EN BRORS FARVEL TIL SIN SØSTER

Den forhenværende politiker Per Stig Møller er i dag 78 år gammel. Foto©arkivparis.

DANMARKS MÅSKE BEDSTE OG KLOGESTE UDENRIGS-MINISTER nogensinde, konservative Per Stig Møller, udgav i 2015 erindringsbogen DAGE OG KAMPE. Her skriver han om de mange tab af nære familiemedlemmer, som har efterladt ham med en følelse af skæbnens uretfærdighed, og han skriver direkte i bogen, at der ”hviler en forbandelse over den gren af Møller-slægten”, som han tilhører.

Sønnen Asger der døde i 2010 af et hjertestop, 44 år gammel var digter og forfatter og udgav i 2002 ’Patienten O’s tilståelser’, hvor har gør op med sin familie og bliver udstødt af denne.

Has storesøster Hanne døde i 1971. Hun blev 32 år gammel.

Hans hustru Sally Møller døde  i 2001, 54 år gammel.

Da hans far, politikeren Poul Møller, døde, var han 55 år.

Hans mor, ligeledes konservativ folketingsmedlem Lis Møller døde, da han var 41 år.

ET GEMT STYKKE PAPIR

Din Blogger gennemgik tilfældigt forleden dag en stabel gamle papirer, da han stødte på en folder med titlen ”En broders farvel … ”. Det viste sig at være Per Stig Møllers afskedsord ved sin storesøster Hanne Rubows begravelse fredag 15. januar 1971 ­– i dag for nøjagtig 50 år siden:

Ordene er hjerteskærende og fortjener at blive gengivet her – ikke mindst i lyset af de hundrede af tusinder verden over, som det sidste år har mistet et kært familiemedlem til coronaen.:

EN BRODERS FARVEL

Hanne Rubow, født Møller, gengivet på forsiden af sin bror afskedstale. Foto©arkivparis.

HANNE, for 13 år siden holdt jeg en tale ved dit bryllup. Den gang var du netop sprunget ud som kvinde. Smuk, fortrøstningsfuld og glad. Og nu taler jeg atter …

På kort tid gav Gud dig alt, og tog alt tilbage. Brød blev ustandseligt til aske i din mund. Er det så mærkeligt, at vi bliver slået af mismod og tvivlesyge?

Efter 18 trygge, forberedelsens år hos mor og far og syv lykkelige år som hustru og moder, fik du de forskrevne 7 ulykkelige år, som Gud ikke lod dig komme igennem. Var det for at skåne dig? Eller var det meningsløst? Var der eller var de ikke lys ved udgangen af det syvende år, som du netop havde påbegyndt. Vi véd intet. Vi véd kun, at vi nu står tilbage med alt det, vi ikke fik sagt til dig, alt det vi ikke fik gjort for dig, alt det vi ikke fik givet dig.

Du som hjalp mig og beskyttede mig, da jeg var lillebror, nåede aldrig at få den hjælp tilbage af din storebror. Du som elskede din familie, du som delte alle sejre og glæder, alle nederlag og sorger med os alle, fik du vished for, at vi elskede dig lige fuldt, du som med dine stærke følelser havde det største behov?

Du som ofte søgte tilgivelse og forståelse i livet, beder vi nu om tilgivelse og forståelse, hvis ikke vi evnede, at få dig til at forstå og føle, at du var mindst lige så elsket.

Vi har kun minderne tilbage, men de er mange, Vi mindes din munterhed, din glæde, din skønhed, din hjælpsomhed.

Tilgiv os, hvis vi for sent begreb din sammensatte natur, det er os, der har tilgivelse behov. For os er du din barndom og din tidlige ungdom. For dine børn er du dine alt for få voksne år, som de nu skal leve et helt liv på.

Du var en eksotisk fugl, der næppe flyvefærdig fløj fra reden ud i de danske graner. Du fór fra os så tidligt, at du ofte måtte befinde dig alene i rummet, rådløs.

I de allersidste år var de gange, vi kunne hjælpe hinanden mig en uendelig glæde. Hvor de varmede de timer, vi var alene sammen eller sammen med vores børn hos dog eller mig. Og jeg troede på, at vi sammen skulle finde igennem tunnelen.

Den unge død kommer altid så grusomt pludseligt, og der står altid så meget tilbage, som ikke er gjort.

Du er som et gammelt kostbart manuskript, en ukendt hånd river over, netop som man havde fået det i hånden. Hvad stod der på den anden halvdel af papiret?

Man vil altid savne det tabte, men aldrig have det, man fik mindre kært. Det er så frygteligt, at den sidste hjælp, man kan yde sine nærmeste er denne – men Hanne, du skal vide, at den er ydet med usigelig smerte, sorg og kærlighed af mor og far, Niels Erik og mig, men også dine tre børn Anette, Pauline, Christian er med dig i denne stund, de holdt mere af dig, end du vidste.

Paulines sidste brev til dig, som du aldrig fik læst, ville have varmet dig langt ind i sjælen.

Du og mor som i så meget lignede hinanden, elskede hinanden stærkere end normalt og med en styrke I knap nok kunne begribe, hvorfor I greb om den, så det gjorde ondt.

Trøst er nok et ord, men den findes ikke, når en datter som du er død fra din mor.

Alle vi siger tak for alt, hvad du var og beder dig uendeligt om tilgivelse.

Jeg vil gerne bringe dig en sidste hilsen i form af nogle enkle ord om dig og os og om din sidste tid. Du véd, hvor meget der kan være usagt og dog forstået i det enkle.

Jeg har sagt disse ord og siger de sidste i begravelsens håb om disse minutter at nå dig hinsides døden, at vi nu for sidste gang på jorden taler sammen. Håbet beskæmmer ingen. Ikke at håbe nu beskæmmer alle.

Modtag ordene som tak, en tak, der kommer af dybe følelser mellem os, og en tak fra en familie, som for fjorten dage siden var samlet om julens budskab om Frelseren, og nu er samlet for sidste gang, og som aldrig nogen sinde vil glemme sin kærlige datter, sin følsomme mor, sin gode søster, modtag ordene i det sprog, vi havde sammen.

FAKTA

Per Stig Møller: Født 27. august 1942. Søn af Lis og Poul Møller. Mag.art. i litteraturvidenskab 1967, dr.phil. 1973. Medarbejder i Det Berlingske Hus 1967-72 og lektor ved Sorbonne i Paris 1974-76. I Danmarks Radio var han kulturredaktør 1973-74, souschef 1974 og 1976-79 og programchef 1979-84. Han var 1985-86 næstformand og 1986-87 formand for Radiorådet.

Per Stig var midt i 1960’erne gift et par år med Gitte Jæger, som han fik Asger med. Meget dramatisk forlod hun ham pludselig for at flytte sammen med forfatteren Thorkild Hansen. Asger fulgte først med moderen, men rykkede så tilbage til Per Stig, og hans nye kone, Sally Møller. Der gik skår i barndommen, ikke mindst da parret fik et barn, hvorefter Asger følte sig i vejen. Sally udviklede alkoholisme og depression og døde i 2001, kun 54 år gammel. Asger måtte ikke komme med til begravelsen. I dag gift med den kinesisk fødte erhvervskvinde, Xukun Ji, som kom til Danmark i 2000. De indledte deres forhold i 2001.

Konservativ folketingsmedlem fra 1984. I forbindelse med en større ministerrokade i februar 2010 fratrådte Per Stig Møller som udenrigsminister og blev i stedet kulturminister. Da Birthe Rønn Hornbech i marts 2011 blev afskediget som integrations- og kirkeminister, overtog Per Stig Møller posten som kirkeminister, samtidig med at han fortsatte som kulturminister. Disse poster beklædte han frem til regeringens afgang i oktober 2011. Herefter beklæder han en række ordførerskaber, han er bl.a. kirke- og udenrigsordfører. I december 2011 meddelte Per Stig Møller, at han ikke ville genopstille ved næste valg.

Af Per Stig Møllers store forfatterskab om filosofiske, samfundsmæssige og politiske emner kan nævnes ’Den naturlige orden’ (1996), ’Magt og afmagt’ (1999) ’Munk’ (2000) og ’Mere Munk’ (2003). ’Dage og kampe’ (2016) er erindringer.

Poul Møller [far til Per Stig]: Student 1938. Formand for Konservativ Ungdom 1943-48. Cand.jur. 1947 og landsretssagfører 1952. Folketingsmedlem fra 1950 til 1971, hvor sygdom tvang ham til at stoppe i Folketinget. Finansminister fra 1968 til 1971 i regeringen Hilmar Baunsgaard. Fra 1979 til 1986 kom han tilbage på den politiske scene som medlem af Europa-Parlamentet og fik ved det første direkte valg i 1979 omkring 150.000 stemmer – det største stemmetal nogen dansk politiker havde fået. I en periode var han næstformand for parlamentet. 1990 en sidste gang opstillet til Folketinget i Gladsaxe-kredsen, men med blot 1.569 personlige stemmer opnåede han ikke valg til Folketinget.

Født 13.oktober 1919 på Frederiksberg. Død 5. august 1997. Gift med Lis Møller 1942-1983 med hvem han fik børnene, Per Stig og Niels Erik. Giftede sig med skuespilleren Grethe Thordahl 1990-1997.

Lis Møller [mor til Per Stig]: Født 22. december 1918 i København. Død 14. september 1983. Uddannet som journalist på de konservative aviser i Holbæk og Sorø og var senere ansat på Nationaltidende og Dagens Nyheder. I 1949 blev hun programsekretær i Danmarks Radio, fra 1956 tilknyttet TV. Hun var kendt for en række interviewprogrammer i radio og tv, som behandlede sociale emner, herunder enlige mødre, narkotikaproblemer og psykisk syge. Ved flere lejligheder gav hendes programmer anledning til nye lovgivningsinitiativer for at afhjælpe de problemer, hendes programmer havde afdækket. I 1974 modtog Lis Møller den største danske radiopris: Christian Kryger-prisen.

Hun var medlem af Folketinget 1966-1973 og igen fra 1981 til sin død. Som folketingsmedlem markerede hun sig navnlig som konservativ socialordfører, ind imellem i opposition til sin eget parti, som ikke delte hendes positive syn på bl.a. Christiania og BZ-bevægelsen.