DET SKER I KIRKERNE FEBRUAR 2024: KRÆFTERNE LÆGGES SAMMEN

Gudhjem Kirke i skumringen. Foto©JørgenKoefoed.

MAN HAR KÆMPET længe for at bevare de to menighedsråd i henholdsvis Gudhjem og Østerlars, men arbejdsbyrden er efterhånden blev for stor, så man har besluttet at slå de to menighedsråd sammen. Det sker i forbindelse med valget til menighedsråd 17. september. Det nye menighedsråd skal herefter bestå af 10 medlemmer – 5 fra hvert sogn.

På forhånd har Kirsten Lund Hansen og Mikael Hammarlund fra Gudhjem meldt ud, at de ikke at stille op endnu gang. Så nye skal vælges. Så vidt vides vil menighedsrådsmedlemmerne i Østerlars forsættes.

Som oplyst i sidste måned valgte de to menighedsråd at slå de to graverafdelinger sammen til én fælles enhed med kontor og afdeling. Det skete 1. december 2023. Det skyldtes først og fremmest, at det efterhånden var umuligt at få arbejdskraft. Dette betyder, at der nu er én graverafdeling med – som menighedsrådene udtrykker sig: ”… et solidt team af medarbejdere, hvilket både kirkegængerne i de to kirker og de pårørende til gravstederne og kirkegårdene ved begge kirker vil få stor glæde af”.

Menighedsrådet i Gudhjem: Jakob van Oord [formand], Kirsten Laurberg Lund [næstformand], Bente Harild, Lene Skovgaard og Mikael Hammerlund [kasserer].

Menighedsrådet i Østerlars: Erling Aabye Dam [formand], Karsten Valdemar Brodersen [næstformand), Anne Birk [kasserer], Michael Vagner Barfred Schmidt og Søren Maegaard Dam.

Præsten Tina Ravnsbjerg Damholt er medlem af begge menighedsråd.

AKTIVITETSKALENDER FEBRUAR 2024:

Fredag 2. februar kl. 19:30: Kyndelmisse-gudstjeneste med Voksenkoret i Gudhjem ved Tina Ravnsbjerg Damholt..

Søndag 4. februar kl. 10:30 Højmesse i Østerlars Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 6. februar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Tirsdag 6. februar kl. 14:30 Seniorandagt på Klippebo.

Onsdag 7. februar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 8. februar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 8. februar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 11. februar kl. 10:30 Familiegudstjeneste i Gudhjem Kirke med Børne- og Spirekoret ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 13. februar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 14. februar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 15. februar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 15. februar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 18. februar kl. 10:30 Højmesse i Østerlars Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 20. februar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 21. februar kl. 17:00 -17:30 Meditiativ gudstjeneste i Østerlars Kirke. Der vil være læsninger, bønner, lystænding, mediativ sang og musik. Da der ikke er prædiken får ordene og tonerne lov til at stå alene med mulighed for at synke ind i hvert vores liv og tanker. Kirken er åben et kvarter før og efter arrangementet ved Tina Ravnsbjerg Damholt og Rebecca Forsberg Svendsen.

Onsdag 21. februar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 22. februar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 22. februar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Fredag 23. februar kl. 14:00 Sangeftermiddag i Præstegården. En eftermiddag for alle med fællessang ved organisten og hyggeligt samvær med årstidens sange, ønskesange, salmer og meget mere. Menighedsrådet byder på kaffe og kage.

Søndag 25. februar kl. 10:30 Højmesse i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 27. februar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 28. februar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 29. februar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 29. februar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

SAMTALE MED PRÆSTEN
Hvis du gerne vil have en samtale med præsten, er du meget velkommen til at kontakte Tina Damholt Ravnsbjerg på 3070 8054, td@km.dk eller banke på døren i præstegården.