AKTION MOD BIBLIOTEKSLUKNINGER: EN ÅBNING HAR VIST SIG

Advarselsskilt placeret i alle  filialerne: “Færre biblioteker … vi kan desværre ikke spare mere uden at skære i antallet af filialer.” Foto©JørgenKoefoed.

Salen var næsten fuld til borgermødet om bibliotekets fremtid. Foto©JørgenKoefoed

KOMMUNEN HOLDT et borgermøde omkring de planlagte lukninger af diverse filialbiblioteker. Mødet blev afholdt på Rådhuset på Snorrebakken torsdag 6. juni. Tæt på 90 var mødt op. Det gav en næsten fuld sal. Godt, fordi det viste, at bibliotekets fremtid er noget, der optager borgerne.

NÆRHED, NÆRHED OG ATTER NÆRHED
Første punkt på programmet handlede om, hvad der ville ske, hvis en række filialbiblioteker herunder dem i Gudhjem og Svaneke lukkede. Her kom der rigtig mange reaktioner fra de fremmødte. Det handlede alt sammen om NÆRHED. Ifølge videnskabelige undersøgelser var det blevet fastslået, at hvis nærmeste bibliotek lå mere end et par kilometer fra brugeren, ville denne opgive biblioteket. Det ville jo betyde en kæmpe nedgang af brugere med den kommende nye, ‘moderne’ biblioteksstruktur, hvor alle filialer blev lukket.

De Bornholmske Bibliotekers nye chef – Dorte Rugtved – svarede uklart på et spørgsmål fra Din Blogger. Foto©JørgenKoefoed.

DIN BLOGGER stillede et spørgsmål til den nye bibliotekschef DORTE RUGTVED: Du taler meget om, at det er uhyre vigtigt, at børn og unge igen begynder at læse bøger. Hvordan hænger det sammen med, at lukke filialerne ned uden for Rønne? Hvordan vil du have, at denne gruppe skal kunne blive stimuleret til at læse, når bøgerne forsvinder fra Udkantsbornholm?

Dorthe kom med et svar, som var uden mening.

DIN BLOGGER: Skulle det du sagde nu være et svar på mit spørgsmål?

DORTE RUGTVED: Ja!

DEN BLOGGER: Så forstår jeg ikke en dyt!

Dagen efter borgermødet mødtes Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bestående af politikerne Bjarne Hartung Kirkegaard, Kirstine van Sabben, Anne Jensen, Niclas Fick og Torben Kofod Ager. Efter input fra borgermødet skal de udarbejde forslag til forskellige biblioteksmodeller, som efterfølgende skal sendes ud til høring hos borgerne.

ET NYT PUNKT

Udvalget har besluttet at sende FORSLAG 1, FORSLAG 5 og FORSLAG 6 i offentlig høring. Plus nok så vigtigt et NYT PUNKT 1b med biblioteker i Rønne, Nexø og Allinge og med bibliotekstjeneste i Gudhjem og Svaneke. Det burde være måske gode nyheder for både Aktionsgruppen og borgerne i Svaneke og Gudhjem. Men! Hvis ‘bibliotekstjeneste’ betyder afhentning af bøger et sted i Østerlars, er forslaget lige til en af BOFAs nye skraldespande. Udvalget skriver ganske vist: Bibliotekstjeneste tænkes som ‘kulturhuse’ med arrangementer og afhentningsstation – altså ikke noget bibliotek, men en bevarelse af bygningen med aktviteter. Forslag 1 er selvfølgelig det optimale – i hvert fald for borgerne i Svaneke, Allinge og os i Gudhjem.

Før Udvalgsmødet var disse scenarier ridset op:

FORSLAG 1: Fem biblioteker / To afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø.
Steder med afhentningssted: Hasle (Svartingedal Skole) og Aakirkeby (Hans Rømer Skole).
Besparelse: 156.000 kroner.

FORSLAG 1b: Tre biblioteker / to bibliotekstjenester / to afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne, Allinge og Nexø.
Steder med bibliotekstjeneste: Gudhjem og Svaneke.
Steder med afhentningssted: Hasle (Svartingedal Skole) og Aakirkeby (Hans Rømer Skole).
Besparelse: 156.000 kroner.

FORSLAG 2: Fire biblioteker / Tre afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne, Gudhjem, Svaneke og Nexø.
Steder med afhentningssted: Hasle (Svartingedal Skole), Aakirkeby (Hans Rømer Skole), Allinge (Kongeskærskole).

FORSLAG 3a: To biblioteker / Fem afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne og Nexø.
Steder med afhentningssted: Hasle (Svartingedal Skole), Aakirkeby (Hans Rømer Skole),Allinge (Kongeskærskole), Gudhjem og Svaneke.

FORSLAG 3b: To biblioteker / Fire afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne og Nexø.
Steder med afhentningssted: Hasle (Svartingedal Skole), Aakirkeby (Hans Rømer Skole), Allinge (Kongeskærskole) og Østerlars (Multihuset i Østerlars).

FORSLAG 4: To biblioteker / To afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne og Nexø.
Steder med afhentningssted: Aakirkeby (Hans Rømer Skole), Klemensker (Ungdomsskolen).

FORSLAG 5: Tre biblioteker / To afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne, Nexø og Allinge.
Steder med afhentningssted: Aakirkeby (Hans Rømer Skole) og Hasle (Svartingedal Skole).
Besparelse: 378.000 kroner [det er dette beløb, der skal spares].

FORSLAG 6: To biblioteker / Tre afhentningssteder
Steder med bibliotek: Rønne og Nexø.
Steder med afhentningssted: Aakirkeby (Hans Rømer Skole), Hasle (Svartingedal Skole) og Allinge (Kongeskærskole).
Besparelse: 388 kroner.

VIGTIGE DATOER
Høringen, som er lagt ud på BRKs hjemmeside, har en deadline for reaktion, der hedder 21. juli. Inden da vil der blive indkaldt til et orienteringsmøde af Svanekes Venner og Gudhjem By- og Museumsforening 25. juni kl. 16:00-17:30 i Gudhjemhuset.

Du kan sende dit høringssvar til Center for Miljø, Plan og Kultur – Bornholms Folkebiblioteker på følgende måder: bibliotek.hoeringssvar@brk.dk eller pr. brev til Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. Alle høringssvar vil ved periodens udløb blive lagt ud brk.dk og bibliotek.brk.dk.

På FKL-Udvalgets møde torsdag 29. august vil de indkomne høringssvar blive behandlet, og et endeligt forslag til en ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker vil blive vedtaget og sendt videre til Kommunalbestyrelsen, som træffer en endelig afgørelse torsdag 19. september 2024.

Der arbejdes ud fra, at den nye biblioteksstruktur skal træde i kraft pr. 1. januar 2025.