CEMENT ER GODT TIL HULLER

Der arbejdes med murerske på havnen på Nørresand. Foto©JørgenKoefoed.

DE KOMMUNALE HAVNE rundt øen har det ikke så godt. Det kan alle se ved selvsyn. Men noget er ved at ske. Lige i øjeblikket er to murermænd i gang med at fylde cement i de udvandede huller ved kajkanten i Nørresand Havn.

Havnekoordinator Aron Kjøller fortæller, at man nu er gået i gang med at sikre havnene, i første omgang hvor der er fare for underminering.

”Havnene er bygget af granit. Sten på sten, som bliver holdt sammen med cement. Cementen bliver med årene skyllet ud, og så er der fare for, at kajen skrider i havet … især hvis en stor, tung lastbil kommer forbi. Derfor er vi nu begyndt på de mest nødvendige reparationer. Vi startede i Svaneke Havn og er nu nået til Gudhjem. Og vi blive ved til vi er færdige”, lover hr. Kjøller.