BABELSTÅRNET

Sådan så begyndelsen på Babelstårnet ud på sin vej mod himmelske højder.

MAN KAN FINDE meget interessant i Biblen, som nogen gange kan relatere til noget nutidig. Tag fx 1. Mosebog i Det Gamle Testamente. Her handler det om et tårn, der var ved at blive bygget i den lille by Babylon.

“Det var en forenet menneskehed, der stod bag projektet. Deres ambition var, at bygge det så højt, at det kunne nå helt op til himlen.

Som det står skrevet i biblen: “Men Gud vidste, at hvis menneskene gik sammen, var intet umuligt for dem, så han sørgede for at forvirre sproget blandt de ens-talende mennesker”.

I vers 6-7 sagde han: ”Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden”.

Det fik arbejdet til at gå i stå, og mennesker spredte sig til fjerne egne af kloden.”