ET AFFALDSFRIT BORNHOLM NÆRMERE SIG LANGT UDE I HOROSONTEN

SOM DET ER BLEVET beskrevet her på Bloggen 4. december 2019 er det meningen, at fra 2032 skal Bornholm, som det første sted i verden, være affaldsfri. Eller mere præcist: Alt affald skal være en ressource og genanvendes. Forbrændingsanlægget ved Rønne lukker og slukker, fordi det er udslidt, og i givet fald skulle nyt etableres, hvis man ikke havde valgt den affaldsfrie løsning.

I forbindelse med dette skal der på et eller andet tidspunkt inden 2032, etableres en ordning, hvor alle skal sorteres deres affald. Det gør man allerede i etageejendomme i flere storbyer. Men Bornholm er lidt af en udfordring, da det meste er enfamilieshuse. Så hvordan arrangerer man lige det?

Derfor har BOFA startet projektet WASTEMAN, som har udtaget to områder i henholdsvis Pedersker og Gudhjem, hvor man i første omgang vil opstille en eller flere affaldsstationer, hvor mellem 20 og 25 husstande, skal aflevere deres affald. Det skal ske i en periode over tre måneder. Dog skal det siges, at der formentlig stadig bliver sortering af bio-affald og restaffald på de enkelte matrikler. Men det er noget politikerne beslutter i sidste ende.

WASTEMAN har afholdt en række møder og workshops med borgere i Gudhjem og Pedersker, for at søge inspiration fra dem der på et eller andet tidspunkt bliver underlagt den nye affaldslov, som vil komme fra regeringen i løbet af 2020.

MØDE I SVØMMEHALLEN

Næsten alle stole var besat, da Wasteman-mødet startede i Gudhjem Svømmehals cefeteria. Foto©JørgenKoefoed.

Industriel designer Mattias Lindqvist styrede den gruppe, der diskuterede placeringen af gadeaffaldsstationer. Til højre ses Bitten Danig og Lisa Høyrup. Foto©JørgenKoefoed.

Omkring 25 gudhjem-boere deltog i endnu et møde 7. januar omkring Wasteman-projektet. Her blev forsamlingen opdelt i fem grupper, som hver skulle tage stilling til ét af disse fem problemer: Gadestationers placering,  Transport at affald fra bolig til affaldsstation, Mobile affaldsstationer, Sortering i hjemmet og Turisters affaldssortering. Din Blogger var i gruppen, der skulle tage stilling til placeringen af de affaldsstationer, der forsøgsvis opstilles et eller flere steder i byen. Det blev en meget livlig debat. Problemet er jo, at der ikke er mange steder, man kan placere sådan en ’grimian’ på 4,5 x 1,35 meter – vel at mærke uden at ødelægge de pittoreske steder i byen.

Gruppen blev sammen med industriel designer Mattias Lindqvist enige om, at der var fem steder, hvor det ikke ville ødelægge bybilledet. Nemlig ved toiletbygningen på den store P-plads ved havnen, i forlængelse af Atlantens og Bittes skur på Nørresand Havn, skuret ved siden af Den Sorte Café, ved Spar og ved Dagli’Brugsen.

KIG PÅ ÅSTEDERNE

Skuret ved siden af Den Sorte Cafe kunne godt rumme en affaldsstation. Og her ville den ikke skæmme bybilledet. Foto©JørgenKoefoed.

Arealet ved toiletbygningen på den store P-plads ved havnen er velegnet til en affaldsstation. Her tegnes en kommende station op. Foto©JørgenKoefoed.

En affaldsstation i forlængelse af skurene på Nørresand Havn var udpeget som en mulighed. Foto©JørgenKoefoed.

Dagen derpå mødtes nogle af deltagerne fra gruppen sammen med Wasteman-folkene for rent fysisk at kigge på de udpegede steder. All var enige om, at placeringen ved toiletbygningen var perfekt. Stedet er uskønt og kan dårligt blive meget grimmere. Desuden vil placeringen ikke genere nogen, da toiletbygningen skærmer af.

Det andet på Nørresand Havn var lidt mere problematisk. Placerer man en affaldsstation i forlængelse af de to eksisterende skure, vil det ikke alene tage noget af udsigten fra nabohuset, men også lukke for meget af for udsigten til selve havnen, når man kommer fra Sorte Odde. Så i første omgang blev denne placering droppet. Desuden vil man placere en affaldsstation ved Dagli’Brugsen og måske Spar. Derudover er der også mulighed for en kørende affaldsstation, som dag for dag kan placere sig forskellige steder i byen.

Wasteman-projektet søgte under mødet 20-25 husstande, der vil deltage i det tre måneder lange projekt. Kun fem meldt sig. Så der er også plads til dig, men det nok bedst, at du bor i nærheden af de kommende affaldsstationer.

GRATIS FILM I SCALA GUDHJEM

BOFA har lejet Scala Gudhjem lørdag 29. januar. Her vises den mega-prisbelønnede doku-film THE CLEAN BIN PROJECT om et ægtepar, der konkurrerer mod hinanden om, hvem der kan producere mindst affald. Der er gratis adgang. Filmen starter kl. 19 og varer 70 minutter. Desværre vises den UDEN danske undertexter. Hvis du vil være sikker på en plads, skal du bestille på wasteman@bofa.dk eller sende en sms til 3027 9111.