ANG. BIBLIOTEKSLUKNINGER: AKTIONSGRUPPEN UDARBEJDER BREV TIL POLITIKERNE

Sådan et skilt står på alle filial-bibliotekerne og varsler, at mindst én filial skal lukke. Foto©JørgenKoefoed.

Som der blandt andet står på skiltet: “Færre biblioteker … vi kan desværre ikke spare mere uden at skære i antallet af filialer.” Foto©JørgenKoefoed.

VED AKTIONSGRUPPENS 4. MØDE fredag 5. april var der blevet udarbejdet tre forslag til, hvordan et åbent brev til politikerne kunne se ud. De kom fra Bjarne Biggas, Henrik Søby og Ole Stigemo. Ingen af dem vandt 100% genklang.

Din Blogger mente, at det var vigtigt at få de krævede besparelser på 350.000 kroner indflettet i spørgsmålene til politikerne. Det var der ikke gehør for. De øvrige mente, at man udelukkende skulle fokusere på clash’en mellem strategiplanens forblommede ord om ’det moderne bibliotek’ og med vigtigheden af, at ALLE bornholmere skulle få et bedre bibliotekstilbud, som så skulle ske ved at nedlukke én eller flere filialer – samt den manglende borgerinddragelse!

Man enedes om, at Bjarne Bruun skulle udarbejde et nyt forslag til det åbne brev. Det skulle så tilpasses ved input til Bjarne via mail, så det endelige brev kunne være klar i løbet af uge 15 – altså senest 14. april.

Ø SIGER NEJ

I mellemtiden var der kommet et svar for Niclas Fick, der er formand for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (FKLU). Det skete på baggrund af en række spørgsmål, som Ole Stigemo havde sendt til ham med blandt disse ord:

”Generelt er vi af den opfattelse at en ændret filialstruktur hverken understøtter  folkesundheds- eller folkeoplysningspolitikken. Vi mener derfor ikke der med det nuværende oplæg til borgermødet, er tale om en mulighed for en reel kvalificering af beslutningen om bibliotek-filialernes fremtid. Og vi håber at du vil overveje om det er muligt at få en alternativ belysning af, hvorledes biblioteket kan gøre sig gældende i en moderne decentral struktur, som kan blive fremlagt på borgermødet.”

Niclas Fick skrev tilbage uden at svare direkte på de stillede spørgsmål, men slog fast, at Enhedslisten ikke går ind for filial-lukninger – snarere tværtimod. Som han blandt skriver: ”Personligt mener jeg, at BRK burde investere flere penge i bibliotekerne, så denne udvikling kunne igangsættes uden en filiallukning, som finansiering heraf.”

FKLU holder et møde 2 .maj om sagen. Senere på måneden afholdes et borgermøde efterfulgt af en høring. Datoen vil fremkomme på Bloggen, så snart den foreligger.

Aktionsgruppen har henvendt sig til chefredaktør Kristoffer Gravgaard om filiallukningerne. Han har lovet at Bornholms Tidendes vil sætte en journalist på sagen.

VED MØDE NR. 4 FREDAG 5. APRIL DELTOG: Niels Vendelbo, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Sode, Ole Stigemo, Sven Torben Jensen, Jørgen Koefoed. Afbud fra Hans Jørgen Jensen. Fra Svanekes Venner: Henrik Søby og Bjarne Biggas.