DSB KØRER IKKE LÆNGERE ØRESUNDSTOGENE

Farvel til DSB. Nu er Skånetrafiken på banen. Foto©Skånetrafiken+ NewsØresund.

FRA I DAG – søndag 11. december – gennemfører Skånetrafiken sin årlige køreplansændring. For togtrafikken over Øresund betyder det flere ændringer. For passagererne er den tydeligste ændring, at antallet af afgange øges fra tre til fire i timen i dagtimerne med undtagelse af myldretiden, hvor der som tidligere kører seks tog i timen.

Og hvad betyder det for bornholmerne? Ikke det store, blot at rejsende fra Bornholm/Sjælland fremover skal henvende sig til Skånetrafiken med deres kundespørgsmål. Ved skiftet overtager Skånetrafiken nemlig ansvaret fra DSB for de danske Øresundstog over sundet.

Ved køreplansskiftet sidste år ændredes Øresundstrafikken, da togene fik Østerport/Nivå som ny endestation og dermed ikke længere kørte på Kystbanen til Helsingør. Og sådan bliver det også fremover.

Så ved du det!