande?

Men andre forskere har påpeget solpletternes indflydelse på vort klima! Kunne de være årsagen til forandringerne?

”Solpletterne er i aftagende, hvilket altid betyder, at solen skruer ned for varmen, og det bliver koldere i en periode, hvis længde vi ikke kender. Om få årtier, når vi har en vinter som i 1658, hvor den svenske hær marcherede over det bundfrosne Storebælt,” skrev den forkætrede Asger Aamund for nylig på Facebook. Tja?

Dansk-amerikanske boringer i Grønlands indlandsis ned til eem-tiden for 135.000 år siden viser, at der dengang skete voldsomme klimaskift selv over ganske få år – og uden synderlige menneskelig påvirkning!!! Og i 1920’erne var Isfjorden i Grønland, som man nu frygter smelter, isfri!

VENSTREFLØJENS KLIMA-ANGST
Personligt mener jeg, at vor tids generationer bør satse på at bekæmpe den overvældende forurening samt genskabe bioversiteten – og ellers træffe praktiske foranstaltninger, såfremt havene skulle stige i en katastrofal grad, som der bliver spået af IPPC.

På bemærkelsesværdig vis lykkedes det den danske venstrefløj op til folketingsvalget 2019 at dreje fokus fra udlændingedebatten over på KLIMAET. Det skabte en række utopier (millioner af elbiler, formindskelse af CO2 inden 2030 og masser af solceller og vindmøller).

Problemet er blot, at hvis ikke USA, Kina, Indien, Brasilien og andre store klimasyndere ikke tager fat på at begrænse CO2 nu, kan vi glemme alt om ‘grøn omstilling!

Denne omstilling vil koste samfundet ustyrlig mange milliarder og betyde velfærdsstatens langsomme nedbrydning. Er befolkningens flertal mon indstillet på det?

Man kommer let til at savne den nu afdøde svenske forsker, Hans Rosling. Han gjorde det til en livsopgave at dokumentere verdens positive udvikling i modsætning til nutidens nervøsitet for klimasammenbrud, nationalisme, populisme og bekymring for et vigende demokrati.

VI ER ALLE PÅ REJSE – HELE TIDEN!
Lad os lægge bekymringerne bag os, skrev salig Winston Churchill. Han huskede på, at ud af alle hans bekymringer gennem livet var de 90 procent aldrig gået i opfyldelse.

Alternativ til bekymringerne er GLÆDEN! Tænk lige på, at vi i rejserestriktionernes tid ganske gratis og sammen med vor jord foretager en rejse rundt om Solen! Hvert år!
Uden religiøse hentydninger læste jeg for nylig dette citat fra Koranen: ”Måske hader I noget, selv om det er godt for jer; og måske elsker I noget, selv om det er dårligt for jer!”

Blot til eftertanke. Det blev slutsignalet. FINIS!

Med højagtelse og gribende venlighed
og med tør drøbel,
længsel efter øl
og agtværdige
hilsener til eder alle:

Kaj Spangenberg