EN KRAFTIG FARVEL-OG-TAK-RUNDE

Thorbjørn Jensen har snart slået sine sidste orgel-toner an i kirkerne i Gudhjem og Østerlars. Foto©JørgenKoefoed.

PRÆSTEN Meghan Welsch Jakobsen sagde farvel til Gudhjem-Østerlars i november 2020 efter tre år og tre måneder; GRAVEREN Charlotte Barfred-Schmidt rejste fra Gudhjem Kirke 1. maj til en lignende stilling ved Østerlars Kirke efter fem år.

Nu sker det igen.

ORGANISTEN Thorbjørn Jensen har også besluttet af opsige sin stilling efter at have betjent orglerne i Gudhjem og Østerlars kirker gennem fire år. Han er år 38 år, familiefar og med bopæl på Kirkevej i Østermarie.

Din Blogger mødte Thorbjørn uden for Gudhjem Kirke iført cykel og høretelefoner.

BLOGGEN: Thorbjørn, hvorfor holder du op?

THORBJØRN JENSEN: Jeg synes, det blev lidt for meget.

BLOGGEN: Jamen, har du fået et andet job?

THORBJØRN JENSEN: Nej, men jeg synes bare, at jeg var lidt for meget på.

BLOGGEN: Så du skal altså ikke være organist i en anden kirke?

THORBJØRN JENSEN: Nej …

ORGANIST SØGES

Menighedsrådene ved de to kirker har nu opslået stillingen til besættelse 1. august. Har du lyst til at søge det attraktive job, som omfatter 30 timer om ugen, sender du din ansøgning til menighedsrådsformamden for Østerlars Kirke, Erling Aaby Dam, Lauegård, Gudhjemvej 64. Østerlars, 3760 Gudhjem eller på mail til 7565fortrolig@sogn.dk.

Det fulde stillingsopslag kan du finde på www.folkekirken.dk, på Østerlars Kirkes hjemmeside www.oesterlarskirke.dk eller på www.jobnet.dk.

Du kan også læse jobopslaget her:

ORGANIST TIL GUDHJEM OG ØSTERLARS KIRKE

En stilling som organist ved Østerlars og Gudhjem Kirker er ledig pr. 01.08.2021.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Spille ved undervisning af konfirmander og ved to månedlige gudstjenester på plejehjemmet Klippebo i Gudhjem.
 • Tilrettelæggelse og ansvar for koncerter og matinéer.
 • Tilrettelæggelse af musikgudstjenester i samarbejde med præsten.
 • Ledelse af møder i musik- og aktivitetsudvalget.
 • Ledelse af spirekor.
 • Ledelse og instruktion af et engageret voksenkor.
 • Deltage i diakonalt arbejde med reference til sognepræsten.

Pastoratet består af to sogne med én præst og to menighedsråd. I Østerlars Kirke, den største af øens fire rundkirker (1150-1160), findes et Marcussen & Søn orgel med to manualer, 15 stemmer og pedal. I Gudhjem Kirke, én af Danmarks smukkest beliggende kirker (1893), findes et P. Gerhardt Andersen orgel med to manualer, 12 stemmer og pedal.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet organist eller pianist.
 • Er interesseret i kirkens liv og vækst.
 • Er selvstændig, kreativ, fleksibel og udadvendt.
 • Er interesseret i at sikre et levende musikliv.
 • Er god til at samarbejde og kommunikere.
 • Vægter kvalitet inden for flere musikalske stilarter.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Østerlarsker Sogns Menighedsråd beliggende Gudhjemvej 28, Østerlars, 3760 Gudhjem. Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale for organist i forhold til Gudhjem sogn.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK-tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Menighedsrådsformand i Østerlars, Erling Aabye Dam tlf. 24 63 54 36, eller Menighedsrådsformand i Gudhjem, Jakob van Oord Post, tlf: +46 70 279 98 01

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Erling Aabye Dam, Lauegård, Gudhjemvej 64, Østerlars, 3760 Gudhjem, eller på mail til 7565fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21.06.2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at børneattest indhentes efter gældende regler.