BORNHOLM ÆRLIGT TALT DIGITALT [2]

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:12. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:13. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:17. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:18. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:19. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:23. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:28. Foto©IlseSøndervang.

GUDHJEM 21. november 2021 klokken 18:37. Foto©IlseSøndervang.