EN GANG KØBMAND ALTID KØBMAND

Ann-Marie Kofoed har opholdt sig hele sit liv i Gudhjem. Foto©ChristianBuchJentzsch.

MAN KAN IKKE se det, hvis man ikke lige ved det. Men det er ganske vist: Ann-Marie Kofoed har på onsdag arbejdet i Dagli’Brugsen i Gudhjem i ikke mindre end 25 år. Det fejres med en lille reception i Brugsens personale-lokale 1. maj.

Men foran de 25 år kan der lægges omkring 20 år, hvor Ann-Marie også har arbejdet som ’købmand’. Hun startede først hos købmand Lund i Østermarie. Det varede kun 1 år. Ikke fordi Ann-Marie lavede kludder, men fordi forretningen lukkede. Så blev det til 12 år hos Ole Hammer i Gudhjem Vandrehjems købmandsbutik. Det var mest om sommeren. Herefter blev det inden Gudhjem til syv år på fuldtid i Brugsen i Østermarie.

De 63 år rundes 5. september, og så regner Ann-Marie hel bestemt med at gå på efterløn inden året er omme.

Ann-Marie er født og opvokset på Toftevej 1 i øvre Gudhjem. Her havde hendes forældre – Erna og Ole Lund – møbelforretning. Skolegangen startede de første to år hos lærerinde Andersen, der hvor Gudhjem Børnehave holder til i dag. Fra 3. til 5. klasse var det i skolen nede ved Gudhjem Bibliotek. 6. og 7. klasse i skolen i Østerlars og de sidste tre år blev afsluttet i Østermarie. Meget flytteri, men altså ikke fordi den bette Ann-Maie var uartig, men sådan var klasserne bare fordelt den gang.

Hun bor stadig i Gudhjem. Nu i Grevens Dal sammen med sin mand Henrik Kofoed – medindehaver af el-forretningen, der ligger lige over for barndomshjemmet. De har to døtre på henholdsvis 37 og 42 år. Begge bor og arbejder også på Bornholm. Den ene som ergoterapeut og den anden som sosu-assistent.

FAKTA
Ann-Marie Kofoed
25 år i Dagli’Brugsen i Gudhjem
Reception onsdag 1. maj i Brugsens Personalestue
klokken 15:00 -17:00.
Alle er velkommen.