FIRE PRÆSTER SKAL PRÆSTERE

Prøveprædikerne kommer til at foregå i Gudhjem Kirke. Foto©JørgenKoefoed.

‘SIG NÆRMER TIDEN’, som Steen Steensen Blicher skrev så smuk. Her på Blogggen tænkes på tiden, hvor Gudhjem og Østerlars Kirker snart kan indsætte en ny præst.

Som beskrevet på Bloggen 3. marts var der i anden ansøgningsrunde ikke mindre end ni ansøgere – af alle køn. Og nu har de to menighedsråd haft møde med Københavns biskop Peter Henrik Skov-Jakobsen og øens provst Johannes Gregers Jensen om udvælgelsen. Det skete i præstegården i Østerlars 11. marts, hvor biskoppen mente, at man rolig kunne hejse flaget i begejstring over det stærke ansøgerfelt.

Feltet var så stærkt, at man har besluttet at invitere ikke mindre end fire af ansøgerne til at holde en prøveprædiken. De finder sted i den kommende weekend i Gudhjem Kirke, men er ikke åben for menigheden.

Så hvis ellers de to menighedsråd kan blive enige, burde der inden måneden er omme kunne opsendes hvid røg – og et navn kan offentliggøres.

Gid de gode menighedsrødder vælger den rigtige!