BYFORENINGEN I GUDHJEM: KAMP OM PLADSERNE

Formand Jørgen Jespersen siger go’nat og farvel og tak som formand fo Gudhjem By- og Museumsforening. Er du hans afløser? Foto©JørenKoefoed.

SOM TIDLIGERE noteret her på Bloggen, trækker formanden for Gudhjem By- og Museumsforening – Jørgen ’Jesper’ Jespersen – sig tilbage til privatlivets fred. Forståeligt nok. Jesper har været med i 45 år heraf otte som formand. Det sker ved foreningens generalforsamling torsdag 6. marts 19:30.

Men da yderligere én plus de to suppleanter også træder ud af bestyrelsen, skal der faktisk vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer.

DE GAMLE OG DE NYE

Her er en præsentation af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, både dem, som er på valg i 2020 og dem, som ikke er. Desuden præsenteres nye kandidater til bestyrelsen. Alle er blevet bedt om at forfatte en kort præsentation af dem selv. Dette sker for, at du som medlem kan få et overblik over, hvilke af foreningens opgaver, de enkelte brænder for – og på den måde være med til at sammensætte en bestyrelse, der dækker hele spektret både by-arbejdet og museumsdriften, når du møder op for at gøre din indflydelse gældende ved den kommende generalforsamling, hvor der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
og som modtager genvalg:

Hans Jørgen Jensen er nuværende næstformand og kasserer i foreningen. Han lægger vægt på , at lokalsamfundet Gudhjem-Melsted er beriget med en lang række fællesskaber af meget høj kvalitet. Han vil arbejde for at understøtte disse og de mange engagerede borgere – frivillige såvel som virksomheder – der året rundt bidrager til byens stærke sammenhold. Der skal være liv i byen hele året. Uenigheder skal klares efter de bedste demokratiske principper. Museet er vores lille perle – et resultat af vores fælles styrke. Hans Jørgen har sagt ja til at være formandskandidat.

Ole Stigemo er aktiv pensionist. Sekretær i bestyrelsen. Er og har været aktiv i alle sammenhænge i Gudhjem By og Museumsforening. Stiller op til bestyrelsen og gerne ved valg/konstitution som næstformand. Vigtigt: At vi har en levende by hele året. Favorisering af gående via minimal trafik. Beskytte og bevare de kulturelle og historiske værdier. Formidle byens historie og egenart. Synlighed og en rød tråd i vores arbejde ud- som indadtil = efterlevelse af vedtægter (byens vel) og vedtagne mål, udvikle museumsdriften og gode rammer om det frivillige arbejde.

Hans Martin Bloch er uddannet Skibsfører og til dagligt arbejder han med vejledning af skibstrafikken i Øresund. Hans Martin stammer fra Gudhjem og har været medlem af GBM forening siden teenageårene, bestyrelsesmedlem siden 2015. Hans opgaver omfatter: koordinator for By-gruppen og foreningens repræsentant i Havnerådet. Foreningens demokratisk vedtagne visioner og vedtægter, udgør et arbejdsgrundlag, som han vil prøve at sikre også med en ny bestyrelse. Hans særlige interesse er, nidkært at vogte og passe på Gudhjem og dets beboere. Hans arbejdsmetode er teamwork, åbenhed, dialog. Og i øvrigt være på forkant med de forandringer, der har betydning for Gudhjem. Mere konkret, omfatter det blandt andet: At få vores havne renoveret og forstærket, på en måde der respekterer egenart og miljø. At få påbegyndt en klimasikring af vort kystområde. Gerne ud fra princippet, en første fase der forholder sig til de kommende 20-50 år, hovedsageligt med udgangspunkt i eksisterende anlæg og forstærkninger, som senere kan udgøre et grundlag for en mulig fase 2, der eventuelt forholder sig til en længere tidshorisont med andre udfordringer. At bearbejde aktører og beslutningstagere, til at vedtage en model for et modificeret bilfrit miljø i Gudhjem. At fastholde og øge en aktiv BRK indsats med de tomme huse og misbrug af helårsboliger. At der i den fremtidige dagrenovation, stadig tilbydes en afhentning fra husstandene, og antallet af affaldsstationer i gadebilledet bliver minimalt. At støtte initiativer og arrangementer der øger sammenholdet i Gudhjem, og gavner vores helt specielle og dejlige By. Han vil gerne forsætte med sine arbejdsområder i en nyvalgt bestyrelse. Hvis han bliver genvalgt, vil han holde de fleste muligheder åbne, når bestyrelsen senere konstitueres.

Nye kandidater til bestyrelsen:

Anita Holm er en aktiv ”efterlønner” – født og opvokset i Gudhjem. Efter et arbejdsliv som henholdsvis inspektør i et rengøringsfirma med ansvaret for 100 medarbejdere og efterfølgende job i Københavns Lufthavns Securityafdeling er Anita vendt tilbage til Gudhjem for 5 år siden. Anita blev efter opfordring fra en god ven billettør på museet. Anita har mange visioner for, hvordan museet kan blive mere ‘synligt’ og få flere ‘brugere’. Hun befinder sig godt i den smukke gamle bygning, hun har kendt fra barnsben, da der var rutebilstation. Anita har bevaret tilknytningen til Gudhjem gennem alle årene. Anita vil desuden gerne påtage sig opgaven med at koordinere bemandingen af museet, og være kontaktperson til billettørkorpset.

Claus Andersen er ejer Sydhavnens Motorværksted ApS og Øens Marinecenter, som primært har maritime interesser og herunder offshore vind. Bor på Ejnar Mikkelsens på femtende år, med kone og 2 børn (Gena, Vilma og Peter). Har stor interesse i uderummet i og omkring Gudhjem. Vil arbejde for en positiv og grøn byplan, hvor biler og busser reduceres i bybilledet. Hvor det stigende antal besøgende og turister får en positiv oplevelse af byen, men samtidigt bliver en mindre udfordring for lokalbefolkningen. Gudhjem skal være et trygt, attraktivt og trafiksikkert sted at færdes for børn og voksne – hele året. Claus har ikke planer om en tillidspost i bestyrelsen, og stiller også gerne op som kandidat til suppleantpost.

Preben Paulsen har været ansat i den finansielle sektor i 45 år, heraf de seneste næsten 25 år i Realkredit Danmarks Landbrugscenter for Østdanmark. For 4 år siden blev han bedt om at forlade ‘rederiet’ og etablerede i stedet en lille rådgivningsvirksomhed med bank og realkredit produkter som speciale. Ellers nyder han sammen med Bente pensionist-tilværelsen i Melsted med gode naboer mod nord, syd og vest og med Christiansø mod øst. Han er storforbruger af naturen nogle få km fra Gudhjem, hvor han har lejet skov og mark såvel til naturoplevelser hele året som til jagt i kombination med naturoplevelser omefteråret. Preben mener, at et af de store problemer er trafikken i Gudhjem om sommeren. Der må en løsning til, der tilgodeser de fastboende borgere, der bor i Gudhjems “turistinferno”. Borgere med bil og bopæl i Gudhjem, forsynes med et skilt, der tillader kørsel og parkering. Skiltet har sin synlige plads i forruden af bilen. Væk med busser og øvrige privatbiler fra Gudhjems gader i sommerperioden. Der må etableres parkerings-pladser såvel mod nord som syd for Gudhjem. Herfra etableres transport i ‘vogntog’ til og fra Gudhjem havn.

Søren Danig har gennem hele sit liv haft tilknytning til Gudhjem, og har dermed en historisk referenceramme til byen. Som aktiv ejer af M/S Thor har Søren en klar holdning til helhedsorienteret og objektive løsninger af byens forskellige udfordringer – Gudhjem skal være en levende by for alle. Søren har en solid økonomisk forståelse, og tilbyder sin arbejdskraft som kasserer for foreningen.

Kandidat til post som suppleant:

May Bjørn Riis har boet i Gudhjem siden 2004. Er frivillig og bestyrelsesmedlem i Scala. May er kunsthåndværker, uddannet på Danmarks Designskole i Nexø, og hun arbejder som selvstændig med butik i Brøddegade. Mor til 3 børn i alderen 6 – 15 år. May har interesse i såvel byens udvikling som driften af Gudhjem Museum.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:

Flemming Willum har i sit aktive arbejdsliv været ansat 25 år i Novo Nordisk. I slutningen af ansættelsesforløbet fungerede han som direktør i koncerndirektionen i Novo Nordisk Engineering, hvor byggeri- og anlægsbudgettet udgjorde 6 mia. kr. Hans kamp og indsats for Gudhjem handler primært om at vende udviklingen og udformningen af trafikmønstret og byrumspolitikken. Fortidens målsætning skal vendes 180 grader. Fra at indrette byens historiske og smukke gadeforløb, torve og havnearealer til at rumme maksimal trafik og parkering til i stedet at skabe en by, der skal opleves til fods. Foreningens hjemmeside indeholder i dag en række dokumenter af de analyser og idegrundlag, som skal virkeliggøre vores målsætning.

Hanne Strøby er seniorkonsulent hos Destination Bornholm, hvor hun bl.a. er projektleder på Bornholms Kulturuge. I Gudhjem By- og Museumsforening arbejder hun primært med kommunikation og information om foreningens mange opgaver. Webmaster for foreningens hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve, informationsfolder, pressemeddelelser, annoncering mv. Det er især driften af museet og de aktiviteter, der er knyttet til huset, der har Hannes interesse.

Käthe Bruun Jensen er folkeskolelærer og har arbejdet som pædagogisk konsulent i Ballerup kommune inden for miljø og sundhed. I Gudhjem By- og Museumsforening arbejder Käthe p.t. med fundraising og søger midler til køb af de 7 skulpturer af Jun- Ichi Inoue, som vi har til lån på museet. Derudover vil hun arbejde for en børnevenlig by og tænke kunst og leg sammen.

Claus Sonne er professionel fotograf og håndværker i bred forstand. Claus mestrer såvel en høvl, et kamera og en computer. Den sidste bruger han i udstrakt grad til f.eks. fremstilling af udstillingsprogram, plakater og andet form for grafisk arbejde på museet. Har de seneste år været museets udstillingsansvarlige, der indbefatter planlægning og praktisk tilrettelæggelse af årets udstillingsplan med meget mere.

FAKTA

Gudhjem By- og Museumsforening
Generalforsamling 5. marts kl. 19:30 2020

Er du ikke medlem, kan du melde dig ind ved indgangen.
Det koster årligt 125 kr/person og 250 kr/familie.
[Kun kontant eller Mobile Pay].

Kontakt den afgående formand Jørgen Jespersen, hvis du vil vide noget om bestyrelsesarbejdet. Send en sms til hans mobil 2212 1508 eller mail: jespergudhjem@gmail.com. Så vil du blive ringet op.

Man bliver valgt for to år ad gangen.

Læs om blog-indlægget om Jesper:
GUDHJEM: NY FORMAND EFTERLYSES
31. januar 2020