BIBLIOTEKSAKTIONSGRUPPEN: DER ER PIRKET TIL FRITIS- OG KULURUDVALGET

Tre i én: Gudhjem Bibliotek indeholder ikke blot et bibliotek, men også et universitet og en vaske- og badeafdeling for havnens gæstesejlere. Foto©JørgenKoefoed

BORNHOLMS TIDENDE har bragt to artikler om den aktuelle debat om filial-bibliotekernes lukning. Torsdag 2. maj: ”Fremtidens biblioteksplan besluttes på hemmeligt grundlag” og fredag 3. maj: ”Bombe: Alle de små biblioteker kan overleve”. I artiklerne, som er skrevet af Jakob Marschner, giver visse medlemmer af Fritids- og Kulturudvalget udtryk form, at det måske er en forkert beslutning, at lukke en eller flere filialer. Det lyder, som om der er kommet en sprække i beslutningen om lukninger.

Efter denne udmelding fór Tidendes chefredaktør Kristoffer Gravgaard i blækhuset med en højst ejendommelig leder: ”Ingen strategi på biblioteket”. Her mener han, at udvalget skal holde fast i den planlagte strategi. Som han blandt andet skriver: ”Det er på høje tid, at Fritids- og Kulturudvalget genfinder sit formål og sin beslutsomhed og holde fast i den oprindelige plan. Kun ved at stå fast på disse upopulære, men nødvendige besparelser kan vi sikre, at Bornholms Biblioteket fortsætter med at være en værdifuld og dynamisk ressource for alle øens borger”.

Hans leder har vakt hovedrysten og bestyrelse i byforeningerne. Flere debatindlæg har fundet eller er på vej til avisen.

Det første kom privat fra Esben Ørberg, der ellers er næstformand i Bornholms Borgerforeningers Samvirke. Under rubrikken: ”Tidenderedaktør på månen eller ovre?” skriver han bandt andet: ”Hvad der får Tidendes chefredaktør Kristoffer Gravgaard til at kalde Bornholms biblioteksstrategi for visionær, forekomme helt ubegribeligt.”

Tirsdag 7. maj var der yderligere fire debat-indlæg i forbindelse med den famøse leder:
’Skal kystbyerne bare være kulisser for turismen?’ af Therese Sachs og Jørn Allan Pedersen, Skovgade 13, Svaneke. ’Biblioteker for alle’ af Kurt Buchmann og Bente Frederiksen, Nørrevang 9, Svaneke. ’Er der nogen, der kan råbe chefredaktøren op?’ af Henrik Søby, formand for Byforeningen Svanekes Venner. ’Fik morgenkaffe galt i halsen’ af Din Blogger. Oprindelig sendt ind under rubrikken: ’Har chefen drukket af natpotten?’, men ændret af redaktøren. OK … vi skal jo tale pænt til hinanden [Det var jo kun Gandhi, der drak sin morgenurin].

Som der blandt andet står på de skilte, der er placeret på alle filialbibliotekerne: “Færre biblioteker … vi kan desværre ikke spare mere uden at skære i antallet af filialer.” Foto©JørgenKoefoed.

HVAD BLEV DER DRØFTET?

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (FKLU) holdt møde torsdag 2. maj.
Nedenstående er kopieret fra mødereferat.

SAGSFREMSTILLING: Ultimo december 2023 fik Bornholms Folkebiblioteker til opgave at udarbejde et forslag til en ny filialstruktur for Folkebibliotekerne. Arbejdet blev igangsat i anledning af en ny strategi for Bornholms Folkebiblioteker. Strategien omfatter en række målsætninger, som skal sikre et tidssvarende bibliotekstilbud, der balancerer ressourcer med opgaver og åbner op for løbende udvikling.

Det har været en præmis for bibliotekernes forslag til en ny filialstruktur, at forslaget skulle frigøre de personaleressourcer, som er nødvendige for at opfylde biblioteksstrategiens målsætninger om et moderne bibliotekstilbud. Og samtidig skulle forslaget også imødekomme en besparelse på 378.000 kr. på biblioteksområdet i 2025 og frem.

Udvalget blev orienteret om bibliotekernes foreløbige arbejde med forslag til ny filialstruktur på udvalgsmødet den 4. april 2024. Her udtrykte udvalget ønske om at drøfte egne scenarier for fremtidens bornholmske biblioteksvæsen på førstkommende udvalgsmøde.

Udvalget arbejder med scenarier for fremtidens biblioteksvæsen på Bornholm.

Ved hjælp af en faciliteret proces under dette dagsordenspunkt, skal udvalget nu sammensætte scenarier for en ny biblioteksstruktur. Scenarier skal fortsat opfylde ovenstående præmisser. Til brug for udvalgets drøftelse har bibliotekerne udarbejdet forberedende materiale, som er udsendt forud for udvalgsmødet.

De forslag, som udvalget ønsker at gå videre med, vil efterfølgende blive kvalificeret og fremlagt til politisk stillingtagen på udvalgets møde den 6. juni. Forslag forventes at blive sendt i offentlig høring på samme møde, og det planlagte borgermøde forventes afholdt herefter. Endelig forslag til ny biblioteksstruktur forventes fortsat fremsendt til politisk behandling efter sommerferien.

DET VIDERE FORKØB

Enighed om at det virker til, at der således ikke er fremlagt scenarier og ej heller taget stilling til noget endnu.

Efterfølgende har der været en række artikler på baggrund af samtaler med udvalgsmedlemmer, der tilsyneladende har forskellige opfattelser situationen samt været en leder i Bornholms Tidende. som ikke ligefrem bakker op om vores kamp for at bevare de små lokale biblioteker.

Det tidligere berammede borgermøde vedrørende bibliotekernes fremtid er udsat på ubestemt dag.

Der er således stilstand på området. Indtil næste FKLU-møde er det godt, at der vedblivende produceret læserbreve.

Vi vil forsøge løbende, at holde os orienteret, om det materiale som udvalgsmedlemmerne måtte blive forelagt.

Kirsten Sode har fået fremstillet en flyer om sit planlagte arrangement på Gudhjem Bibliotek. Det bliver en torsdag kl. 16, men datoen er endnu ikke fastlagt. Foto©JørgenKoefoed.

Kirsten foreslår at sætte gang i arrangementer på biblioteket. Vil personligt gerne stå for et åbent oplæsningsarrangement. Enighed om at det er en rigtig god ide. Formidles via opslag, FaceBook og pressemeddelelse.

Næste møde: Forslås afholdt 4. eller 5. juni (1-2 dage før næste FKLU-møde). Ole, Bjarne og Henrik Søby koordinerer tidspunkt og melder ud til arbejdsgruppen.

VED MØDE NR. 6 MANDAG 6. MAJ DELTOG: Niels Vendelbo, Kirsten Sode, Ole Stigemo, Sven-Torben Jensen, Jørgen Koefoed og Hans Jørgen Jensen. AFBUD: Bjarne Bruun Jensen og fra Svanekes Venner: Henrik Søby og Bjarne Biggas.