BORNHOLM ÆRLIGT TALT DIGITALT [1]

GUDHJEM 21. oktober 2021 klokken 20:43. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. oktober 2021 klokken 20:45. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. oktober 2021 klokken 20:47. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. oktober 2012 klokken 20:49. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. oktober 2021 klokken 20:50. Foto©IlseSøndervang.