BORGERMØDET OM TRAFIK I GUDHJEM: KOMMUNEN KENDTE IKKE DEN MODERNE PLANLOV

Når man en sommerdag betragter Gudhjem sådan lidt fra oven, ånder byen af fred og ro, men dykker man ned, møder du røg, støj og møg skabt af busser, biler og motorcykler. Foto©JørgenKoefoed.

SOM ANNONCERET her på Bloggen afholdte Regionskommunen et borgemøde i Gudhjem om trafikken i tirsdags, hvor de dels præsenterede de ideer, der nu lå på kommunens tegnebræt for en regulering af sommerens trafik-kaos i Gudhjem, og dels også for at høre, om borgerne havde nye input og meninger om trafikken.

Der var mødt mange frem. Pejsestuen på det gamle plejehjem var fyldt op med langt over 50 tilhørere, og der kom mange ytringer fra tilhørerne. De gik stort alle sammen ud på, at det nu var vigtigt at få standset trafikken – først og fremmest busserne, men også bilerne – ned gennem byen.

Gudhjem er proppet med biler om sommeren. Her ved Nørresand er der kamp om pladserne – også dem som ikke er udlagt til parkering. Foto©JørgenKoefoed.

For at det skal kunne effektueres, kræves det, at der tilføres flere P-pladser oven for byen. Det er her at den såkaldte ’Hotelgrund’ ved Gudhjem Søpark ud mod Melstedvej er kommet i spil. Og det er kommunen sådan set med på. Som de skriver i målsætningen: Helt generelt er der behov for at øge parkeringskapaciteten i udkanten af byen, samt at gøre disse pladser så attraktive som muligt for at begrænse trafikken gennem byen og ved havnen.

MEN.

Det var stillet i udsigt, at kommunen allerede denne sommer ville udlægge en del af Hotelgrunden til en foreløbig midlertidig P-plads, for at begynde en aflastning af sommerens trafik, som forventes at blive endnu mere intens pga de billigere færgebilletter og den nys anlagte krydstogt-kaj i Rønne.

MEN NEJ.

Hotelgrunden set fra syd fra Melstedvej med Gudhjem Søpark i baggrunden. Foto©JørgenKoefoed.

SF-politikeren Leif Olsen, der var mødeleder, kunne bedrøve tilhørerne med, at det tidligst kunne blive til næste år, at denne P-plads kunne indrettes. Der skulle først udarbejdes en ny lokalplan for området, og at den herefter skulle i høring hos de berørte borgere.

DIN BLOGGER stillede derfor dette spørgsmål til hr. Olsen: Er det ikke muligt at lave en forsøgsordning på fx to måneder, hvor man afprøver om grunden kan fungere som P-plads. Det er da dumt at bruge kræfter og penge på at omgøre lokalplanen, hvis det viser sig, at den ikke kommer til at fungere?

LEIF OLSEN: Det kan ikke lade sig gøre. Kommunen må ikke begynde at bruge Hotelgrunden til P-plads før lokalplanen er omgjort.

DIN BLOGGER: Det lyder mærkeligt. Nu har kommunen i mindst 50 år lukket øjnene for at flere hundrede helårshuse på Bornholm ulovligt bliver benytte som feriehuse. Her har man ikke haft problemer med at omgå loven. Skulle man så ikke kunne lave et uskyldigt forsøg i et par måneder med en stor grund, som altid har ligget ubenyttet hen, skønt den en gang i tidernes morgen er blevet udlagt til et eventuelt hotelbyggeri?

LEIF OLSEN [protesterende]: Det skal du altså ikke stikke mig i skoene.

UKENDSKAB TIL PLANLOVEN

Man kan måske ikke forlange at politikeren Leif Olsen kender den nye planlov, men det burde hans to deltagende embedsmænd – afdelingsleder Palle Tourell og koordinator Hasse Halberg – vel kende. I hvert fald er det efter mødet nu kommet frem, at der netop er dispensationsmuligheder.

Det er Johan Lorentzen fra Gudhjem, der har fremsendt et udsnit af ‘Den Moderne Planlov’ både til Bloggen og til Palle Tourell. Den lyder således:

DEN MODERNISEREDE PLANLOV
Midlertidig anvendelse: Efter planloven er der mulighed for midlertidig at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper. Det er en betingelse, at muligheden for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan tidsbegrænses til maksimalt 3 år og 10 år for studieboliger, hvilket skal fremgå som vilkår i en dispensation.

Den moderniserede planlov § 19, stk. 1, giver kommunalbestyrelsen mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2. Det gælder, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen.

ET GENIALT FORSLAG

Den geniale plan standser busserne lige før de kører ind i bebygget område – her ved Nørresand.

Ole Stigemo, som sidder i Byforeningens bestyrelse, fremlagde som privatperson, men med bestyrelsens accept, et forslag til at få alle busserne ud af bykernen ved en meget lille investering fra kommunen.

Forslaget går ud på, at busserne kører ned af Serpentinervejen, sætter passagererne af ved den lille P-plads først på Nørresand, vender og kører op og parkere oven for byen – fx hvis man indretter buspladser ved F24-tanken. Her er der både toilet-faciliteter til chaufførerne samt mulighed for at fouragere i Spar, Dagli’Brugsen eller på Restaurant Bakken.

I følge Vejdirektoratet kræver de længste busser 17-18 meter for at kunne vende. Her foreslår Ole, at man udbygger vendepladsen med i alt fire meter til omkring 20 meter ved at skære ind i muren ved afsætningspladsen og bygge en ’bule’ på vejen ud mod vandet. På denne måde får de besøgende et kig på Nørresand Havn inden de efter en meget kort og flad spadseretur når bykernen.

Således vil besøgende turister og beboere ved Brøddegade, Åbogade, Ejnar Mikkelsensvej og Nørresand slippe for op mod 150 bus-gennemkørsler pr. dag.

Ikke alle var lige begejstret for forslaget, men det vil få en seriøs vurdering af kommunen.

MØDETS KONKLUSION

I mindst 20 år har kommunen nægtet at gøre noget ved sommer-trafikken i Gudhjem. Det var med den ejendommelige begrundelse, at så længe Byforeningen ikke var enige med Erhvervet, ville man ikke løse problemet. Det må vist kaldes berøringsangst. Men NU virker det som om, at der efterhånden er ved at opstå en slags konsensus omkring en løsningsmodel. I hvert fald er det første gang at Din Blogger, der har deltaget i rigtig mange trafikmøder gennem de sidste 15 år, KUN hørte indlæg, der omhandlede at nu var tiden inde til at gøre radikalt op med den tilbagelænede laissez-faire-politik.

Som Flemming Willum fra Byforeningen citerede den kommende statsminister[?] Mette Frederiksen: “At lave grøn politik kræver både vilje og lederskab”. Her mente Leif Olsen, at hvis Mette havde brugt dette citat, havde hun stjålet det fra enten ham selv eller Pia Dyhr Olsen. Det blev der grinet en del af.

Leif Olsen udtalte efterfølgende til TV2/Bornholm: ”Der var pænt med mennesker, en positiv indstilling, og der var mange forslag og kommentarer. Det var standardopskriften på et godt borgermøde. Ét af forslagene var nyt for mig. Det går ud på, at busserne skal køre ad Serpentinervejen i stedet for Brøddegade. Om det er et godt forslag, ved jeg ikke, det skal jeg lige tænke over”.

På et møde i juni vil Miljø- og Teknik-udvalget så komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen, som så vil træffe den endelige afgørelse i august.

SOMMEREN 2019

Desværre må det nok konstateres – at selv om den manglende trafik-regulering har været ude af trit med virkelighedens verden i adskillige år – vil der desværre gå yderligere et år eller to, inden Regionskommunen kan få samlet et flertal til at gribe regulerende ind.

”Suk”, stønner Din Blogger, men ser dog trods alt for første gang nogensinde et lille lys forude. Måske bliver Gudhjem om føje år fri for motordrevne køretøjer. Så vil freden, roen og stilheden indfinde sig. Turister som fastboende bliver glade i låget. Som journalisten og forfatteren Peter Olesen i sidste uge udtalte til Kristeligt Dagblad: “Vi har brug for stilheden. I dag mere end nogensinde, fordi vi er omgivet af larm overalt. Vi må have ro i kalotten og indimellem forstå pausens betydning”.

Eneste ulempe vil være, at butikker, cafeer og restauranter vil doble deres omsætning. Skal man prøve at dæmpe dette extra overskud, kunne man fx sætte erhvervsskatten op.

Når Gudhjem bliver total lukket for trafik under ‘Sol Over Gudhjem’ er havnen proppet med mennesker – ikke mindst folkepensionister. Ifølge visse erhvervsfolk er alle pensionister dårligt gående. Hvem mon har båret dem ned til havnen og op igen? Foto©JørgenKoefoed.