EN VEJ UD AF GUDHJEM TIL DEN ØVRIGE VERDEN

Biler får meget svære vilkår i Gudhjem, når cykelløbet BORNFONDO afvikles i morgen på byens hovedstrøg. Foto©JørgenKoefoed.

VISSE PERSONER i Gudhjem har været bange for at blive låst inde i byen i morgen søndag 26. maj. Mange skal nemlig bruge deres bil, når de skal til Østermarie for at stemme til EU-valget. Det kan faktisk godt være umuligt, hvis man ikke placere sin bil det rigtige sted dagen forinden – altså i dag.

Denne søndag afvikles nemlig BORNFONDO i Gudhjem, og derfor vil store dele af byen være reseveret de mange hundrede deltagere i det drabelige bakke-op-og-bakke-ned-løb.

Men Johan Lorentzen, der er klogere end de fleste – i hvert fald når det drejer sig om varmeanlæg og isoleringsgrader – har fået løbsledelsen til at søge politi-tilladelse til at ophæve ensretningen af Løkkegade denne ene dag.

Således skriver løbsleder Anders Cort i en mail. ”Vi har nu fået tilladelse fra både BRK og politiet, til at ophæve ensretningerne mellem Løkkegade og Holkadalen på søndag fra kl. 7.00 – 15.00. Så nu kan beboere nede fra byen, lovligt komme begge veje. Det er nok begrænset, hvad der er af ledige p-pladser i Løkkegade, men mon ikke man kan aftale sig frem? Man kan naturligvis ikke køre bil på gaderne, der anvendes til cykelløbet. Således bliver Holkavej og Bokulvej byens eneste ud- og indslusning til verden omkring Gudhjem. Venlig hilsen Anders Cort – mobil 2964 9133.”

Og for at gøre kaos’et totalt er der denne søndag sørme også fernisage på KUNSTRUNDEN på Gudhjem Museum mellem kl. 14 og 17, hvor du i øvrigt er velkommen til at snakke med nogen af de 82 kunstnere, der udstiller ét af deres værker. Der bydes på vådt og tørt til ganespalten.

Hvem er det der siger, at der ikke foregår noget i Gudhjem?