BODIL UDSEN GAD IKKE RIFBJERG

I min stadig søgen efter at opdatere mit Rifbjerg-bibliotek, modtog jeg for et stykke tid siden forfatterens bog nr. 2 som gave. Digtsamlingen EFTERKRIG med indledningsdigtet ’Paa et styke papir med lavendelduft’. Bogen var en 1. udgave fra 1957 med forsidetegning af Gunnar Hossy fra Rifbjergs daværende forlag Det Schønbergske Forlag.

På omslaget side to er indklæbet en lille hvid mærkat 13 x 44 mm. Heraf fremgår det, at bogen har tilhørt skuespilleren Bodil Udsen, Puggaardsgade 17, København V. Desværre for Store Klaus er den prægtige digtsamling ikke sprættet op. Meget afslørende for fru Udsen – hun gad åbenbart ikke læse Rif!

Bodil Udsen gik bort 26. februar 2008 uden dette digterværk lagret på sin indre harddisk. Måske ikke så mærkeligt, Halfdan Rasmussens bagsidetekst in  mente: ‘… Den er ikke let læst, …’.