DET BJARNE IKKE VED OM SUNDHED ER IKKE VÆRD AT VIDE

Denne bog er ikke for tøsedrenge – både hvad angår indhold og vægt., Foto©JørgenKoefoed.

DER BOR RIGTIG MANGE kloge mennesker i Gudhjem. Én af dem hedder Bjarne. Han er professor og forsker i sundhed. Til efternavn hedder han Bruun Jensen. Han har skrevet flere lærebøger om sundhed. Hans seneste opus er 7. udgave af FORBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE, som han har redigeret sammen med Susanne Reventlow og Morten Grønbæk og desuden selv bidraget til en række af bogens 34 kapitler. De seks sammen med andre fagfæller og kapitlerne 20 og 26 som ene-forfatter.

BØRNENE OG SUNDHEDEN

I kapitel 20 om ’Kernebegreber i Sundhedspædagogik’ skriver han blandt andet:

”Det er på tide, at vi ser børn og unge som en del af løsningen og ikke kun som en del af problemerne relateret til vores udvikling i sundhed”

og skriver videre:

  • Sundhedspædagogik handler om at skabe forandring og forbedring inden for det sundhedsmæssige område.
  • Disse forandringer skabes vis handlinger, hvori den pågældende målgruppe deltager aktivt og med egne visioner og forslag.
  • Målgruppens handlinger iværksættes på baggrund af deres handlekompetence.
  • Målgruppens handlekompetence udvikles og kvalificeres på baggrund af en dialog med en professionel.

Skal ovenstående omskrives til forståeligt dansk, handler det om, at det kan ikke nytte noget, at skolelæreren siger til kassens tykke dreng, at han bare skal lade være med at spise snacks og drikke cola. Der skal pædagogisk handling til, før tysakken kan komme ned i vægt og får et sundere helbred – og dén proces skal han selv være med til at planlægge.

Som Bjarne Bruun uddyber i kapitel 26:

”Med den brede pensel kan udviklingen de sidste 25-30 år inden for arbejdet med fremme af befolkningens sundhed beskrives som en bevægelse fra en medicnsk ’top-down’-orienteret tilgang præget af den løftede pegefinger hen i mod en mere brugerdrevet og ’button-up’-tilgang, hvor begreber som empowerment står centralt”.

Empowerment ifølge google: ”Empowerment er graden af autonomi og selvbestemmelse hos mennesker og i samfund. Dette gør det muligt for dem, at repræsentere deres interesser på en ansvarlig og selvbestemt måde og handle på deres egen myndighed”. Så er vi alle med!

GAMMEL MEN GOD

FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE udkom første gang for 35 år siden og har for længst indskrevet sig som en klassiker inden for områderne for forebyggelse og sundhedsfremme. Den har fået status af et alment accepteret opslagsværk og er en foretrukken grundbog på en række professionsbacheloruddannelser samt på kandidatuddannelser som medicin, folkesundhedsvidenskab og sociologi.

Den udgave, der netop er udsendt af forlaget munksgaard, er lidt af en moppedreng. De 633 sider vejer 1.212 gram og er således ikke en bog man putter i rejsekufferten, hvis man vil undgå overvægt – og for ikke-fagfolk er den en rigtig god sovepille!

OM BJARNE

Bjarne Bruun Jensen fotograferet efter morgensang på havnen i Gudhjem. Foto©JørgenKoefoed.

Bjarne Bruun Jensen er tidligere professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med speciale i miljø- og sundhedspædagogik. Han er ifølge pædagogen.dk en af landets absolut største eksperter, hvad angår børn og unge og sundhed.

Han har udgivet en lang række bøger og artikler inden for emnerne: Miljøpædagogik, pædagogik og bæredygtighed, sundhedsfremme samt børn og unges opfattelse af sundhed. Han er yderligere med i redaktionen hos et antal af internationale tidsskrifter.

I dag er han på kvart tid tilknyttet Steno Diabetes Center Copenhagen. Resten af tiden er han konsulent for Örebro Kommune i Sverige. De er i færd med at opbygge et nyt, stort center, som skal forske og udvikle sundhedsforbedrende tiltag for borgerne. I den forbindelse arbejder han også sammen med Copenhagen Game Lab om udvikling af et slags brætspil à la Matador, der skal udvikle tillidsbaseret ledelse.

I 2014 var Bjarne med til at fostre ideen til det 2-årige bornholmske SOL-projekt. Det handlede om, at få børn til at spise sundere. Med i projektet var blandt andet Aalborg Universitet, Bornholms Kommune og SuperBrugserne i Nexø, Allinge og Hasle, som også underviste, deres små kunder i, hvad der var sundt. Effekten var faktisk, at flere børn begyndte et sundere liv gennem kosten. Derfor tænker kommunen på, om SOL skulle genoptages. Projektet modtog Folkesundhedsprisen i 2016 med begrundelsen: ”Projektet har dannet model for fremtidigt arbejde med sundhedsfremme i lokalsamfund og har derved skabt et gennembrud i at skabe nye veje i arbejdet med folkesundhed”.

Bjarne er gift med Käthe Bruun Jensen, som er læreruddannet. De sidste mange år som formidler på Miljøstation Novafos. Novafos håndterer spildevand i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner. I dag er hun pensioneret og er med i bestyrelsen for Gudhjem By- og Museumsforening.

Bjarne Bruun Jensen er født 18. november 1954 i Glostrup og opvokset i Rødovre. Han var således en af rødderne fra den københavnske vestegn med Bryllcreme og ulovlige, udborede knallerter. Siden ændrede den unge mand fokus på mere opbyggelige ting, som det fremgår af hans CV. Og hvor er Bjarne på dette gamle foto? Det er selvfølgelig ham i midten … og nej, pigen til højre er IKKE hans hustru. Foto©BjarneBruunJensen.

Det var ikke nok med udborede knallerter. Der skulle også musik til. Her er Bjarne [tv] i gang sammen med en kammerat. Mon ikke de netop er blevet inspireret af Beatles sidste og nysudkomne album ‘Let It Be’ – sommeren 1970. Foto©BjarneBruunJensen.