DET TRAGISKE BIBLIOTEKSSAMMENBRUD NÆRMER SIG

I FORBINDELSE MED at der tilsyneladende arbejdes med en ny biblioteksstruktur – læs biblioteksSPAREplan – har Henrik Søby, der er formand for Byforeningen Svanekes Venner, et indlæg i Bornholms Tidende 13. november, hvor har på grundlag af en artikel/indslag om bibliotekerne i henholdsvis Bornholms Tidende og TV2/Bornholm blandt andet skriver:

Henrik Søbys debatindlæg i Bornholms Tidende 13. november 2023.

”… her fremgår det blandt andet: At de ansatte finder det spændende at kunne ’tænke ud af boksen og gøre tingene anderledes’ og at ledelse og ansatte tror på, at man kan skabe et bedre tilbud ved at have færre biblioteker.”

”Disse udsagn kalder i høj grad på en uddybende forklaring om den baggrundsviden, der ligger til grund for disse betragtninger.”

”Det må vel være brugerne, som forhåbentlig er de vigtigste interessenter, der i høj grad bør definere, hvilke tilbud man ønsker sig fra bibliotekerne. Altså hvilke nye initiativer og hvilken ny struktur efterspørger brugerne.”

JO FÆRRE … JO BEDRE???!!!

Bjarne Hartung Kirkegaard fra Kristendemokraterne svarer i samme udgave af Tidende på Søbys indlæg. Svaret går blandt andet ud på, at de møder som biblioteksledelsen har afholdt rundt på de små biblioteker har haft meget lille fremmøde. Dette udlægges så, at så er byens beboere nok ikke interesseret i deres bibliotek. Sådan kan det vel næppe udlægges.

Men biblioteksledelsen synes mærkeligt nok, at det vil forstærke Bornholms Biblioteksvæsen, hvis man lukker alle de små og blot bevarer de to store biblioteker i Rønne og Nexø. På den måde skulle medarbejderne få et bedre arbejdsmiljø, fordi de så ikke behøver at rejse rundt til de pågældende småbyers biblioteker. Altså, det er åbenbart her hunden ligger begravet. Medarbejdernes ve og vel frem for bibliotekets brugernes behov for at låne bøger.

Lige meget hvad: Vi der låner bøger i Gudhjem, vil ikke føle, at hvis vores bibliotek flytter til en af de store byer, at det skulle være et kvalitetsfremmende fremstød. Det lyder jo helt skørt!

Politikerne og biblioteksledelsen pønser på at sige godnat og sov godt til blandt andet Gudhjem Bibliotek. Foto©JørgenKoefoed.

MAIL TIL BJARNE HARTUNG
OM DE VARSLEDE BIBLIOTEKSLUKNINGER:
SPAR PÅ DE UNØDVENDIGE UDGIFTER
Fra: Jørgen Koefoed <arkivparis@aegir.dk>
Sendt: 17. november 2023 12:50
Til: Bjarne Hartung Kirkegaard <Bjarne.Hartung.Kirkegaard@brk.dk>
Emne: BIBLIOTEKERNE

Hej Bjarne Hartung

Det er trist læsning, at politikerne nu føler sig nødsaget til at lukke bibliotekerne i de små byer.

Jeg bor selv i Gudhjem og er sammen med flere andre pensionister uden bil stor bruger af Gudhjem Bibliotek.

Hvis det lukker, bliver vi pensionister måske nødt til at tage bussen til Østerlars, hvis det er her, man agter at oprette et udleveringssted. Bussen er ikke gratis.

Lige nu har biblioteket betjening to halve dage om ugen, og det er alt rigeligt. Det kunne nøjes medet være én gang om ugen eller to gange om måneden.

Desuden abonnerer Gudhjem Bibliotek – og sikkert også de andre biblioteker – på tre aviser: Politiken, Weekendavisen og Bornholms Tidende. Dertil en lang række uge- og månedsblade: Isabellas, Illustreret Videnskab, Bo Bedre, Psykolog, Haven, i Form, Historie, Interiør, Boligliv, Alt for damerne, Alt om håndarbejde, Bilmagasinet, Alt om haven, Gardeners World, Tænk, Computer World, Haven og Hunden. Oven i er brætspil nu også et af bibliotekernes tilbud om et mere spændende og vedkommende bibliotek!

Disse tilbud kunne man sløjfe. Det er bøgerne, vi er interesseret i.

Dertil masser af CD’er og DVD’er med musik og film. Alt dette er også blevet overflødigt eftersom, at al musik nu kan fås via Sportify og film via bibliotekernes gratis ‘Filmstriben’.

Jeg synes, politikerne skal tænke kreativt. Det kan jo ikke nytte noget, at de få aktiviteter, der findes i de små byer lukkes ned.

Venlig hilsen
Jørgen Koefoed

SVAR FRA BJARNE HARTUNG
Fra: Bjarne Hartung Kirkegaard <Bjarne.Hartung.Kirkegaard@brk.dk>
Emne:  SV: BIBLIOTEKERNE
Dato: 17. nov 2023 14.24.48 CET
Til: Jørgen Koefoed <arkivparis@aegir.dk>

Hej Jørgen

Tak for din mail – og for dit engagement i Gudhjems ve vel. Tak for konstruktivt indspil – om at spare på diverse aviser, uge- og månedsblade, og på åbningstiden – og naturligvis vil jeg lade dine gode forslag gå videre. Og ja, jeg kan godt forstå, at ønsket kan være, at biblioteket i Gudhjem fortsætter. Et står dog fast: Bibliotekerne på Bornholm skal samlet set spare et beløb i 2025. Præcis hvad det indebærer er der god tid il at finde frem til – og på et tidspunkt skal FKLU – det udvalg som har med bibliotekerne at gøre – have punktet op.

Hvor der skal være bogudleveringssteder er heller ikke afgjort. Østerlars var blot et eksempel – på, at det netop kan være flere steder, end der i dag findes biblioteker. Det kunne så derfor også være i Gudhjem, eller andre byer, hvor der i dag findes biblioteker. Det glæder mig, at du er biblioteksbruger – for det er der en del andre, som ikke er. Eller rettere, der er flere, som i dag bruger biblioteker på en anden måde end tidligere.

NU SKAL DET GØRES ANDERLEDES

Mange børnefamilier, men også andre, bestiller bøger via nettet – og får dem så leveret lokalt. Derfor har bibliotekarerne og bibliotekernes ledelse foreslået, at vi kan gøre noget andet, end vi hidtil har gjort.

Det der har været fremme i pressen kan du tage som udtryk for, at vi politisk er inde i seriøse og grundige overvejelser om den fremtidige biblioteksstruktur. Det omfatter både bibliotekerne og “øvrige anvendelser” af f.eks. biblioteket i Gudhjem – at det spiller en rolle.

De samme overvejelser gælder f.eks. også biblioteksbygningen i Svaneke, som p.t. bruges ugen igennem til mange forskellige formål: Hele loftet er indrettet til vævestue med en kommunalt ansat underviser 2 gange om ugen, i stueetagens mødelokale mødes den lokale rollespilsklub, skakklub, bridgeklub, yogahold og stolegymnastikhold.

UBALANCEN PÅ 200 MILLIONER

Også tak for dine bemærkninger om film og musik – i forhold til biblioteker. I det hele taget er det udtryk for den udvikling, som er i gang inden for biblioteksverdenen. Og her kommer så nødvendige tilpasninger, som økonomien desværre tilsiger. Du ved, at ubalancen var 200 mio. kr. – og at Staten alene bidragede med ca. halvdelen. Så alle områder i Bornholms Regionskommune måtteholde for. Det giver ikke højere men lavere service og servicestandarder.

Midt i det, er der så netop vedtaget en ny Strategi for Bornholms Folkebiblioteker 2024-2027. Her er det, man gør sig tanker – som ikke er helt konkrete endnu – om, hvordan det samlede bibliotekstilbud på Bornholm bliver endnu bedre, trods besparelser.

FLERE ARRANGEMENTER

Tanken er, at bibliotekernes tilbud skal mere uden for de traditionelle biblioteker  end i dag. Det kan være forfatteraftner, arrangementer af forskellige art omkring kulturformidling m.v. I den strategi har bibliotekarerne arbejdet med tanker om, at frigøre medarbejderressourcer, så man ikke spreder kræfterne på så mange biblioteker, som i dag. Men der som sagt god tid – for beslutningerne om, hvad der skal ske inden for rammerne af budgettet for 2025 og den ny strategiplan, skal først være klar i løbet af et års tid.

Bedste hilsner
Bjarne

GENSVAR TIL BJARNE: HVOR ER BESPARELSEN?
Fra: Jørgen Koefoed <arkivparis@aegir.dk>
Sendt: 22. november 2023 16:49
Til: Bjarne Hartung Kirkegaard <Bjarne.Hartung.Kirkegaard@brk.dk>
Emne: BIBLIOTEKERNE

Hej Bjarne igen
Tak for svar. Men noget forstår jeg ikke. Hvis nedlæggelsen af de små biblioteker gør, at så kan de to store biblioteker æde besparelsen op på at arrangere flere forfatteraftener og andet underholdning. Det giver jo ingen besparelse til Regionskommunen, så hvorfor så lave disse voldsomme forringelser for de små byer?

BJARNE HAR IKKE GENSVARET PÅ OVENSTÅENDE MAIL.