DET SKER I KIRKERNE JANUAR 2024: NEDSKÆRING OG INDSKRÆNKNING

Som B. S. Ingemann så smukt skrev: “I sne står urt og busk [og Gudhjem Kirke] i skjul / det er så koldt derude / dog synger der en lille fugl / på kvist ved frosne rude. Foto©JørgenKoefoed.

LIGESOM SIDSTE ÅR skærer kirkerne ned på søndagsgudstjenesterne i januar og februar, så der i disse to måneder skiftes mellem Gudhjem Kirke og Østerlars Kirke.

Desuden har Østerlars og Gudhjem Menighedråd besluttet, at slå de to graverafdelinger sammen til én med kontor ved Østerlars Kirke. Med sammenslutningen bliver der én kirkegårdsleder, der er ansvarlig for al registrering og administration. Dertil én graver og diverse kirkegårdsmedhjælpere, som ansættes hen over forår, sommer og efterår.

Menighedsrådsformand Østerlars Kirke:
Erling Aaby Dam – mobil 2463 5436.
Menighedsrådsformand Gudhjem Kirke:
Jakob van Oord Post – mobil 0046 7027 99 801 [arbejder i Sverige].
Graver:
Charlotte Barfred Smith – mobil 4038 4206 [mandag er fridag].

AKTIVITETSKALENDER JANUAR 2024

Tirsdag 2. januar kl. 14:30 Gudstjenste på Klippebo.

Søndag 7. januar kl. 10:30 Højmesse i Østerlars Kirke med Jesper Stange.

Tirsdag 9. januar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 10. januar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 11. januar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 11. januar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 14. januar kl. 10:30 Højmesse i Gudhjem Kirke med Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 16. januar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Tirsdag 16. januar kl. 14:30: Gudstjenste på Klippebo.

Onsdag 17. januar kl. 17:00-17:30 Meditativ gudstjeneste i Gudhjem Kirke. Der vil være læsninger, bønner, lystænding, meditativ sang og musik. Da der ikke er prædiken får ordene og tonerne lov til at stå alene med mulighed for at synke ind i hvert vores liv og tanker. Kirken er åben et kvarter før og efter arrangementet ved Tina Ravnsbjerg Damholt og Rebecca Forsberg Svendsen.

Onsdag 17. januar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 18. januar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 18. januar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Søndag 21. januar kl. 10:30 Højmesse i Østerlars Kirke med Tina Ravnsbjerg Damholt.

Tirsdag 23. januar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 24. januar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 25. januar kl. 15:00-15:50 Spirekoret for børn fra 0.- 2. klasse + forældre øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Torsdag 25. januar kl. 16:00-17:00 Børnekoret for børn i 3.-6. klasse øver i Østerlars Kirke. Det er gratis at deltage.

Fredag 26. januar 14:00-15:30 Sangeftermiddag i præstegården. En eftermiddag for alle med fællessang ved organisten og hyggeligt samvær med årstidens sange, ønskesange, salmer og meget mere. Menighedsrådet byder på kaffe og kage.

Søndag 28. januar kl. 10:30 Højmesse i Gudhjem Kirke ved Tina Ravnsbjerg Damholt

Tirsdag 30. januar kl. 10:00 Baby-salmesang i Gudhjem Kirke for nyfødte og op til kravlealderen. Der synges en halv times tid og derefter tid til hygge over en kop kaffe eller the. Tilmelding: Ursula Bambuch på 2986 8982.

Onsdag 31. januar kl. 19:00-21:00 Voksenkoret øver i Gudhjem Kirke. Det er gratis at deltage.

SAMTALE MED PRÆSTEN
Hvis du gerne vil have en samtale med præsten, er du meget velkommen til at kontakte Tina Damholt Ravnsbjerg på 3070 8054, td@km.dk eller banke på døren i præstegården.