DE STÆRKE KVINDER I GUDHJEM

I 1985 kom udenrigsråd Thyge Lehmann fra højesteretssagfører C. L. Davids Legat cyklende med en check på 300.000 kroner, som han overrakte til formanden for Gudhjem By- og Mindeforening INGE MADSEN [1925-2010]. Hun er en af de stærke kvinder, som vil blive omtalt under aftenens foredrag. De mange penge var en donation, der sammen med arven fra slagtermester Sofus Pihl, skulle finansiere opførelsen af den nuværende udstillingsbygning. På fotoet ses fra venstre: Svend Holm, Hjørdis Stub-Jørgensen, Inge Madsen, ukendt, Poul Christensen, Thyge Lehmann, Jørgen Jespersen, Nora Gad Jensen og billedhuggeren Ole Christensen. Foto©CarstenBuch/gudhjemarkiv.dk

BAGERENS DATTER Kirsten Laurberg Lund har boet i Gudhjem hele livet. Så er der nogen, som ved noget om byen og de mennesker, der har befolket den, er det ‘Kisser’.

Nu kan du møde hende på Gudhjem Museum, når hun

onsdag 22. februar 19:00-21:00

dels taler om en række kvinder, som hun vil fremhæve for deres betydning for byen og samtiden – selv om mange af dem især var kendt gennem deres mænd, havde de ofte en stor og selvstændig indflydelse.

Derudover vil publikum blive præsenteret for en flig af den guldgrube af gamle fotos, som indgår i det store gudhjemarkiv.dk.

Der er gratis adgang for alle – medlemmer som ikke-medlemmer af Gudhjem By- og Museumsforening, som  nu er foreningens navn.