DET SKER I KIRKERNE MARTS 2024: GRAVERMEDHJÆLPERE + HØJSKOLEN KOMMER TIL PRÆSTEGÅRDEN

Gudhjem Kirke set fra Kirkestien. Foto©JørgenKoefoed.

SOM BEKENDT HAR Gudhjem og Østerlars slået deres graverafdelinger sammen med Charlotte Barfred Smith som leder. Udover gravermedhjælper Rikke har man også brug for to extra i sommersæsonen, så det har man via en annonce i Bornholms Tidende søgt efter. Ansøgningsfristen er ikke udløbet endnu, men der er heldigvis allerede indløbet at par ansøgninger. Så menighedsrådene er optimister.

Solveig Thornborg besøger præstegården. Foto©Kirkebladet.

Torsdag 7. marts kl. 19:00-21:00 er der Højskolesangaften i Præstegården med Solveig Thornborg. Hun har været forstander på Bornholms Højskole siden 2021, som hun har et særligt forhold til. Hendes forældre var forstandere i 18 år. Hun er uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og RUC. Derudover har hun taget fag på Institut for Spansk og minoritetsstudier. Hun har vlret leder af projektorganisationen Salaam Film & Dialog i København. Du er inviteret til denne Højskolesangaften, så kom og syng med og hør hvad Solveig vil fortælle. Der er kaffe og hjemmebag + gratis adgang.

Menighedsrådet i Gudhjem: Jakob van Oord [formand] – Kirsten Laurberg Lund (næstformand). Bente Harild, Lene Skovgaard og Mikael Hammerlund [Kasserer].

Menighedsrådet i Østerlars: Erling Aabye Dam [formand] – Karsten Valdemar Brodersen [næstformand) – Anne Birk [kasserer] – Kasserer, Michael Vagner Barfred Schmidt – Søren Maegaard Dam

Præsten Tina Ravnsbjerg Damholt er medlem af begge menighedsråd.

AKTIVITETSKALDER MARTS 2024:

Søndag 3. marts kl. 9:00 Gudstjeneste i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Søndag 3. marts kl. 10:30 Højmesse i Østerlars Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 5. marts kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Tirsdag 5. marts kl. 14:30: Andagt på Klippebo.

Onsdag 6. marts kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 7. marts kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 7. marts kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 7. marts kl. 19:00-21:00 Højskolesangaften i præstegården med højskoleforstander Solveig Thorborg.

Søndag 10. marts kl. 9:00 Midfaste – Gudstjeneste i Østerlars ved Øjvind Hansen.

Søndag 10. marts kl. 10:30 Midfaste – Højmesse i Gudhjem Kirke ved Benedikte Gyes.

Tirsdag 12. marts kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 13. marts kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 14. marts kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 14. marts kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 14. marts kl. 19:30 Aftensang i Gudhjem Kirke.

Søndag 17. marts kl. 9:00 Mariæ Bebudelse Gudstjeneste i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Søndag 17. marts kl. 10:30 Mariæ Bebudelse Højmesse i Østerlars Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 19. marts kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 20. marts kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 21. marts kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 21. marts kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Fredag 22. marts kl.14:00-15:30 Sangeftermiddag i præstegården.

Palmesøndag 24. marts kl. 10:30 Familiegudstjeneste i Østerlars Kirke med deltagelse af Spire- og Børnekoret ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 26. marts kl. 14:30: Andagt på Klippebo.

Skærtorsdag 28. marts kl. 17:00 Gudstjeneste i Østerlars Kirke med efterfølgende spisning ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Langfredag 29. marts kl. 10:30 Liturgisk gudstjeneste i Gudhjem Kirke.

Påskesøndag 31. marts kl. 9:00 Gudstjeneste i Gudhjem Kirke med Voksenkoret og Torsten Nielsen på trompet ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

Påskesøndag 31. marts kl. 10:30 Gudstjenseste i Østerlars Kirke med Voksenkoret og Torsten Nielsen på trompet ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

2. Påskedag 1. april kl. 10:30 Højmesse i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt.

SAMTALE MED PRÆSTEN
Hvis du gerne vil have en samtale med præsten, er du meget velkommen til at kontakte Tina Damholt Ravnsbjerg på 3070 8054, td@km.dk eller banke på døren i præstegården.