ANG. BIBLIOTEKSLUKNINGER: POLITIKERNE FORHOLDER SIG TAVSE

Som der blandt andet står på skiltet: “Færre biblioteker … vi kan desværre ikke spare mere uden at skære i antallet af filialer.” Foto©JørgenKoefoed.

VED BIBLIOTEK-AKTIONSGRUPPENS 5. MØDE mandag 22. april deltog Bjarne Bruun [referent], Ole Stigemo, Kirsten Sode, Svend Torben Jensen og Niels Vendelbo. Hans Jørgen Jensen og Jørgen Kofoed havde meldt afbud. Fra Svanekes Venner: Henrik Søby og Bjarne Biggas.

PÅ GENERALFORSAMLINGEN for de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke blev den udtalelse, som Ole Stigemo og Henrik Søby havde udarbejdet, vedtaget. Den nye formand, Mads Wolff [som i øvrigt bakker os op], sender udtalelsen ud så snart referatet fra generalforsamlingen er udarbejdet.

Ældresagen har ved næstformanden meddelt, at de ønsker os held og lykke, men at de ikke ønsker at støtte os i sagen med at undgå lukning af lokale filialer. Ole Stigemo følger i sin egenskab af medlem af Ældresagen sagen op, men den tages ikke videre herfra, da det kan bringe forvirring ind i billedet.

Ældrerådet er blevet kontaktet, og der sendes diverse skrifter til orientering til formanden Erik A. Larsen. Indtil videre har han udtrykt sig positivt om vores bestræbelser.

FKL-udvalget holder møde 2. maj, ”…hvor et eller flere kvalificerede forslag til ny biblioteksstruktur vil blive forelagt Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på deres møde 2. maj. Udvalget har besluttet, at der efterfølgende afholdes et borgermøde, hvor forslag til ny filialstruktur præsenteres. Forslag sendes herefter i offentlig høring”.

For at påvirke diskussionen på udvalgsmødet og inden der bliver slået flere ’søm i’ -– og eftersom journalistkontakten på Tidende ikke har tid/overskud til hurtigt at skrive om vores sag – bliver brevet til kommunalbestyrelsen sendt til Tidende, som et læserbrev. Desuden sendes brevet til redaktionerne på udvalgte nyhedsmedier i håb om, at de vil tage sagen op.

Endvidere tages kontakt til formanden for FLK-udvalget, Niclas Fick med henblik på at etablere et eventuelt samarbejde frem mod mødet. Han har tidligere udtrykt bekymring om den manglende borgerinddragelse.

Det brev som Aktionsgruppen sendte til politikerne for et par uger siden, har ikke afstedkommet en eneste kommentar tilbage!!!

Der er blevet sendt en kopi af brevet til Kommunalbestyrelsen til bibliotekslederen, Dorte Rugtved. Så nu er hun i hvert tilfælde orienteret!

Det forlyder, at borgermødet finder sted i juni 2024.

NÆSTE MØDE i udvalget holdes på Gudhjem Universitet mandag d. 6. maj kl. 11:00.