DET MESTE AF GUDHJEMS GAMLE ALDERDOMSHJEM STÅR TOMT – OG HAR GJORT DET I ÅREVIS

HVIS DU LÆSTE blogindlægget fra 15. januar:

NU SKAL DET OVERFLØDIGE GUDHJEM-FEDT SKÆRES VÆK

ved du, hvad det drejer sig om. Ellers kan det kort opsummeres. Kommunen vil spare penge ved at indskrænke de kommunale m2. En spareøvelse som alle byer på Bornholm vil blive udsat for med start i Gudhjem. Biblioteket med Universitetet og sejlernes bade- og vaskerum, Gudhjemhuset og Plejehjemmet er i spil.

Det gamle alderdomshjem er tegnet af arkitekt Bjørn Børjeson og opført i starten af 1960’erne. I rigtig mange år har det ikke været beboet, men blot stået delvis tomt. Foto©JørgenKoefoed.

Kommunens Ejendomsservice ved Kim Pedersen fremlagde 18. januar de mange kommunale m2, og ville høre om de fremmødte tre snese borgere havde nogle anvendelsesbud på især Plejehjemmet, hvor hele den gamle bygning ud mod Gudhjemvej næsten står tom. I hvert fald er der ingen beboelse, men blot udlejning i nogle af de mange rum.

Efter mødet kunne frivillige melde sig til en arbejdsgruppe under Gudhjem By- og Mindeforening, som 23. januar fik en gennemgang af Plejehjemmets gamle afdeling.

Det chokerede flere – og i hvert din Blogger – at se hvor mange gode lokaler der enten stod tomme eller blev brugt til opbevaringsrum af kassabelt inventar. Og havde gjort det i rigtig, rigtig mange år.

Der er masser af ubenyttede værelser i de lange gange i både stuen og på 1. sal. Foto©JørgenKoefoed.

Flere store værelser bliver blot brugt som pulterrum for ting, der burde kasseres. Foto©JørgenKoefoed.

Kasserede senge fylder flere værelser. Foto©JørgenKoefoed.

Der er et fuldt udstyret kondirum i stueetagen. Det har aldrig været benyttet. Foto©JørgenKoefoed

Oven over kondirummet står ‘Verandastuen’ klar til en frokost eller middag for 14 personer. Måske benyttet få gange om året. Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjemvæverne flyttede for nogle år siden fra Gudhjem Museum til nogle sammenslåede værelser på Alderdomshjemmets 1. sal. Vævene står klos op ad hinanden med snæver plads til brugerne. De mangler mere plads – også til de 12, der står på venteliste. Foto©JørgenKoefoed.

Tirsdag 13. januar mødtes et udsnit af arbejdsgruppen, hvor det endelige oplæg til Ejendomsservice og videre til politikerne blev formuleret. Oplægget blev afsendt dagen efter, som også var deadline.

Herunder kan du dels læse oplægget, men også et forslag til bedre udnyttelse af Universitetet og Bibliotek udabejdet af Käthe og Bjarne Bruun Jensen, Åbogade 8, Gudhjem.

KLOGE m2 I GUDHJEM

Det delvis tomme alderdomshjem i Gudhjem har stået tomt i 20 år – eller mere. Foto©JørgenKoefoed.

Forslag til proces og borgerinddragelse i forbindelse med udnyttelse af mange ledige m2 på det tidligere plejehjem i Gudhjem – Solstien 1.

BRK/EJENDOMSSERVICE havde d. 18. januar 2018 inviteret til offentlig borgermøde i det gamle plejehjem. Mødet blev indledt med en forklaring om, at man har fået til opgave at administrere de kommunale m2 – vi samlet har til rådighed i øens mange lokalsamfund – på en klogere måde. Første sted man vil forsøge at gennemføre denne øvelse er Gudhjem.

TRE BYGNINGER

De bygninger der er i spil er flg. inkl. oplyst driftsomkostning:

Bibliotek og Universitetet – koster ca. 56.000 kr. i årlige ejendomsdriftsomkostninger.

Gudhjemhuset – koster ca. 158.000 kr. i årlige ejendomsdriftsomkostninger.

Plejehjemmet – koster ca. 500.0000 kr. i årlige ejendomsdriftsomkostninger.

SAMLET AKTIVITETER

Kim Pedersen fra BRK-ejendomsservice var manden, der fremlagde disse tal – og nogle første ideer om, at man f.eks. kunne samle alle 3 huses aktiviteter i det gamle plejehjem.

På mødet og ved den efterfølgende rundvisning samme sted 23. januar fremkom der mange spændende både oplysninger og ideer. Den entydige reaktion fra de fremmødte (ca. 60-65 personer) var at man ønskede Bibliotek/Universitet og Gudhjemhuset bevaret – og at det logiske med de tal for drift, der blev fremvist, ville være at man skulle afhænde – eller udvikle det gamle plejehjem. Her er langt mest at hente økonomisk. Især var der fokus på muligheden af at indrette lejeboliger, idet Gudhjem oplever en stor efterspørgsel efter disse.

PLEJEHJEMMET

I det gamle plejehjem er der i dag flg. aktiviter:

Truberg lejer det tidligere køkken og forventes at blive der i en årrække.

Væverne har et afsnit i underetagen – i Vest-fløjen ud mod Gudhjemvej – hvor de sidder meget tæt, og godt kan bruge mere plads.

Hjemmeplejen har en ’møde-ind-afdeling’ med omklædning, ophold mv. på førstesalen oven over Truberg.

En del rum anvendes til omklædning, depot mv. for personale og andet i tilknytning til Klippebo.

Derudover er der et par enkelte små-lejemål.

Generelt fremstår arealanvendelse på det tidligere plejehjem ikke helt gennemtænkt – og mange rum bruges tilsyneladende som ’pulterkammer’. Energimæssigt virkede det til at mange rum stod med unødig høj varme.

IDEER

Følgende ideer kom op eller er senere blevet fremsendt:

  • Almindelige lejeboliger som har stor efterspørgsel
  • Senior-bofællesskab med gode fællesfaciliteter
  • Ungdomsboliger/Klubværelser
  • Værelsesudlejning til sommerforretninger/hoteller der kan have svært ved at finde bolig til sommer-ansatte
  • Prøvebolig/midlertidige boliger for sygehuspersonale
  • Kunstnerbolig/Kunstner-bofællesskab
  • Kollegieværelser for Danmarks Designskole-elever (Glas og Keramikskolen)
  • Hostel à la det der er på Møbelfabrikken
  • Lokaler til arkæologer og/eller andre studerende
  • Værksteder/Værkstedsrum/Fællesfaciliteter der øger attraktiviteten af boligerne

Mange fine ideer. Måske den allerbedste sætning, der blev hørt ved rundvisningen, var: ”Vi må se at få ’af-institutionaliseret’ denne bygning. Få de lange gange væk og åbnet op i kip”.

BOFÆLLESSKAB

Det foreslås, at man samler aktiviteter, der vedrører Hjemmeplejen og Klippebo (”møde-ind-sted”, omklædning, depotrum mv. i huset mod vest), og koncentrerer andre lejemål i resten af bygningen.

En mulighed kunne herefter være at der indrettes 4-5 lejeboliger på 1. salen, kombineret med 4-5 kollegie/klubværelser mv. Nedenunder. Her vil der også være gode muligheder for at supplere et kommende bofællesskab med såvel fælleskøkken, festlokale, møde/hyggerum, værksteder mv.

Et lidt hurtigt økonomisk estimat på lejeindtægt kunne være noget i retning af:

Lejeindtægt: 5 lejligheder á 4.000 kr. pr. måned x 12 = 240.000 kr. (gns. leje, ex. forbrug) Lejeindtægt: 4 klubværelser á 2.000 kr. pr. måned x 6 = 48.000 kr. (sommerhalvår – inkl. forbrug)

GUDHJEMHUSET

Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjemhuset har mange brugere og ligger meget centralt. Det er Center for Ejendomme og Drift, der står for den udvendige vedligeholdelse, mens brugerne selv sørger for den indvendige.

Der er brug for en energirenovering – med særlig fokus på isoleringen i husets klimaskærm samt optimering af energistyringen efter behov. Det vurderes, at kunne give en rimelig besparelse på varmeregningen.

Derudover er der behov for en lidt større gennemgående indvendig renovering, som vil kunne gennemføres, såfremt der opnås en større årlig besparelse ved plejehjemmet. Huset er solidt. Det er renoveret og der er isat en del nye vinduer inden for de senere år.

BIBLIOTEK/UNIVERSITET

Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjem bibliotek er et yderst velfungerende hus – og meget billig i drift. Gudhjem gamle hovedskole blev lukket som folkeskole i 1968, men har siden rummet Gudhjem Bibliotek, der i forbindelse med et byfornyelsesprojekt blev suppleret med et ’Universitet’ på 1. sal. Bygningen er særdeles populær. Biblioteket har åbent dagligt kl. 7:00 – 22:00 – primært via selvbetjening. En ordning gudhjemboerne er særdeles tilfredse med. Bøger kan bestilles hjem via nettet og afhentes få dage senere på biblioteket. Dertil kommer at mange anvender stedet som læse-/varmestue. Huset er centralt beliggende for turister og rummer også faciliteter som bade- og vaskerum for Gudhjem Havns gæstesejlere.

Førstesalen/Universitetet administreres af Gudhjem By- og Mindeforening. Det var GBM der stod for fundraising og indretning af ’Universitetet’ i 2005. GBM ønsker en mere formel aftale om administration og anvendelse, idet den nuværende aftale ikke er nedfældet, men alene mundtlig.

Pt er der kontakt med en række ’søster-universiteter’, der har vist interesse for et mere formelt samarbejde. (se særskilt bilag). Bygningen skaber liv og stråler især om vinteren i en ellers ret mørk nedre bydel af Gudhjem.

FORSLAG TIL UDVIKLINGSFORLØB

En arbejdsgruppe koordineret af Gudhjem By- og Mindeforening foreslår, at der igangsættes en proces for et udviklingsforløb – fx 6 måneder med idéudvikling, inddragelse af arkitekthjælp, behovsafklaring, økonomi, mulig organisering/ejerskab, mv. Ved rundvisningen 23. januar fik gruppen indtryk af, at der var flere m2 benyttet af Klippebo end oplyst. Ligeledes var det tydeligt, at væverne nemt kunne bruge flere m2. Det foreslås at GBM koordinere det lokale bidrag, mens BRK sikrer den fornødne faglige kompetence samt sekretariatshjælp.

Mange hilsner
På vegne af arbejdsgruppen
Hans Jørgen Jensen
Kasserer Gudhjem By- og Mindeforening

SÆRSKILT BILAG
OMKRING UNIVERSITET OG BIBLIOTEK

Biblioteket med Universitetet på førstesalen kan blive en magnet for nationele og internationale mini-konferencer. Foto©JørgenKoefoed.

Forslag til anvendelse af Gudhjem Universitet og Bibliotek som omdrejningspunkt for afholdelse af eksternt finansierede seminarer m.m.

Hvad er behovet?

MANGE VIRKSOMHEDER og institutioner bruger væsentlige resurser på at lave større og mindre eksterne arrangementer. Det kan være arrangementer for organisationens egne ansatte eller arrangementer, hvor interne medarbejdere mødes med eksterne samarbejdspartnere for at udvikle nye ideer, produkter, strategier m.m.

Ofte lægges der vægt på, at arrangementerne finder sted i tilpas afstand fra den pågældende institution, så deltagerne ikke fristes til at lægge mindre arbejdsopgaver på hjemmearbejdspladsen undervejs under den pågældende aktivitet.

Desuden tillægges arrangementerne ofte en værdi af social, æstetisk og teambuildingsmæssig værdi, hvor de ansatte kommer tilbage med nye ideer, indtryk og øget energi.

Transporten udgør ofte 2-3 timer hver vej og omkostningerne for de pågældende arrangementer løber ikke sjældent op i mere end 1.500 kr. pr. deltager pr. døgn.

Hvilke muligheder er der i Gudhjem og i hvilket tidsrum?

Gudhjem rummer uudnyttede potentialer i forhold til det behov, der er skitseret ovenfor. Især ’Gudhjem Universitet’ rummer gode muligheder for at dække ovenstående behov, når der tænkes på møder og seminarer i mindre skala (15-20 deltagerne). Placeringen af Gudhjem Universitet og Bibliotek skaber unikke muligheder for anvendelse af (den ofte sparsomme) fri tid som fx pauser, tid inden aftensmad m .m. i det spektakulære havneområde.

Desuden findes der en række omkringliggende spisesteder, der kan bruges til både frokost og aftensmad, uden at der skal bruges unødig tid på transport m.m.

Perioderne efter Påske og frem til Folkemødet samt efter højsæsonen i midten af august og frem til efterårsferien er ideel til de foreslåede aktiviteter, idet mange institutioner og organisationer ofte placerer deres eksterne seminar-aktiviteter i disse tidsrum samtidig med at en række af spisestederne i Gudhjem holder åbent i disse yderperioder. Der tegner sig derfor et tidsrum på 4-5 måneder uden for den relativt korte højsæson som tidsmæssig ramme for de foreslåede aktiviteter.

Desuden giver den seneste udvikling med spisesteder, der holder åbent hele året (bl.a. Provianten), mulighed for en yderligere udvidelse af den tidsmæssige ramme for disse aktiviteter.

Forslaget nødvendiggør selvfølgelig en passende formaliseret struktur om Gudhjem Universitet, der muliggør indgåelse af de nødvendige aftaler, betaling m.m. Desuden skal lokaler og inventar trimmes, så de er optimale i forhold til de beskrevne aktiviteter.

Hvordan kan tilbuddet organiseres?

Der kunne etableres en kontinuerlig model for særligt interesserede institutioner og organisationer, der mod et mindre abonnement for en afgrænset periode får mulighed for frit at benytte sig af de lokalemæssige rammer på Gudhjem Universitet i perioden. En vifte af offentlige og private institutioner i Hovedstadsområdet, som fx Københavns Universitet, Novo Nordisk A/S, Steno Diabetes Center Copenhagen, Copenhagen Health Tech Clusters, Professionshøjskolen i København og Altinget kunne indledningsvis kontaktes med henblik på mere konkret samarbejde. Helt foreløbige og uforpligtende henvendelser til enkelte af de ovenstående giver tro på at modellen er bæredygtig.

Afledte fordele for Gudhjem og Bornholm

Det giver sig selv at den beskrevne model vil bidrage til øget aktivitet i form af både leje af ferieboligheder og bespisning på diverse restauranter og cafeer uden for højsæsonen. Derfor vil projektet have en klar afledt fordel for Gudhjem og – hvad angår transport – også for Bornholm. Dertil kommer en mere generel branding for både Gudhjem og Bornholm.

Endelig kunne en første afprøvning give basis for en mere ambitiøs satsning, hvor Gudhjem systematisk udvikles videre som ’konference-by’ i sæsonens yderområder, såfremt der er kommunal og lokal opbakning til dette.

Afholdte arrangementer

Det skal afslutningsvis bemærkes, at forslaget tager udgangspunkt i fire arrangementer med nationale og internationale deltagere, afholdt på bl.a. Gudhjem Universitet de seneste år. Endelig indgår vi naturligvis gerne i en eventuel videre proces med at realisere det beskrevne projekt.

Med venlig hilsen
Bjarne Bruun Jensen
Professor og Forskningschef
Steno Diabetes Center Copenhagen
bjarne.bruun.jensen@regionh.dk

Käthe Bruun Jensen
Åbogade 8, 3760 Gudhjem
tagterrassen@hotmail.com

DEN POLITISKE BEHANDLING

NÅR EMBEDSVÆRKET har bearbejdet ovenstående oplæg til KLOGE m2 fra Gudhjem By- og Mindeforening, skal det forelægges for Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget ved deres møde 7. marts.

Udvalget består af følgende politikere:
Formand Maria Fromseier Kjærgaard (A)
Jonna Nielsen (A)
Erik Lund Hansen (A)
Anne Thomas (Å)
René Danielsson (O)

HVIS DU HAR IDEER

DE MANGE ideer kan sagtens suppleres med flere. Så går du rundt med andre forslag, sender du dem strax til Hans Jørgen Jensen på hjj@lag-bornholm.dk.

OPRÅB TIL POLITIKERNE:

Din Blogger opfordrer hermed politikerne til at finde nogle flere penge til kommunekassen. Det der med at spare og forringe vilkårene for borgerne fører ingen veje hen. For næste år og næste år igen opstår samme nødvendighed for at spare.

Tag og tjen penge NU: Sæt speed på øvelsen med at tvinge folk til at flytte deres folkeregisteradresse til de helårsboliger, de på kriminel vis bruger som feriehuse. I Gudhjem drejer det sig omkring 50 huse. Her er mange millioner at tjene, hvis disse huse befolkes af fastboende, der både betaler skat til kommunen og tiltrækker blok-tilskud fra staten.

Kom nu i gang!!!!