DERFOR FORLOD MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN FOR GUDHJEM SOGN SIN STILLING

Der har blæst kolde vinde mellem sognepræsten ved Gudhjem Kirke og menighedsrådet. Foto©JørgenKoefoed.

SOM OMTALT PÅ BLOGGEN 27. maj 2018 trak formanden for Menighedsrådet for Gudhjem Sogn, Preben Paulsen, sig ud og den tidligere næstformand Mikael Hammarlund overtog fomandsposten.

Som antydet i blog-indlægget 27. maj ville Preben Paulsen muligvis komme med en forklaring på sin tilbagetrækning. Den er kommet nu og gengivet her neden for med Preben Paulsens tilladelse.

Præsten Meghan Welsch Jakobsen er i dag blevet gjort opmærksom på, at Bloggen bringer Paulsens forklaring, som i den grad involverer hende. Hun er blevet tilbudt, at komme med sin forklaring om sagen her på Bloggen, såfremt hun ønsker det. Ligeledes er både Kirkeministeren, Biskoppen og Bornholms Provst samt medlemmer af menighedsrådet ved Gudhjem Sogn velkomne med et indlæg. Ingen andre kan komme til orde på Bloggen i denne sag. Her henvises til de øvrige bornholmske medier.