BORGERMØDE I GUDHJEM: RENERE LUFT OG MINDRE STØJ – ELLER MERE FORURENING OG MERE STØJ? DET ER OP TIL DIG!

Der er ikke noget bedre end sådan en dejlig trafikprop-dag, hvor busser, biler og gående kommer hinanden ved. Så er det sommmer i Gudhjem!!! Foto©JørgenKoefoed.

SIDEN KONG VOLMERS TID er der blevet talt om den tiltagende og mere og mere generende sommer-trafik ned gennem Gudhjem. Og der bliver stadig snakket og snakket og snakket … og nu skal der snakkes endnu en gang.

 Det sker på et borgermøde tirsdag 9. april 2019 kl. 19:00 – 21:00 på Solstien 1 i Gudhjem [det gamle plejehjem], hvor der skal diskuteres parkeringsstrategi for Gudhjem.

Det er Natur- og Miljøudvalget under Regionskommunen, der inviterer til offentligt møde, om udarbejdelse af en parkeringsstrategi for Gudhjem.

Formålet med mødet er at få indblik i borgernes oplevelser af færdsel og parkering i Gudhjem. Mødet tager udgangspunkt i parkeringsanalysen, som er udarbejdet i samarbejde med lokale borgergrupper i Gudhjem. Parkeringsanalysen for Gudhjem kan ses på kommunens hjemmeside.

 Programmet for aftenen er:
Gennemgang af analysen med efterfølgende dialog og opsamling af ideer.
Ved mødet deltager der ud over repræsentanter fra Natur- & Miljøudvalget kommunens administration.

BYFORENINGENS TRAFIKGRUPPE HAR KNOKLET

Byforeningen har i mange år arbejdet for, at trafikken ned gennem byen skulle minimeres. Det gælder især busserne ­­– som bliver større og større og højere og højere – men også de uendelige mængder af biler og motorcykler, der forurenende og larmende kører ned og rundt i byen for at finde en P-plads.

Når der indtil nu ikke er sket ret meget, skyldes det, at de større erhvervsdrivende omkring havnen har blokeret for en behagelig og miljø-venlig udvikling af Gudhjem, som ville være til glæde for de faste beboere, men så sandelig også for de besøgende turister. Byen er blevet en forureningsfælde af værste skuffe. Som en far sidste år sagde til sin hustru på vej ned ad Brøddegade med to mindre børn: ”Hold kæft, hvor er der meget trafik. Lad os komme væk!”

Visse beboere og erhvervsdrivende mener, at Gudhjem kun er interessant, hvis man kan blive transporteret ned i et motordrevent køretøj. Parolen er: ’NUL biler og busser = NUL turister’.

Trafikgruppen har over de de erhvervsdrivende mange gange udpeget pittoreske byer i både Italien, Frankrig og Sverige, som har bil-forbud, men på trods af dette svømmer i turister. Der er desværre blevet talt for døven øren.

EN MULIG PLAN ER PÅ TEGNEBRÆTTTET

Men nu der er udarbejdet en mulig plan, hvor man vil etablere en stor P-plads på det område oven for byen, der kaldes hotel-grunden. Tæt på Gudhjem Søpark ud mod Melstedvej. Samtidig skulle pladsen ved F24-tanken udelukkende bruges til parkering for busser.

MARKERING AF BYFORENINGENS HOLDNING

Efter et trafikmøde med kommunen 31. oktober 2018 skrev formanden for Gudhjem By- og Museumsforening – Jørgen Jespersen – følgende til Bloggen 2. december 2018:

”… Men der er efter min mening brug for en holdningsændring i busbranchen, nemlig at man i langt mindre grad skal køre de – efterhånden rigtig store busser – ned i byen, men give busgæsterne en anden oplevelse af Gudhjem, nemlig at gå ned gennem Brøddan (det gælder selvfølgelig ikke svage pensionister). Det kræver så til gengæld, at der er gode bus-parkeringsmuligheder oppe, og det bør efter min mening være ved F24. Privatbiler skal så i højere grad holde på den ny P-plads på hotelgrunden.

Det vil være smart med en digital information oven for byen om, hvor mange af de 4 bus-pladser nede, der er ledige, så man helt undgår unødvendig buskørsel ned i byen. Det håber jeg vil indgå i kommunens løsning!’

DEN BORNHOLMSKE BUS-PLAGE

Hvorfor skal der være kun være plads til fire busser nede ved havnen i Gudhjem. Prøv at se, der kan være mange flere – endda uden problemer. Foto©Trafikgruppen.

Der er som bekendt anlagt en stor kaj til de mange flere krydstogsskibe, der ønsker at gøre et ophold på Bornholm. Det vil medføre, at et meget stort antal busser – op til 36 – vil cirkulere rundt på øen under sådan et dagsbesøg … og de vil alle gerne ned og parkere ved vandet i Gudhjem. Vil det gøre Gudhjem hyggeligere og mere attraktivt for vores turister og for os, der bor i byen hele året???

DEMO FOR KLIMAET

Bornholms vejchef Hardy Pedersen har flere gange bedt buschaufførerne om at sætte skoleelever af oven for byen, så bussen ikke behøver at gøre livet surt for de gående – forgæves! Foto©Trafikgruppen.

Skoleelever verden over er begyndt at skulke fra skolen for at råbe politikerne op omkring klimaforandringerne. De er blevet inspireret af den svenske skoleelev Greta Thunberg. Unge er i dag åbenbart skrækslagne for de mange klimaforskeres udtalelse om den nært forestående DOMMEDAG, hvor vi alle lige om lidt drukner i stigende havvand og haglbyger, mens temperaturen stiger til over kogepunktet. Alt sammen tilsyneladende på grund af den kraftige udledning af CO2.

Når de unge har dén mening, hvorfor kan de så fx ikke stige af bussen oven for byen og GÅ ned til havnen? Eller hvorfor dropper de ikke helt bussen og bruger cyklen? Vil man selv gøre noget for klimaet? … eller er det bar de andre, der skal gøre en indsats?

KOM TIL BORGERMØDET og giv dit besyv med, hvad enten du plæderer for renere miljø i Gudjem eller meget mere os og støj i vores helt specielle klippeby.

Det var tirsdag 9. april 2019 kl. 19:00 – 21:00 på Solstien 1 i Gudhjem.

Der er heldigvis endnu ikke været alvorlige trafikulykker med personskade – undtagen 11. juli 2014, hvor en ældre dame blev fældet af en bakkende bil. Men en dag vil der jo ske dødsfald, hvis der ikke bliver taget hånd om trafik-situationen i Gudhjem. Når det sker, bliver der trafik-kaos ved håndvasken. Foto©JørgenKoefoed.

Velkommen til!