BORNHOLMSKE NAVNE-DRYP – DET ER IKKE SLADDER, MEN OPLYSNING TIL BORGERNE I SAMFUNDET [2]

NATURPRIS TIL GUDHJEM-BO
Børnehavepædagogen SUSANNE BLOCH fra Gudhjem Naturbørnehave og Vuggestue har fået tildelt Novo Nordisk Fondens ’Naturtematiske Pædagogpris’ på 150.000 kr. med denne begrundelse: ”Naturen er omdrejningspunktet for Susanne Blochs daglige læring og leg med børnene. I de fantastiske naturskønne omgivelser omkring Gudhjem er det let for den passionerede pædagog at finde inspiration til det naturtematiske arbejde med børnene. Her får børnene en ’grøn dannelse’, som Susanne Bloch kalder det, hvor hun gør børnene til riddere af naturen.” 1/3 af prisen går personligt til fru Bloch, mens resten tilfalder hendes arbejdsplads. Flot scoring!

FRA KOMMUNALDIREKTØR TIL POLITIKER
TIDLIGERE FYRET kommunaldirektør på Bornholm og endnu tidligere hjemsendt departementschef i Skatteministeriet, nu advokat PETER LOFT er på vej ind i kommunalpolitik. Hr. Loft er på stiller-listen ved kommunalvalget i november for Liberal Alliance. På spørgsmålet hvorfor han stiller op, og gør det for LA, svarer hr. Loft til chefredaktør Knud Meldgaard i ugebrevet OMNIBUS: ” … Det har i stigende grad moret mig, at kunne træde ud af den meget objektive skygge, man befandt sig i som embedsmand. Min interesse for i højere grad selv være med til at påvirke udviklingen er steget. At det så, politisk, lige blev Liberal Alliance, skyldes vel, at jeg er både liberal og borgerlig. Jeg må indrømme, at jeg en stor del af mit liv har stemt Venstre, men synes nu efterhånden, at Venstre er blevet så optaget af at kunne konkurrere med socialdemokraterne på velfærd, at de ikke længere er interesserede i at finde ud af, hvordan vi skaber forudsætningerne for, at vi kan opretholde den velfærd, vi alle sammen ønsker og som vi, efter min mening, distribuerer ret fornuftigt i den velfærdsstat, vi kender.” Det er 16. november du kan stemme på Peter Loft, hvis du altså bor i Gentofte Kommune.

PENGE TIL BÆSTET
DEN KUNSTNERISKE skaber ANNE LAS fra Østermarie modtager 75.000 kr. i tilskud til at opbygge en ny kunstnerplatform kaldet BEAST. Projektet handler om indretning af atelier, der skal anvendes til workshops og udstillinger. Pengene kommer fra LAG-Bornholm.

DET RØGER OVER TEJN
DER ER ikke mindre end 125.000 kroner på vej til BORGERFORENINGEN I TEJN fra LAG-Bornholm. De skal bruges til et formidlingsprojekt kaldet ’Røgerinoen og Røgerita’. Lokale såvel som gæster i byen kommer fremover til at kunne gå en tur i byen, hvor temaet er de mange gamle røgeri-skorstene. Ved hjælp af et lille kort – via de såkaldte QR-koder­ – og en masse indtalte fortællinger, tilbydes helt nye oplevelser i havnebyen, der har fået en ny opblomstring. Nu vil alle bo i byen, hvis de altså ikke lige kan finde et hus i Gudhjem eller Svaneke, som passer til pengepungen.

FRA MADS TIL LÖWE
I AUGUST SIDSTE ÅR afhændede MADS BRUUN sine ejendomsmægler-forretninger i Gentofte Kommune og åbnede efterfølgende sin nye hussalgsforretning ‘Mads Bruun Bornholm’ – ja, i Gudhjem. Det gjorde han sammen med sin partner og nu hustru NANNA LÖWE, som i forvejen boede i byen. Nanna fortæller, at de første otte måneder er gået forrygende med salg af ikke mindre end 28 ejendomme, heriblandt Melsted Badehotel – og for nylig er også badehotellet Stammershalle kommet i firmaets porte følje. På grund af den store efterspørgsel og travlhed er de to nu smeltet så meget sammen i forretningsgangen, at Nanna tilsyneladende macther Mads så meget på salgsområdet, at firmaet nu skifter navn til LÖWE BRUUN BORNHOLM. Som Löwe fortæller: ”… Hver bolig vi tager til salg, er et helhjertet ja, og vi ønsker ikke at gå på kompromis med vores nærvær og vores service, hvorfor vi pt. øver os i den hårfine balance, det er at sige nej til kunder. For vi er kun os to, og vi ønsker ikke at være større …”. Det må siges at være et flot statement, der sætter focus på ord som grådighed og hamsterhjul!

HVERDAGENS TO HELTE
HERVÆRENDE BLOG har – på opfordring fra Marna Tranberg – indstillet de to gudhjem-boere HENRIK SØRENSEN og JENS HANSEN til at modtage en belønning fra CARNEGIE-FONDEN for deres snarrådige indsats, da de satte livet på spil for at redde en forulykket lystsejler i land. Skibet ’Skuld’ var stødt på klipperne ud foran havnen i Gudhjem og sunket til bunds. Redningsaktionen skete 5. februar i meget kraftigt blæsevejr. Fonden meddeler, at indstillingen vil blive behandlet på deres bestyrelsesmøde i november 2021. Læs om den dramatiske redningsaktion på Bloggen: KATASTROFE-ALARM: SEJLBÅD GIK NED MED MAND OG MUS UD FOR GUDHJEM.

Nummer 1:
BORNHOLMSKE NAVNE-DRYP
1. april 2021