BIBLIOTEKETS KAMPGRUPPE FORMULERER STRATEGIEN MOD LUKNING AF GUDHJEM BIBLIOTEK

Sådan så det ud, da Byforeningen 22. januar 2024 afholdte det første møde omkring bevarelsen af Gudhjem Bibliotek. Man kunne lige være der allesammen. Lænestolen midt i billedet blev under mødet benyttet af dette fotos fotograf. Foto©JørgenKoefoed.

TORSDAG 15. FEBRUAR blev det første Arbejdsgruppemøde afholdt vedrørende Gudhjem Biblioteks fremtid- Deltagere: Jørgen Koefoed, Ole Stigemo, Sven Torben Jensen, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Sode, Maj-Britt Löwe og Hans Jørgen Jensen.
Hans Jørgen Jensen (HJJ), næstformand i Gudhjem By- og Museumsforening refererer mødet.

Formålet med ad hoc arbejdsgruppemødet var som det første initiativ at invitere Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget til dialogmøde, samt at invitere den nye bibliotekschef på besøg til dels en rundvisning, dels en fælles snak om den videre udvikling.

Vi ønsker at tage dem på ordet når de i strategien lægger op til ’samskabelse’ og ‘borgerinddragelse’.

Arbejdsgruppen er åben – så hvem der måtte have lyst vil kunne tilmelde sig.

Kontaktperson indtil videre: Hans Jørgen Jensen – 2042 3370 – hjj.lag@gmail.com.

Mødetid og sted vil blive annonceret via Gudhjem-gruppens facebook-side, samt ved opslag på bibliotekets opslagstavle.

På mødet besluttede vi at fortsætte arbejdet i, hvad Bjarne kaldte for 5 SPOR.

BORGERINDDRAGELSE
Ud fra hvad man kunne kalde ‘Lex Wastemann’, ønsker vi at historien ikke gentager sig hvad angår borgerinddragelse. Under projekt ‘Wastemann’ oplevede borgerne at blive inddraget – men måske mere misbrugt end hørt. Et stort lokalt engagement føltes efterfølgende som spild af skønne kræfter på grund af BOFA’s håndtering under såvel projektaktiviteterne som i det efterfølgende forløb – der som bekendt gik galt på hele Bornholm.

I Gudhjem har vi en lang række gode eksempler, som viser, at lokalsamfundet kan løfte – når vi løfter i flok. Eksempelvis de mange frivillige der løfter arbejdet omkring Scala Gudhjem, Gudhjemhuset, Flådeselskabet Atlanten, Svømmehallen med mere.

MENTAL SUNDHED – styrke det lokale netværk og den lokale sociale kapital
I det daglige oplever vi Gudhjem Bibliotek og Universitet som et sted der understøtter byens sammenhold, og medvirker til at udvikle de lokale netværk. Der hersker en række ideer til hvordan dette kan styrkes yderligere.

BUDGETUDFORDRINGERNE
I budgettet for de bornholmske biblioteker skal der findes besparelser for 350.00 kronef i årene 2025 og fremover. Det samlede budget udgør ca. 15 mio. kr., hvorfor besparelsen udgør mindre end 3%. Vi vil gerne komme budgetudfordringerne i møde – og drøfte om feks. At skære ned på bemandingen fra 2 x ugentligt til 1 x ugentligt. Måske kan udvalget af blade og magasiner skæres. Måske kan der finde frivillige, der vil være behjælpelige med at sætte bøger på plads et cetera. Alternativt kunne vi se på muligheder for indtægtsgenerende tiltag. Eller både og.

UDVIKLING AF FYSISKE RAMMER
Af strategien ”Dit, mit, Vores bibliotek” fremgår at man ønsker at skære ned for at kunne allokere midler til at tænke nyt.
Vi tror på at vi kan være med til at udvikle de fysiske rammer – og også finde økonomiske midler til dette, – på lignende vis som da Gudhjem By- og Museumsforeningen var stærkt medvirkende til at finde 1,1 mio. kr. til indretning af Gudhjem Universitet på loftet at biblioteket.

SAMARBEJDE med de andre decentrale biblioteksfilialer
Vi ønsker ikke at bidrage til en kamp om filiallukninger. Tvært imod ønsker vi at samarbejde med de andre små biblioteker [Svaneke, Allinge, Nexø, Åkirkeby og Hasle] om at styrke det lokale engagement med mere.

BESLUTNING:
I en forfølgende af de ovenstående 5 SPOR og en tilhørende kommunikationsstrategi tages følgende initiativer:
• Bjarne udarbejder et første debatindlæg til Bh’s Tid. vedr. ‘Lex Watemann’.
• Ole inviterer Fritids-, Kultur- og Lokalssamfundsudvalget (FKLU) til møde i Gudhjem.
• Hans Jørgen inviterer øens nye biblioteksleder Dorte Rugtved til rundvisning og fællesmøde.
• Hans Jørgen sender en invitation til samarbejde med øens andre 5 mindre biblioteker.
• Hans Jørgen kontakter Kim Eilef fra ejendomsservice med en forespørgsel omkring budget og økonomi for selve ejendomsdriften.

Næste møde: Tirsdag 5. marts kl. 14.00-15.30 på Gudhjem Bibliotek & Universitet. Bornholms Bibliotekers nye chef – Dorte Rugtved – vil deltage.