FÆNGELSPRÆST MED MERE PRÆDIKER I GUDHJEM KIRKE

Sådan præsenterer Linné Lund Bisgaard sig sammen med sin mand på Facebook.

DET SKER IKKE HVER DAG, at en fængelspræst gæste-prædiker i Gudhjem Kirke. Men det sker på søndag – 11. marts kl. 9:00 – hvor Linnéa Lund Bisgaard stiger på prædikestolen. Med i bagagen har hun bla. et job som præst for de indsatte i Horserød Statsfængsel.

OM LINNÉA LUND BISGAARD

Linnéa Lund Bisgaard er cand.theol. og dimitterede i juni måned 2017 fra Pastoralseminariet i København. Hun står for at skulle ordineres fra Helsingør Domkirke, og skal de næste fire måneder være sognepræst i Hellebæk kirke i Nordsjælland i en løntilskudsstilling.

Hun er opvokset i Nordsjælland, og er, efter at have boet tyve år på Frederiksberg i København, flyttet på landet med sin familie. I årene imellem har hun i perioder af sit liv opholdt sig i Belgien, Frankrig samt i Småland i Sverige. I Belgien var hun au-pair hos en grevefamilie på et slot. Her blev hendes kærlighed for sprog vakt, ligesom nysgerrigheden for ritualer.

MØDET MELLEM MENNESKER

Hendes interesse for sprog udspringer af en dyb hengivenhed for det, der sker i mødet mellem mennesker. Dette spor valgte hun at forfølge, og som 33-årig besluttede hun at læse teologi, og afbrød sine studier i fransk ved Københavns Universitet.

Det særlige rum som opstår i enhver samtalesituation mellem mennesker, har hun siden arbejdet med i sine prædikener på den ene side og i sit speciale.

Hun har speciale indenfor skriftemålsteologi og – praksis sådan som den forekommer i den protestantiske kirke. Dette har ledt hende til at virke som fængselspræst for en periode i Horserød Statsfængsel. Hendes arbejde med skriftemålet udfolder sig på to måder. For det første drejer det sig om sjælesorg, om betydningen af at bruge et gammelt ritual som skriftemålet i sjælesorgen. For det andet er skriftemålet en kerneforkyndelse af evangeliet, altså Guds tilgivelse af det menneske, som vi er skabt til at være.

AT FORLIGE SIG MED SIN SITUATION

Det er dette behov for at forlige sig med sin livssituation, som Linnéa har mødt i fængslet. Men i særdeleshed også behovet for at fortælle sin livshistorie, vel at mærke ind i et andet menneskes åbne øjne. Dette driver Linnéas engagement i hendes arbejdet. Dét særlige fortrolige rum, der opstår mellem mennesker, er nøjagtig lige så relevant og vedkommende, hvad enten man drikker sin formiddagskaffe med en grevinde eller sin kirkekaffe med en morder.

EN KRÆFTDIAGNOSE

Vejen til at blive præst har for Linnéa Lund Bisgaard været erfaringspræget. Hun lod sig døbe som 14-årig, mest fordi hun var fyldt med spørgsmål. Hun fortæller, at hendes mor sagde altid, at hun burde læse teologi. Og så skulle hun i hvert fald ikke læse teologi. Heldigvis fik min mor ret!

Efter en kræftdiagnose som 20-årig voksede hendes undren. Det at undre sig over, hvad Bibelen fortæller, er en god måde at møde folk på, både i gudstjenester og i samtaler, for det er grundlag for at tale sammen i øjenhøjde: “Jeg tror aldrig, at jeg holder op med at forstå evangeliet … hmm, det jeg mener her er, at den dag jeg forstår evangeliet, tror jeg, at jeg skal finde på noget andet end præst”.

FAKTA
Fromesse i Gudhjem Kirke
Midfaste
Søndag 11. marts kl. 9:00 – 10:00
Prædikant: Linnéa Lund Bisgaard
Liturg: Meghan Welsch Jakoben
Orgel: Thorbjørn Jensen
Kirkesanger: Anna Cirkola

Højmesse i Østerlars Kirke kl. 10:30 – 11:30 med samme besætning

Gratis adgang.